Education

Onderzoek naar verspreiding bof

Het RIVM start samen met de GGD een onderzoek naar de verspreiding van het bofvirus onder studenten. Ondanks vaccinaties neemt het aantal meldingen de laatste twee jaar toe, vooral onder studenten.


Met het onderzoek willen de organisaties de verspreidingsroute van de ziekte in kaart brengen. Als een student met de bof wordt gemeld bij de GGD, zal die student worden gevraagd tien contacten te benaderen, die op hun beurt weer tien anderen benaderen.


Deze groep zal dagelijks een speekselmonster opsturen. De onderzoekers monitoren de contacten tussen de deelnemende studenten. Na zes weken kan worden nagegaan hoe de bof zich binnen het netwerk heeft verspreid. Met mathematische modellen wordt vervolgens berekend hoe de verspreiding van de bof in de toekomst kan verlopen.

Vorig jaar brak de bof onder andere uit onder studenten in Delft en Leiden. De GGD Zuid-Holland West telde in 2010 in totaal vijftig bevestigde gevallen van de bof en 45 waarschijnlijke gevallen. Opmerkelijk is dat de ziekte voorkomt onder studenten die zijn ingeënt tegen de bof.Sinds de jaren tachtig worden kinderen ingeënt tegen de bof, waardoor de ziekte nagenoeg verdwenen is. Hoe het komt dat het aantal gevallen van bof weer stijgt, is nog onduidelijk. Daar wordt onderzoek naar gedaan.

Studenten hebben veel sociale contacten, waardoor het virus sneller kan worden overgedragen. Besmetting vindt plaats via neus en keelholte, door bijvoorbeeld hoesten, niezen, praten, zoenen en handcontact.De meeste bofpatiënten hebben weinig last van de ziekte. Als iemand iets van een bofbesmetting merkt, is dat meestal door koorts, spierpijn en hoofdpijn. Kenmerkende symptomen zijn een pijnlijke zwelling van de speekselklier voor het oor. Ook pijn bij het openen van de mond en oorpijn komen vaak voor.

Complicaties kunnen zich in zeldzame gevallen voordoen bij mannen in de vorm van een ontsteking van de teelbal, soms met onvruchtbaarheid tot gevolg. Nog zeldzamer is ontsteking van de eierstokken bij vrouwen. De laatste maanden zijn er maandelijks zo’n twee gevallen van de bof gemeld in de regio Zuid-Holland West.Schurft in studentenhuizen

Momenteel is er sprake van scabies (schurft) in studentenhuizen. Het gaat niet om grote hoeveelheden, maar ‘een paar handjes vol’. Volgens de GGD Zuid-Holland West komt scabies jaarlijks af en toe voor. 

De besmettelijke huidziekte wordt veroorzaakt door de schurftmijt, een parasiet die alleen bij mensen voorkomt. De aandoening jeukt heftig, vooral ’s nachts, door een allergische reactie op de mijt en de uitwerpselen. 

Schurft komt voor op minder hygiënische plekken. Sommigen nemen het mee terug van vakantie. Om de ziekte over te brengen moeten mensen wel zeer intensief huidcontact hebben. Schurftmijten springen niet over zoals vlooien. De ziekte is goed te behandelen met zalf of tabletten. 

Waarom vertrekt u uit Delft?
“Ik vind het jammer om te vertrekken, want ik heb het erg naar mijn zin gehad en ik heb hier alles geleerd. Maar ik krijg nu de kans om als hoogleraar mijn eigen onderzoeksgroep op te zetten. Dat is een mooie carrièresprong.”

U mag nu een eigen onderzoeksgroep opzetten om duurzame scheidingsmethoden voor de chemische industrie te ontwikkelen. Wat wilt u bereiken?
“Scheidingstechnologie houdt in dat je een stof wilt halen uit een mengsel van verschillende chemische stoffen. Dat gebeurt vaak met destillatie, een volwassen technologie waarbij niet meer veel energiebesparing te halen valt. Dat is naar mijn mening anders bij technologieën die gebruikmaken van verschil in affiniteit: de aantrekkelijkheid van een chemische stof voor een hulpstof. Bindt die chemische stof meer aan de hulpstof dan de andere chemische stoffen in het mengsel, dan kun je hem met de hulpstof uit het mengsel halen. Hier zijn de laatste tijd leuke ontwikkelingen in, die verder moeten worden onderzocht.”

Wat levert dat op?
“Alle industrieën willen een zuiver eindproduct krijgen en gebruiken daarvoor scheidingen. Neem een medicijn. Je wilt uit een mengsel alleen de werkzame stof overhouden. De rest kan misschien vervelende bijwerkingen geven. De vraag is: hoe haal je die stof er zo efficiënt, zuinig en selectief mogelijk uit? Ik hoop dat ik in zes jaar een groep heb opgezet die internationaal erkend wordt en die leidend is.”

U bent straks de jongste hoogleraar van Nederland. En nog vrouw ook.
“Ik vind dat mijn geslacht weinig uit zou moeten maken. Het gaat erom wat je presteert. Al is het wel belangrijk dat er rolmodellen zijn die meisjes laten zien dat het leuk is om in de techniek te werken. Het heeft het imago van saai achter een computer zitten, of in een overall in het lab staan. Mensen weten vaak niet dat technologen met twee benen in de samenleving staan, bij bedrijven langs gaan, adviseren, lesgeven en naar congressen gaan.”

Als student werd u al geprezen om uw talent. In 2005 noemde prof.dr. Geert-Jan Witkamp u de slimste studente die hij ooit was tegengekomen. U promoveerde cum laude in twee jaar tijd. U had vast ook in het buitenland kunnen gaan werken.
“Ik ben vaak in het buitenland geweest: tijdens mijn stage in Japan en mijn promotie heb ik deels in Athene en Maryland gedaan. Ik ben een jaar in Spanje geweest en twee jaar in Californië. Dat is een leven van veel reizen en verhuizen. Heel leuk, maar op een gegeven moment wilde ik zelf iets gaan opbouwen. En wonen in de Verenigde Staten heeft ook negatieve kanten. Het is fijn dat mensen daar heel gemotiveerd en positief zijn. Maar er zijn daar veel sociale problemen. Mensen wonen in hun auto bij je in de straat. Dat is een andere samenleving dan die in Nederland en dat is schrijnend om te zien. Je wilt daar niet werkloos of ziek zijn.”

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.