Education

LDE-centra in prijzen met Europese consortia

Vlak voor de kerstvakantie was er goed nieuws voor twee LDE-groepen. Zowel Medical Delta als het Centre for Sustainibility maken deel uit van consortia die een subsidie van het European Institute of Innovation and Technology (EIT) krijgen voor het toepassen van onderzoek.

De consortia zijn uitgeroepen tot een Knowledge and Innovation Community (KIC) en krijgen een megasubsidie van enkele honderden miljoenen. De hoogte daarvan is nog niet precies bekend.

Volgens Medical Delta-directeur Menno Kok, die betrokken was bij het winnende consortium InnoLife, is dat niet de voornaamste winst. “InnoLife bestaat uit 52 partijen in Europa, van topuniversiteiten tot toonaangevende multinationals als Philips en Intel. Gedeeld door al die partijen valt de hoogte van de subsidie mee. Wat vooral telt is dat al die partijen nu zeggen: we slaan de handen graag ineen om wetenschap over gezondheid toe te passen in de praktijk. Dat kan in de toekomst tot mooie resultaten leiden.” 

Het EIT is volgens Kok een aantal jaren geleden opgericht ‘om de belastingbetaler iets terug te geven voor het geld dat in wetenschap wordt gestoken’. Zo moeten bedrijven en universiteiten meer gaan samenwerken (valorisatie) om zo bijvoorbeeld nieuwe producten ontwikkelen.

Kok noemt ook een aantal andere voorbeelden die aan die vraag moeten voldoen. “Je zou promovendi bijvoorbeeld een jaar langer de tijd kunnen geven om het onderzoek dat is gedaan in de praktijk toe te passen.” Daarnaast moeten studenten wat gaan merken van de vernieuwde samenwerking. Zo wordt er gewerkt aan online onderwijsmodules. “Het kan zijn dat je een deel van de colleges door een docent aan het Erasmus MC krijgt aangeboden,en een aantal colleges online volgt. Of we vliegen mensen in vanuit het buitenland.” 

Naast een EIT-subsidie op het gebied van gezondheid, viel het LDE-Center for Sustainability in de prijzen. Het center is betrokken bij het consortium RawMatTERS, dat eveneens tot een KIC is uitgeroepen. Bij het consortium zijn meer dan honderd partijen uit twintig EU-lidstaten betrokken en het centrum. Het LDE-center gaat zich onder andere richten op het de recycling van afval en het ontwerpen van business modellen voor deze sectoren.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.