Education

Langstudeerboete weggestemd

De langstudeerboete is definitief van tafel. De Tweede Kamer heeft ingestemd met de plannen van VVD en PvdA voor de begroting van volgend jaar. Geen enkele andere partij stemde met hen mee.


Bij de financiële beschouwingen hadden Ronald Plasterk (PvdA) en Mark Harbers (VVD) samen een beknopte motie ingediend: “De Kamer, gehoord de beraadslaging, stemt in met het deelakkoord begroting 2013 (33 410, nr. 12), en gaat over tot de orde van de dag.”


VVD en PvdA willen de langstudeermaatregel meteen terugdraaien, hebben ze afgesproken in hun ‘deelakkoord’. Nu ze hun motie over dat akkoord door de Tweede Kamer hebben geloodst, zal staatssecretaris Zijlstra een brief aan de hogeronderwijsinstellingen versturen.


Die brief komt naar verwachting vanmiddag nog. Daarin zal staan dat de instellingen kunnen stoppen met het uitvoeren van de langstudeermaatregel. Ze mogen vooruitlopen op de wetswijziging die nog moet volgen.


Er resten vooral technische vragen over het terugdraaien van de maatregel. Wanneer krijgen de studenten terugbetaald? Hoe snel kunnen onderwijsinstellingen de bedragen van de automatische incasso veranderen? Hogescholen en universiteiten hebben afgesproken dat ze hun studenten hierover op hetzelfde moment zullen informeren.


 
 

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.