Education

Or:‘Bezuinig op externe inhuur en vastgoed’

De ondernemingsraad van de TU Delft hoopt dat er geen gedwongen ontslagen vallen bij de universiteitsdienst. Zij kan beter kijken naar de externe inhuur en vastgoeduitgaven.


Nu de universiteitsdienst de opdracht heeft gekregen om binnen twee jaar structureel vijf miljoen euro te bezuinigen, ziet de ondernemingsraad (or) nog wel wat mogelijkheden waarop dat kan. Allereerst noemt or-voorzitter Dineke Heersma haar stokpaardje: de externe inhuur. “En dan zit het hem niet in de Randstadkrachten, maar in de hogere regionen.”


Ook kan de TU volgens haar ‘adequater omgaan’ met vastgoed. “Je kunt ook iets uitstellen. En het hoeft niet zo duur te zijn.” Heersma vindt dat er ‘soms wel heel gemakkelijk’ met geld wordt omgegaan bij vastgoed: “Er komt een verbouwing en je mag out of the box denken.”


Heersma noemt nog andere punten: “De groei van managementlagen tegengaan en wellicht vergoeding vragen aan afnemers voor de nu verleende diensten vanuit de landelijke taak van de bieb. Reizen alleen op projecten en niet op eerste geldstroom (geld van de Rijksoverheid, red.).”


De or is erg benieuwd naar de bezuinigingsvoorstellen waarmee de directeuren van de ondersteunende diensten uiterlijk in oktober komen. “We hopen dat er geen gedwongen ontslagen vallen. Voorlopig groeien we in aantallen studenten en barsten we van de projecten, daar moet wel een bijpassende ondersteuning voor zijn.”


Kritiek heeft Heersma over het gebrek aan informatie naar de medezeggenschap. “De or vindt het jammer niet te zijn geïnformeerd voordat iets de wereld ingaat. Ik begrijp heel goed dat er een onverwachte tegenvaller van acht miljoen euro is voor de bibliotheek, maar we zitten midden in een herijking. Daar is geld voor vrijgespeeld en dat zou structureel moeten zijn.”

 

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.