Education

Nauwelijks onderwijs in Troonrede

Het onderwijs kwam er bekaaid vanaf in de allereerste Troonrede van koning Willem-Alexander. Hij noemde alleen het plan om drieduizend banen te creëren voor jonge leraren.


De regering wil deze jonge leraren “aan het werk helpen of houden”, aldus de koning. Daarover zijn afspraken gemaakt in het Nationaal Onderwijsakkoord, dat werkgevers, ministerie en enkele vakbonden vorige week hebben gesloten. De tekst van dit akkoord komt vandaag naar buiten.


Ook refereerde Willem-Alexander aan het ‘techniekpact’, dat onder meer jongeren enthousiast moet maken voor bètavakken.


In algemene zin sprak Willem-Alexander over de omslag van een klassieke verzorgingsstaat naar een ‘participatiesamenleving’, waaraan iedereen zijn steentje bij moet dragen. Ook onderstreepte hij de noodzaak van overheidsbezuinigingen. Nu al betaalt Nederland elf miljard euro per jaar aan rente over de staatsschuld en mocht de rente stijgen, dan wordt dat nog meer.


De koning schrijft de Troonrede overigens niet zelf. Dat doet de minister-president in samenspraak met zijn ministers. Wel bespreekt hij de Troonrede met de koning.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.