Education

Meepraten over toekomst onderwijs en onderzoek

Waar moet het tot 2040 naartoe met het hoger onderwijs en de wetenschap? Het ministerie van Onderwijs houdt in maart vier bijeenkomsten waarbij iedereen mag meepraten.

Minister Dijkgraaf wants to take stock of all good ideas on research and education. (Still from Twitter video)

Translation in progress


Afgelopen zomer heeft minister Dijkgraaf met de instellingen afgesproken dat er een toekomstverkenning komt over het mbo, het hoger onderwijs en de wetenschap. Vijf onderzoeksbureaus gaan kijken hoe onderwijs en onderzoek het best kunnen aansluiten bij de snel veranderende arbeidsmarkt en samenleving. “Vragen waar we eens goed de tijd voor willen nemen”, zegt minister Dijkgraaf in deze videoboodschap.


Internationalisering

Onderwerpen die in elk geval aan de orde zullen komen zijn internationalisering, bekostiging, studentenwelzijn, flexstuderen, het bindend studieadvies en de samenwerking tussen mbo, hbo en wo.


De vijf bureaus doen samen onderzoek, houden interviews en organiseren themabijeenkomsten met deskundigen. Maar ze zullen ook luisteren naar wat direct betrokkenen te melden hebben.


Er komen vier regionale bijeenkomsten waar docenten, studenten, bestuurders en ouders hun ideeën kunnen spuien: bij Avans Hogeschool in Tilburg (1 maart), bij de Hogeschool Utrecht (8 maart), de Hogeschool Rotterdam (9 maart) en bij de Nieuwe Buitensociëteit in Zwolle (15 maart). “Iedereen met ideeën, interesse en een warm hart voor goed onderwijs en onderzoek kan meedoen”, zegt minister Dijkgraaf.Geen voorkeursopties

In mei volgt nog een grote slotconferentie “en dan zullen de onderzoeksbureaus op basis van alle ideeën en inzichten een rapport opstellen dat verschillende perspectieven voor een toekomstbestendig stelsel beschrijft”. Volgens minister Dijkgraaf zal het rapport onafhankelijk zijn en “nadrukkelijk geen voorkeursopties” bevatten. Het wordt nog voor de zomer naar de Tweede Kamer gestuurd. In het najaar zal het kabinet op het rapport reageren.


HOP, Hein Cuppen

HOP Hoger Onderwijs Persbureau

Do you have a question or comment about this article?

redactie@hogeronderwijspersbureau.nl

Comments are closed.