Campus

Omstreden hoofd van Studium Generale opgestapt

Coen Vermeeren, het omstreden hoofd van Studium Generale, heeft de TU verlaten. Dat is volgens de universiteit gebeurd ‘in onderling overleg’.

Coen Vermeeren praat op Youtube over zijn boek '9/11 is gewoon een complot'.

Vermeeren is officieel per 1 september opgestapt. Hij begon in 2003 als hoofd Studium Generale. In de begintijd combineerde hij die functie met die van docent bij de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek. Vermeeren kwam sindsdien geregeld in de media als luchtvaart- en ruimtevaartdeskundige die in ufo’s geloofde en hij programmeerde lezingen over onderwerpen die wenkbrauwen deden rijzen. In 2012 moest hij zijn docentschap opgeven na aanhoudende commotie over zijn omstreden en breed uitgedragen opvattingen over onder meer ufo’s, vrije energie en graancirkels.


Eerder al, eind 2010, had rector magnificus Karel Luyben een commissie ingesteld die toezicht op Vermeeren moest houden. Aan de voorzitter van stichting Skepsis, Frans Sluijter, schreef de rector destijds dat hij tot de conclusie was gekomen ‘dat Coen zich met Studium Generale (doelbewust) begeeft op het grensvlak van wetenschap en fictie. […] hij loopt het risico de TU Delft en zijn wetenschappelijke activiteiten in een verkeerd daglicht te stellen. […] .’


Sluijter had in juni 2010 in een brief aan Luyben zijn zorgen geuit over ‘het verspreiden van onzin’ door Studium Generale. De stichting Skepsis heeft Vermeerens positie vaker ter discussie gesteld, net als TBM-docent en Delta-columnist Dap Hartmann, die vond dat Vermeeren Studium Generale ten onrechte gebruikte ‘als platform voor malloten’.


Het programma van Studium Generale zal gewoon doorlopen.


In 2015 ging Luyben weer ‘in gesprek’ met Vermeeren, ditmaal na onrust over een Studium Generale-lezing van Richard Gage, die een complot ziet in de ineenstorting van de Twintowers op 9/11. Het grootste verwijt was dat Gage tijdens zijn lezing helemaal geen weerwoord had gekregen van de wetenschap. Vermeeren was zich destijds van geen kwaad bewust. Geen enkele TU-wetenschapper was volgens hem ingegaan op zijn verzoek om met Gage in discussie te gaan. De lezing trok honderden mensen.


Vermeeren leek zich nooit veel aan te trekken van het feit dat de TU zich soms door hem in verlegenheid gebracht voelde. In 2013 publiceerde hij een boek met de titel ‘Ufo’s bestaan gewoon’, in 2016 gevolgd door ‘9/11 is gewoon een complot’.


Ondertussen vierde Studium Generale in februari 2016 zijn zeventigjarig bestaan, mét Coen Vermeeren en Karel Luyben. Die laatste leek zich er toen bij te hebben neergelegd dat Vermeeren de grenzen opzocht met lezingen over van ‘charlatans en complotdenkers’. “Ik ben blij met de discussies die deze onderwerpen opwekken. Want als we altijd braaf tussen de lijntjes blijven kleuren, worden de hokjes waar we in kleuren steeds kleiner.” En dus wenste hij Studium Generale succes met de komende zeventig jaar.


Dat zal dus zijn zonder Coen Vermeeren. Ingrid Klok, manager education services van de TU Delft Library waaronder Studium Generale valt, neemt de functie van Vermeeren momenteel ‘samen met het team van Studium Generale’ interim waar. Klok wil niet ingaan op de reden waarom Vermeeren weg is. “Dat doe ik nooit als het over personen gaat.” Het programma van Studium Generale zal de komende tijd gewoon doorlopen en de TU is van plan een nieuw hoofd te gaan werven. Vermeeren zelf was niet bereikbaar voor commentaar.

Editor in chief Saskia Bonger

Do you have a question or comment about this article?

s.m.bonger@tudelft.nl

Comments are closed.