Education

Meer jonge hbo’ers werkloos

De werkloosheid onder hbo’ers stijgt, al zijn de verschillen groot. Werktuigbouwkundigen en afgestudeerden van technische informatica vinden nagenoeg allemaal werk, terwijl verkeerskundigen lang moeten zoeken.


Onder de afgestudeerden van hbo-voltijdsopleidingen liep de werkloosheid op van ruim zes procent in 2011 naar negen procent in 2012, blijkt uit de jaarlijkse HBO-monitor. Dat is nog altijd iets lager dan de werkloosheid onder mbo’ers, die ruim boven de tien procent uitkomt.Elk jaar vragen hogescholen hbo’ers zo’n anderhalf jaar na afstuderen hoe het met hen gaat: hebben ze een baan, zijn ze achteraf tevreden over hun opleiding, hoeveel verdienen ze?Opvallend genoeg zagen de afgestudeerden in de techniek de werkloosheid oplopen, na twee jaren waarin ze juist steeds makkelijker aan een baan kwamen. De werkloosheid is nog altijd verreweg het laagst in de gezondheidszorg, waar slechts 4,5 procent anderhalf jaar na afstuderen werkloos is. De kunstopleidingen leveren de meeste werklozen af: meer dan één op de negen ondervraagde kunstenaars (twaalf procent) was werkloos.Maar het scheelt nogal per vakgebied. Van de afgestudeerde verloskundigen zit helemaal niemand werkloos thuis. Logopedisten komen ook eenvoudig aan de bak: slechts 2,5 procent zit zonder baan. Maar van degenen met een hbo-diploma sport, gezondheid & management is zestien procent werkloos.Ook in de techniek zijn de verschillen groot. In sommige vakgebieden lijkt het wel alsof er geen economische crisis is. Onder werktuigbouwkundigen is de werkloosheid slechts twee procent. Afgestudeerden van technische informatica doen het nog beter met een werkloosheid van één procent. Maar van de milieukundigen had één op de vier geen baan en onder verkeerskundigen was dat zelfs dertig procent. Afgestudeerden van technische commerciële textielkunde  hadden het al even moeilijk (29 procent werkloos).De recent afgestudeerde hbo’ers uit de gezondheidszorg hebben het hoogste uurloon (15,10 euro), tegen bijvoorbeeld 14,13 euro per uur voor hbo-technici en 13,15 voor sociaal-agogen. Kunstenaars moeten rondkomen van 9,65 euro per uur.


 


Maar technici maken langere werkweken dan de rest, waardoor ze gemiddeld 2.382 euro bruto per maand verdienen. Afgestudeerden in hbo-gezondheidszorg krijgen maandelijks 2.094 euro en leraren en pedagogen 1.853 euro. Sociaal-agogen en kunstenaars moeten het met minder doen: zij verdienen respectievelijk 1.709 en 1.418 euro bruto per maand.


 


Wie werk heeft gevonden, had daar meestal (84 procent) minder dan drie maanden voor nodig. De helft heeft na anderhalf jaar een vaste aanstelling.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.