Education

‘Meer aio’s werven via vrouwenbladen’

De TU moet vaker aio’s werven via vrouwenbladen, en de vacatures moeten meer ‘sekse-neutraal’ worden opgesteld. EmancipatieDe emancipatiecommissie wil dat faculteiten actie ondernemen om meer vrouwelijk wetenschappelijk talent te behouden en te werven.

Dat schrijft ze in de nota ‘Uit voorzorg’. Tijdens een lunchbijeenkomst van het Delfts aio-overleg (Daioo) lichtte emancipatiemedewerkster Ellen Hamelink het stuk toe.

Vrouwen blijken tijdens aio-schappen vaker dan mannen af te vallen om emotionele redenen, zoals eenzaamheid of een contact met de promotor dat minder leuk en intensief blijkt te zijn dan verwacht. Dit moet voorkomen worden, vindt Hamelink, door vrouwen bij sollicitaties beter in te lichten over deze facetten van het aio-schap. Er moet meer positieve aandacht worden besteed aan het verschil in wetenschappelijke instelling tussen man en vrouw. En wanneer aio’s hun promotie toch afbreken, moeten met hen goede exit-gesprekken gehouden worden om van eventuele fouten te leren, aldus de emancipatiecommissie.

Een onderzoek naar de percentages vrouwen op verschillende wetenschappelijke posities aan de TU maakte duidelijk dat er relatief veel meer vrouwen op lage posities zitten (aio’s: 25 procent) dan op middelhoge (universitair docenten: 8 procent) of hoge posities (universitair hoofddocenten en hoogleraren: 2 procent). Dat baart de emancipatiecommissie zorgen.

Maar er is ook positief nieuws. Zo was een zwangerschap tijdens het promotieonderzoek tot voor kort een probleem voor vrouwelijke aio’s die in deeltijd werken. Zij hadden wel recht op vier maanden betaalde uitloop per zwangerschap, maar overschreden daarmee de maximale tijdelijke diensttijd van vijf jaar. Die maximale tijdelijke diensttijd is per 1 januari zeven jaar geworden.

Emancipatie

De emancipatiecommissie wil dat faculteiten actie ondernemen om meer vrouwelijk wetenschappelijk talent te behouden en te werven. Dat schrijft ze in de nota ‘Uit voorzorg’. Tijdens een lunchbijeenkomst van het Delfts aio-overleg (Daioo) lichtte emancipatiemedewerkster Ellen Hamelink het stuk toe.

Vrouwen blijken tijdens aio-schappen vaker dan mannen af te vallen om emotionele redenen, zoals eenzaamheid of een contact met de promotor dat minder leuk en intensief blijkt te zijn dan verwacht. Dit moet voorkomen worden, vindt Hamelink, door vrouwen bij sollicitaties beter in te lichten over deze facetten van het aio-schap. Er moet meer positieve aandacht worden besteed aan het verschil in wetenschappelijke instelling tussen man en vrouw. En wanneer aio’s hun promotie toch afbreken, moeten met hen goede exit-gesprekken gehouden worden om van eventuele fouten te leren, aldus de emancipatiecommissie.

Een onderzoek naar de percentages vrouwen op verschillende wetenschappelijke posities aan de TU maakte duidelijk dat er relatief veel meer vrouwen op lage posities zitten (aio’s: 25 procent) dan op middelhoge (universitair docenten: 8 procent) of hoge posities (universitair hoofddocenten en hoogleraren: 2 procent). Dat baart de emancipatiecommissie zorgen.

Maar er is ook positief nieuws. Zo was een zwangerschap tijdens het promotieonderzoek tot voor kort een probleem voor vrouwelijke aio’s die in deeltijd werken. Zij hadden wel recht op vier maanden betaalde uitloop per zwangerschap, maar overschreden daarmee de maximale tijdelijke diensttijd van vijf jaar. Die maximale tijdelijke diensttijd is per 1 januari zeven jaar geworden.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.