Education

In Memoriam Adinda Freudenthal

Met grote verslagenheid delen wij u mede, dat dinsdag 18 februari 2014, op vijftigjarige leeftijd, onze zeer gewaardeerde collega Dr.ir. Adinda Freudenthal is overleden.

/p>


Adinda werd geboren op 29 april 1963 te Utrecht. Na haar studie Industrieel Ontwerpen aan de TU Delft in 1989 te hebben afgerond, heeft Adinda gedurende drie jaar onder meer gewerkt als projectleider voor het Architectenbureau Cie. Tevens heeft Adinda het vak ‘Industrieel Ontwerpen’ aan de HBO opleiding ‘Vormgeving en Communicatie’ te Rotterdam opgezet en gedoceerd. In 1992 keerde Adinda terug naar de TU Delft om als assistent in opleiding te werken aan het onderzoek “Her-ontwerpprincipes van gebruiksgoederen voor ouderenpopulaties” bij de faculteit Industrieel Ontwerpen. In 1999 is Adinda gepromoveerd op het onderwerp “The design of home appliances for young and old consumers”. Haar promotors waren Prof.dr. J.M. Dirken, voormalig decaan van de faculteit, en Prof.dr. A.J.W.M. Thomassen. 


Na haar promotie werkte zij als universitair docent in de afdeling Industrial Design in de sectie Human Information Communication Design. Zij deed onderzoek op het gebied van gezondheidszorg om de gebruikersvriendelijkheid te verhogen. Adinda was sinds 2011 als universitair hoofddocent werkzaam op de afdeling Design Engineering in de sectie Reliability & Durability en inmiddels gespecialiseerd in het thema “Intelligent healthcare: Design of ICT-involved medical socio-technical systems”. Ze heeft in haar loopbaan vele design vakken onderwezen zoals: “Telematics products and service design”. 


Door haar gedrevenheid in het onderzoek haalde ze grote projecten binnen, onder andere “ARIS*ER” (EU FP6), “The intervention cockpit” (STW) en “SUMMER” (EU FP7). Deze projecten met meer dan 60 partners (ziekenhuizen, bedrijven en universiteiten) wist ze deskundig te leiden en het onderzoek met hulp van PhD studenten en Postdocs te ondersteunen. 


Dat Adinda als deskundige werd gewaardeerd, kwam tot uiting in het lidmaatschap van de Europese denktank Epposi. Op de IFAC conferentie in Valenciennes in 2010 won Adinda de “’Theoretical Paper Prize”’ met haar paper “Revolutionizing the way people work with medical technology”. Adinda zette zich ook enorm in voor DEWIS (Delft Women In Science), het netwerk voor vrouwelijke wetenschappers van de TU Delft, dat op inspirerende wijze bijdraagt aan de persoonlijke ontwikkeling en loopbaanontwikkeling van vrouwelijk wetenschappelijk personeel en kansen voor hen in de wetenschap wil creëren. 


Wij verliezen in Adinda een buitengewoon toegewijde en gewaardeerde collega. Ons medeleven gaat uit naar familie, vrienden, collega’s en studenten van Adinda. Wij wensen hen veel sterkte toe bij dit verlies.


Namens alle medewerkers en studenten,


Prof.ir. M.A. (Ena) Voûte

Decaan van de faculteit Industrieel Ontwerpen

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.