Education

Korting voor herstructurering kritisch ontvangen in u-raad

Alle fracties in de u-raad reageren zeer kritisch op het voorstel van het bestuurscollege om op de faculteiten en diensten 4,75 procent te bezuinigen en met dat geld te ‘herstructureren’.

Raadsleden ergeren zich aan de ‘vaagheid’ over wat het cvb precies wil met de 63 miljoen gulden die het in drie jaar (1996-’99) wenst om te buigen.

Tijdens een eerste ‘klankbordronde’, afgelopen maandag, over het gewenste fonds voor herstructurering (,,een oorlogszuchtig woord”, vond DB-er Oldenburg) verweten de raadsleden het college een groot gebrek aan concrete punten. Kamerbreed lijkt de opvatting bij de gekozen bestuurders: zolang het cvb niet kan aangegeven hoe het de universiteit wil herstructureren en ‘revitaliseren’ zijn we niet bereid diep te snijden in de budgetten van de beheerseenheden. Een college dat zegt overhead te willen terugdringen, lijkt nu voor miljoenen aan extra overhead te willen creëren. Nu akkoord gaan met het cvb-plan, dat is verwerkt in de financiële kaderstelling, zou neerkomen op ‘een blanco cheque afgeven’. En daartoe is de raad niet bereid.

‘Levensgevaarlijk’ vonden de leden van de u-raadscommissie voor financiën en planning het risico dat faculteiten bij een opgelegde korting van bijna vijf procent gedurende drie jaar, zich genoodzaakt zien opengevallen personeelsplaatsen niet opnieuw op te vullen en geen nieuwe aio’s aan te nemen. Zo zouden onderwijs en onderzoek in het gedrang komen; en aangezien daarmee juist geld te verdienen valt moet dat koste wat kost voorkomen worden.

Cvb-lid Veenendaal beaamde dat dit gevaar dreigde maar benadrukte dat het nu juist de bedoeling van het cvb was dit soort ontwikkelingen (,,het afwentelen van de bezuiniging op de primaire processen”) te voorkomen. Hoe het dat wil doen, daarover moet het nog met de faculteiten overleggen.

,,Het is zeker niet de bedoeling dat het geld in de portemonnee van het college verdwijnt. Het is geen spaarpot maar werkkapitaal om kwaliteit mee te verbeteren”, aldus Veenendaal. Even leek het erop alsof zij de u-raadsleden uitnodigde mee te denken hoe het geld weer uitgegeven kon worden, maar later kwam het collegelid daar op terug: of ze suggesties wilden doen hoe dat ‘in de besluitvorming’ te bepalen.

,,Er is enige tegenstand in de commissie, om het onderkoeld te zeggen”, sprak W. Overdijk (TH-Akkoord). Hij zag in de voor elke beheerseenheid geldende korting een onrechtvaardigheid voor die faculteiten die in het recente verleden al flink gesnoeid hebben om hun dalende inkomsten in overeenstemming te brengen met hun uitgaven. ,,Als je straks als faculteit rood staat, doe je er het beste aan jezelf zo zielig mogelijk voor te stellen om zoveel mogelijk geld naar je toe te trekken”, meende Overdijk.
Majeure misstap

De ergernis bij de raadsleden over het gemis van daadwerkelijke bestedingsplannen in de door het cvb gewenste herstructurering, is des te groter omdat de adviesraad technologiebeleid nog geen nieuwe researchspeerpunten heeft aangegeven. ,,Er is ons een grootschalige indicatie voor het technologiebeleid beloofd. Als dat komt dan zijn we nog geen stap verder, want dat moet dan nog geïmplementeerd worden. Dat duurt nog jaren. We hàdden een goed lopend soepel systeem van beoordeling en bijsturing van onderzoek, de commissie-Beek met goede mensen erin; mensen die goud waard waren. En dat heeft het college stopgezet! Daarmee heeft het een majeure misstap begaan. En het Beek-geld dat aan de faculteiten wordt onttrokken, is van de faculteiten en moet terug”, aldus Oldenburg (Demokratisch Beleid). (B.B.)

