Education

‘Ontslagvergoeding Dales te hoog’

De ontslagvergoeding van Geert Dales is te hoog. Dat vindt staatssecretaris Halbe Zijlstra. Hij wil een deel van de vergoeding die de bestuursvoorzitter krijgt terugvorderen van hogeschool Inholland.

Bij zijn vertrek Dales krijgt één jaarsalaris van 177 duizend euro mee. Officieel gaat hij overigens pas 1 januari weg. Tot die tijd krijgt hij zijn salaris nog doorbetaald. Zijlstra vindt deze regeling niet in orde. Als Dales via de kantonrechter was ontslagen, zou hij veel minder geld hebben gekregen. “Het verschil zal ik terugvorderen”, schrijft hij in antwoord op kamervragen.

Ondoelmatige besteding
“In de hoogte van de beloning van een bestuurder is het risico op ontslag verdisconteerd”, stelt Zijlstra. Daarom is er volgens hem sprake van ‘ondoelmatige besteding van overheidsmiddelen’, als bestuurders hoge ontslagvergoedingen krijgen.

Schuld
De ontslagvergoeding zou tot stand moeten komen via de zogenaamde ‘kantonrechtersformule’, aldus de staatssecretaris. Daarin weegt, behalve leeftijd en dienstjaren, ook de schuld aan het ontslag mee. De VVD-bewindsman wijst erop dat ontslagvergoedingen zullen worden beperkt in de Wet Normering Topinkomens, waar het kabinet aan werkt. Daarin komt ook te staan dat een bestuurder nooit meer dan 130 procent van een ministersalaris zal mogen verdienen.

KNAW-voorzitter Robbert Dijkgraaf opent op 16 januari de Open Jet Facility. De openstraal windtunnel van de TU dankt zijn naam aan de grote open ruimte (8 meter hoog en 6,5 meter breed en 13 meter lang) waar de lucht in uitstroomt met een snelheid tot wel 120 kilometer per uur.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.