Education

Meer vrijheid studerende docenten

Docenten uit het primair en voortgezet onderwijs en uit het mbo en hbo die studeren voor hun bachelor of master krijgen meer vrijheid.

Net als voorheen krijgen ze van het ministerie van OCW voor drie jaar een ‘lerarenbeurs’ van maximaal 3500 euro, verhoogd met 700 euro voor leermiddelen en reiskosten. Ze krijgen voortaan meer tijd om hun opleiding af te maken. Tot nu toe werd na die drie jaar gekeken naar het studieresultaat. Voortaan wordt pas drie jaar na afloop van de subsidieperiode, dus na zes studiejaren, gekeken hoe veel studiepunten zijn behaald. Eventueel moet dan (een deel van) de beurs worden terugbetaald. De versoepeling geldt ook voor docenten die al een lerarenbeurs hebben.

Dat staat in de nieuwe regeling voor de lerarenbeurzen. De regeling hoort bij het Actieplan Leerkracht, waarmee de overheid het beroep van leraar aantrekkelijker wil maken. Al 8500 leraren – waaronder 466 hbo-docenten – ontvingen een beurs. Tweederde gebruikt deze voor een bachelor- of masteropleiding. De rest kiest voor kortere opleidingen.

Het AD schrijft dat de TU tegen de status van Rijksmonument is. Vorig jaar liet de afdeling vastgoed weten pas te bepalen of het bezwaar zou aantekenen als bekend zou worden of alleen het exterieur of ook het interieur als monumentaal zou worden aangemerkt.

Lees meer:

Gebouw 3mE op lijst nieuwe monumenten

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.