Benno Boeters

Alle fracties in de u-raad reageren zeer kritisch op het voorstel van het bestuurscollege om op de faculteiten en diensten 4,75 procent te bezuinigen en met dat geld te ‘herstructureren’. Raadsleden ergeren zich aan de ‘vaagheid’ over wat het cvb precies wil met de 63 miljoen gulden die het in drie jaar (1996-’99) wenst om te buigen.

Tijdens een eerste ‘klankbordronde’, afgelopen maandag, over het gewenste fonds voor herstructurering (,,een oorlogszuchtig woord”, vond DB-er Oldenburg) verweten de raadsleden het college een groot gebrek aan concrete punten. Kamerbreed lijkt de opvatting bij de gekozen bestuurders: zolang het cvb niet kan aangegeven hoe het de universiteit wil herstructureren en ‘revitaliseren’ zijn we niet bereid diep te snijden in de budgetten van de beheerseenheden. Een college dat zegt overhead te willen terugdringen, lijkt nu voor miljoenen aan extra overhead te willen creëren. Nu akkoord gaan met het cvb-plan, dat is verwerkt in de financiële kaderstelling, zou neerkomen op ‘een blanco cheque afgeven’. En daartoe is de raad niet bereid.

‘Levensgevaarlijk’ vonden de leden van de u-raadscommissie voor financiën en planning het risico dat faculteiten bij een opgelegde korting van bijna vijf procent gedurende drie jaar, zich genoodzaakt zien opengevallen personeelsplaatsen niet opnieuw op te vullen en geen nieuwe aio’s aan te nemen. Zo zouden onderwijs en onderzoek in het gedrang komen; en aangezien daarmee juist geld te verdienen valt moet dat koste wat kost voorkomen worden.

Cvb-lid Veenendaal beaamde dat dit gevaar dreigde maar benadrukte dat het nu juist de bedoeling van het cvb was dit soort ontwikkelingen (,,het afwentelen van de bezuiniging op de primaire processen”) te voorkomen. Hoe het dat wil doen, daarover moet het nog met de faculteiten overleggen.

,,Het is zeker niet de bedoeling dat het geld in de portemonnee van het college verdwijnt. Het is geen spaarpot maar werkkapitaal om kwaliteit mee te verbeteren”, aldus Veenendaal. Even leek het erop alsof zij de u-raadsleden uitnodigde mee te denken hoe het geld weer uitgegeven kon worden, maar later kwam het collegelid daar op terug: of ze suggesties wilden doen hoe dat ‘in de besluitvorming’ te bepalen.

,,Er is enige tegenstand in de commissie, om het onderkoeld te zeggen”, sprak W. Overdijk (TH-Akkoord). Hij zag in de voor elke beheerseenheid geldende korting een onrechtvaardigheid voor die faculteiten die in het recente verleden al flink gesnoeid hebben om hun dalende inkomsten in overeenstemming te brengen met hun uitgaven. ,,Als je straks als faculteit rood staat, doe je er het beste aan jezelf zo zielig mogelijk voor te stellen om zoveel mogelijk geld naar je toe te trekken”, meende Overdijk.
Majeure misstap

De ergernis bij de raadsleden over het gemis van daadwerkelijke bestedingsplannen in de door het cvb gewenste herstructurering, is des te groter omdat de adviesraad technologiebeleid nog geen nieuwe researchspeerpunten heeft aangegeven. ,,Er is ons een grootschalige indicatie voor het technologiebeleid beloofd. Als dat komt dan zijn we nog geen stap verder, want dat moet dan nog geïmplementeerd worden. Dat duurt nog jaren. We hàdden een goed lopend soepel systeem van beoordeling en bijsturing van onderzoek, de commissie-Beek met goede mensen erin; mensen die goud waard waren. En dat heeft het college stopgezet! Daarmee heeft het een majeure misstap begaan. En het Beek-geld dat aan de faculteiten wordt onttrokken, is van de faculteiten en moet terug”, aldus Oldenburg (Demokratisch Beleid). (B.B.)

Benno Boeters

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.