Education

Laga ongekend populair

Laga is de afgelopen Owee ongekend snel gegroeid. Maar liefst 332 eerstejaars meldden zich bij de roeivereniging aan. Alleen Virgiel kreeg meer aanmeldingen. Ook Proteus-Eretes is bij eerstejaars populairder dan de meeste gezelligheidsverenigingen.

Het lijken gouden tijden voor de Delftse roeiverenigingen. Laga kreeg 332 aanmeldingen, Proteus-Eretes verwelkomt 140 nieuwe leden. Ter vergelijking: Virgiel heeft 376 nieuwe leden, het Delftsch Studenten Corps (DSC) 307, Jansbrug 140 en de Delftsche Studenten Bond 66.

Het ging lang niet altijd zo goed met Laga. In 2002 had de roeivereniging maar twintig nieuwe leden. Daarom werd besloten de vereniging ook open te stellen voor studenten die geen lid waren van het DSC. In 2006 gooide Laga ook qua activiteiten het roer om. Zoals Laga het zelf verwoordt, werd ze ‘van een in zichzelf gekeerde vereniging’ die alleen aan sport deed een ‘toegankelijke en extern georiënteerde vereniging’ die ook sociale activiteiten aanbood.
Sindsdien gaat het hard met Laga. De vereniging is de afgelopen drie jaar in ledental verdubbeld. Toch kan de groei niet ongebreideld doorgaan. Laga heeft net als vorig jaar studenten moeten loten die op de wachtlijst stonden. 266 eerstejaars worden toegelaten en dat is volgens president Sean Pieters het maximum dat zijn vereniging aan kan.

Pieters is blij dat de nieuwe wind die sinds een aantal jaren bij Laga waait zo goed aanslaat. Toch denkt hij dat ook externe factoren een rol spelen bij de groei. Hij noemt het bindend studieadvies. “Zonder iets te zeggen over algemene studentenverenigingen denk ik dat je bij een sportclub je tijd goed leert managen. Bij ons sowieso.”

Jörgen van den Broek, voorzitter van Proteus-Eretes, ziet ook het effect van het bindend studieadvies. “Eerstejaars vragen absoluut hoe wij daarmee omgaan. Ik denk dat hun ouders het sneller goed vinden als ze naast hun studie gaan sporten dan als ze lid worden van een algemene studentenvereniging. Wij bieden meer dan bier drinken alleen.”
Overigens heeft Proteus dit jaar minder aanwas dan vorig jaar, toen tweehonderd studenten zich aanmeldden. Volgens Van den Broek komt dat ondermeer doordat promotieactiviteiten beter zijn afgestemd op de mensen die Proteus echt wilde binnenhalen. “We hebben nu meer mensen die echt bij de vereniging passen, denk ik.”

Ondanks de relatieve krimp, vertoont de groei van het aantal nieuwe leden bij Proteus een rechtere lijn dan bij Laga. Volgens Van den Broek komt dat doordat zijn vereniging zich al in 1970 afsplitste van Virgiel. Laga is pas veel korter onder de vleugels van het corps vandaan. “Doordat wij al zo lang zelfstandig zijn, is onze basis veel breder.” Dat uit zich ook in de totale ledenaantallen. Proteus heeft 580 leden, Laga 474.

Ineens voelde Arjan Koolstra, de benjamin onder de speedmeetende IO-alumni, zich een beetje belangrijk. Een eigen tafeltje en om hem heen ‘gearriveerde’ IO’ers. “Een beetje gek ja”, bevestigt hij. “Want ik sta nog aan het begin.”
Koolstra rondde onlangs de master strategic product design (SPD) af en was daarmee de vierduizendste IO-alumnus. Zijn afstudeerproject was bijzonder. “Voor Pearl Music Europe, een grote drumfabrikant, heb ik een project opgezet om het merk beter te positioneren.” Koolstra drumt in zijn vrije tijd en heeft een bijbaan bij een instrumentenwinkel in Den Haag. “Alle producenten doen eigenlijk hetzelfde. Op een website showen ze hun aanbod en de verkoop gebeurt in de winkels. Geen merk gaat in op de wens van de consument. Mijn plan is contact tot stand brengen tussen Pearl en de consument vóór de aankoop, zodat de consument via Pearl zijn keus kan maken.”
In een week met speeddates met oud-IO’ers en de terugkeer van IO’ers die het ver hebben geschopt als autodesigner rijst de vraag of Koolstra in het voetspoor van een van hen wil treden. Hij heeft geen favoriet, wel inspiratiebronnen. “Ik heb les gehad van enkele diehard SPD’ers met inzicht in markt en bedrijven. Die richting, van analyse bedrijf-markt, vind ik interessant.”
Koolstra is blij met zijn IO-master, maar de bachelor viel hem zwaar. “De drukte. Werkgroepen en tegelijk ontwerpdeadlines. Ik ben een perfectionist en wilde ook die opdrachten goed volbrengen. De master was relaxter.” Onder de streep staat een dikke plus. “Je leert creatief met een probleem omgaan en krijgt een brede kijk, want het is een brede studie. Over mijn toekomst maak ik me geen zorgen. Als TU-student heb je een goede reputatie.”

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.