Education

Langstudeerboete? Geen idee

Eén op de tien hbo’ers weet niet wat de langstudeermaatregel inhoudt. Academische studenten zijn beter op de hoogte, blijkt uit een peiling.


Vlak voor de zomervakantie liet het ministerie van OCW onderzoeken of studenten bekend waren met de maatregelen die hen binnenkort zouden treffen. De ommezwaai van het CDA en het verkiezingstumult rond de langstudeerboete moest toen nog komen. De studenten waren slechts iets beter op de hoogte dan in 2011.Van andere veranderingen blijken studenten nog minder te weten, staat in een enquête die door vijfhonderd hbo’ers en wo’ers is ingevuld. Dat ze voor een tweede studie het hoge instellingscollegegeld van duizenden euro’s moeten betalen, weet slechts 62 procent van de hbo’ers en 84 procent van de academische studenten.Ook is het menige student ontgaan dat het recht op een ov-kaart wordt ingeperkt. Meer dan een kwart van de academici en meer dan een derde van de hbo’ers is daar niet van op de hoogte.Zelfs als studenten de maatregels kennen, weten ze niet altijd wat voor henzelf de gevolgen zijn. Een kwart van de hbo’ers en zestien procent van de wo’ers kent de langstudeerboete wel, maar weet niet wanneer ze die zelf zouden krijgen.De Dienst Uitvoering Onderwijs gaat de maatregelen bij studenten verder onder de aandacht brengen, schrijft staatssecretaris Zijlstra aan de Tweede Kamer. Dat gebeurt via de website, folders, formulieren en de studenten-app.

 

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.