Education

Opleidingscommissie Bouwkunde legt werk neer

De opleidingscommissie (OC) van de faculteit Bouwkunde heeft vorige week haar adviserende taak neergelegd. In een brief aan het college van bestuur vraagt zij te bemiddelen in het conflict met het faculteitsbestuur.

br />
De opleidingscommissie verwijt het faculteitsbestuur het ontbreken van een visie op de rol van de OC, vindt dat de ambtelijke ondersteuning tekortschiet en noemt de informatievoorziening slecht. Daarnaast vindt de commissie dat haar zeggenschap sinds de invoering van de Bestuursorganisatie Onderwijs (BOO) danig is afgenomen. Dat betekent volgens OC-lid ir. G.J.V. Hotze dat er niet meer naar het advies van de commissie geluisterd wordt.

De problemen zijn volgens Hotze ontstaan na de wisseling van het faculteitsbestuur en het aantreden van de decaan Dam. ,,Sindsdien is er sprake van een klimaat van wantrouwen”, zegt hij. ,,En een stemming van: ‘Het zijn maar studenten’. Onder Dam werd de portefeuillehouder onderwijs vervangen door een advieslichaam van afstudeercoördinatoren, de BOO. De opleidingscommissie bleef braaf adviezen uitbrengen, maar deze werden niet meer opgevolgd. Het faculteitsbestuur luisterde alleen nog maar naar de BOO.”

Tijdens een gesprek tussen de partijen, op 26 juni, leverde het faculteitsbestuur kritiek op het functioneren van de OC. Zij zou te weinig én te laat komen met éénduidige adviezen. Het faculteitsbestuur stond een ‘heldere’ organisatie voor ogen met ‘nieuwe structuren en verhoudingen’.

De commissie zag dat als een verdere uitholling van haar taken en liet middels een brief aan het faculteitsbestuur weten niet in te stemmen met deze zienswijze. Zij eiste dat het bestuur zou komen met een voorstel waarin rol en positie van de OC duidelijk zouden worden, maar daarop werd niet gereageerd. De OC besloot daarop dinsdag haar taken neer te leggen, en het cvb te vragen de vertrouwensbreuk te lijmen.

Het moment waarop de OC haar taken neerlegt, lijkt enigszins willekeurig. Woordvoerder Hotze erkent dat, maar verklaart dat er eerst langdurig overleg met Juridische Zaken is geweest om de consequenties van deze stap te kunnen overzien.

Het faculteitsbestuur van Bouwkunde en decaan Dam waren gisteren niet voor commentaar bereikbaar. (L.d.V.)

De opleidingscommissie (OC) van de faculteit Bouwkunde heeft vorige week haar adviserende taak neergelegd. In een brief aan het college van bestuur vraagt zij te bemiddelen in het conflict met het faculteitsbestuur.

De opleidingscommissie verwijt het faculteitsbestuur het ontbreken van een visie op de rol van de OC, vindt dat de ambtelijke ondersteuning tekortschiet en noemt de informatievoorziening slecht. Daarnaast vindt de commissie dat haar zeggenschap sinds de invoering van de Bestuursorganisatie Onderwijs (BOO) danig is afgenomen. Dat betekent volgens OC-lid ir. G.J.V. Hotze dat er niet meer naar het advies van de commissie geluisterd wordt.

De problemen zijn volgens Hotze ontstaan na de wisseling van het faculteitsbestuur en het aantreden van de decaan Dam. ,,Sindsdien is er sprake van een klimaat van wantrouwen”, zegt hij. ,,En een stemming van: ‘Het zijn maar studenten’. Onder Dam werd de portefeuillehouder onderwijs vervangen door een advieslichaam van afstudeercoördinatoren, de BOO. De opleidingscommissie bleef braaf adviezen uitbrengen, maar deze werden niet meer opgevolgd. Het faculteitsbestuur luisterde alleen nog maar naar de BOO.”

Tijdens een gesprek tussen de partijen, op 26 juni, leverde het faculteitsbestuur kritiek op het functioneren van de OC. Zij zou te weinig én te laat komen met éénduidige adviezen. Het faculteitsbestuur stond een ‘heldere’ organisatie voor ogen met ‘nieuwe structuren en verhoudingen’.

De commissie zag dat als een verdere uitholling van haar taken en liet middels een brief aan het faculteitsbestuur weten niet in te stemmen met deze zienswijze. Zij eiste dat het bestuur zou komen met een voorstel waarin rol en positie van de OC duidelijk zouden worden, maar daarop werd niet gereageerd. De OC besloot daarop dinsdag haar taken neer te leggen, en het cvb te vragen de vertrouwensbreuk te lijmen.

Het moment waarop de OC haar taken neerlegt, lijkt enigszins willekeurig. Woordvoerder Hotze erkent dat, maar verklaart dat er eerst langdurig overleg met Juridische Zaken is geweest om de consequenties van deze stap te kunnen overzien.

Het faculteitsbestuur van Bouwkunde en decaan Dam waren gisteren niet voor commentaar bereikbaar. (L.d.V.)

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.