Education

Ontslagen bij Scheikunde door ambitieus toekomstplan

In een ‘blauwdruk voor het jaar 2004’ heeft het bestuur van de faculteit Scheikundige Technologie en Materiaalkunde een ingrijpende koerswijziging vastgelegd.

Het onderzoek wordt geconcentreerd op vier speerpunten en er moeten zo’n veertig tot vijftig arbeidsplaatsen verdwijnen.

De blauwdruk is de afgelopen maanden opgesteld door een externe adviescommissie, in samenwerking met een hoogleraren-denktank en het bestuur van STM. Aanleiding vormden de dalende studentenaantallen en de matige resultaten van de visitatie, afgelopen december. Het plan moet de faculteit binnen zeven jaar naar de top van Europa brengen. Woensdag werd het aan de medewerkers van de faculteit gepresenteerd.

De opstellers willen het bestaande onderzoek concentreren op vier productvelden: bulk renewable resources (recyclingtechnologie), fijnchemicalieën, vaste stoffen en structurele materialen. Die keuze is bepaald door maatschappelijke behoefte, in de faculteit aanwezige kennis en de noodzaak zich te onderscheiden van andere Scheikunde-instellingen in Nederland.

De makers van de blauwdruk mikken in 2004 op 22 leerstoelen, waarvan vijf deeltijd. Nu zijn dat er nog 29, waarvan zes deeltijd. Bovendien vindt men de leeftijd van het wetenschappelijk personeel ‘vaak ongunstig’. De groep in de leeftijdsklasse tussen de vijftig en zestig jaar zal plaats moeten maken voor ‘excellente hoogleraren’ omringd door ‘veelbelovend jong talent’. Om al dat nieuwe talent te financieren is beperking van het aantal leerstoelen niet voldoende. Ook op de rest van het personeel zal bezuinigd moeten worden. ,,Wij schatten veertig à vijftig gedwongen ontslagen”, aldus prof.ir. L. Katgerman, decaan van de faculteit. ,,Maar waar die vallen is nog niet duidelijk. Het plan is alleen uitgewerkt op hoogleraarsniveau. Het uitwerken van de faculteitsbrede reorganisatie is de volgende stap.” (M.P.)

In een ‘blauwdruk voor het jaar 2004’ heeft het bestuur van de faculteit Scheikundige Technologie en Materiaalkunde een ingrijpende koerswijziging vastgelegd. Het onderzoek wordt geconcentreerd op vier speerpunten en er moeten zo’n veertig tot vijftig arbeidsplaatsen verdwijnen.

De blauwdruk is de afgelopen maanden opgesteld door een externe adviescommissie, in samenwerking met een hoogleraren-denktank en het bestuur van STM. Aanleiding vormden de dalende studentenaantallen en de matige resultaten van de visitatie, afgelopen december. Het plan moet de faculteit binnen zeven jaar naar de top van Europa brengen. Woensdag werd het aan de medewerkers van de faculteit gepresenteerd.

De opstellers willen het bestaande onderzoek concentreren op vier productvelden: bulk renewable resources (recyclingtechnologie), fijnchemicalieën, vaste stoffen en structurele materialen. Die keuze is bepaald door maatschappelijke behoefte, in de faculteit aanwezige kennis en de noodzaak zich te onderscheiden van andere Scheikunde-instellingen in Nederland.

De makers van de blauwdruk mikken in 2004 op 22 leerstoelen, waarvan vijf deeltijd. Nu zijn dat er nog 29, waarvan zes deeltijd. Bovendien vindt men de leeftijd van het wetenschappelijk personeel ‘vaak ongunstig’. De groep in de leeftijdsklasse tussen de vijftig en zestig jaar zal plaats moeten maken voor ‘excellente hoogleraren’ omringd door ‘veelbelovend jong talent’. Om al dat nieuwe talent te financieren is beperking van het aantal leerstoelen niet voldoende. Ook op de rest van het personeel zal bezuinigd moeten worden. ,,Wij schatten veertig à vijftig gedwongen ontslagen”, aldus prof.ir. L. Katgerman, decaan van de faculteit. ,,Maar waar die vallen is nog niet duidelijk. Het plan is alleen uitgewerkt op hoogleraarsniveau. Het uitwerken van de faculteitsbrede reorganisatie is de volgende stap.” (M.P.)

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.