Education

Kort Nieuws

BenoemingenDr.ir. J.P. Pauwlussen (46) is aangesteld als deeltijdhoogleraar voertuigtechniek bij de faculteit OCP.

Pauwlussen is afkomstig van TNO Wegtransportmiddelen, waar hij ook al samenwerkte met de TU Delft. Vanaf 1 augustus is dr. T. Maschmeyer de nieuwe hoogleraar industriële organische chemie bij TNW. De 31-jarige Maschmeyer was verbonden aan de universiteit van Cambridge en is daarnaast consultant voor verschillende bedrijven, waaronder Shell.
Telematica

De Universiteit Twente (UT) wil volgend jaar een vijfjarige opleiding Telematica beginnen. Het wordt de eerste in Nederland. Eind oktober stuurt de UT hiertoe een aanvraag naar de minister. Als Hermans zijn fiat geeft, kan de nieuwe opleiding op zijn vroegst op 1 september 2000 beginnen. De UT wil volgend jaar echter al de deuren van de nieuwe opleiding openen, zegt Informatica-decaan prof.dr. P.M.G. Apers.
Scriptie

Landelijke scriptieprijzen zijn niet uniek, maar dat geldt wel voor scripties over informatica. Het Nederlands Genootschap voor Informatica (NGI) zet haar prijs meteen goed op de kaart: een studiereis van tienduizend gulden voor de beste informatica-scriptie. Iedereen die het afgelopen jaar aan een universiteit of hogeschool is afgestudeerd, mag meedoen, zolang de scriptie maar met informatietechnologie te maken heeft.
Tetra

De projectgroep Tetra, bedoeld om de wet Modernisering Universitair Bestuur (MUB), de MOD-reorganisatie en de automatisering van de TU te coördineren, is opgeheven. Reden is dat MUB en MOD processen (bijna) zijn voltooid. Voor informatisering en automatisering (I&A) is een aparte begeleidingsgroep ingesteld, onder leiding van emeritus-hoogleraar informatica prof.drs. B.K. Brussaard. Die moet ervoor zorgen dat verschillende nieuwe systemen aan de TU soepel ingevoerd worden.
NRG-radio

De Delftse omroep Radio NRG verandert per 1 oktober ingrijpend. Onder de naam Stad FM Delft moet de omroep zich meer richten op Delfts nieuws en een ‘bredere’ muziekprogrammering. Zo moet het marktaandeel in de categorie luisteraars van 13 tot 50 jaar (nu 4,5 procent) verdriedubbeld worden. In een speciale ‘business-club’ kunnen Delftse ondernemers voor vijfduizend gulden reclamezendtijd kopen.


Benoemingen

Dr.ir. J.P. Pauwlussen (46) is aangesteld als deeltijdhoogleraar voertuigtechniek bij de faculteit OCP. Pauwlussen is afkomstig van TNO Wegtransportmiddelen, waar hij ook al samenwerkte met de TU Delft. Vanaf 1 augustus is dr. T. Maschmeyer de nieuwe hoogleraar industriële organische chemie bij TNW. De 31-jarige Maschmeyer was verbonden aan de universiteit van Cambridge en is daarnaast consultant voor verschillende bedrijven, waaronder Shell.
Telematica

De Universiteit Twente (UT) wil volgend jaar een vijfjarige opleiding Telematica beginnen. Het wordt de eerste in Nederland. Eind oktober stuurt de UT hiertoe een aanvraag naar de minister. Als Hermans zijn fiat geeft, kan de nieuwe opleiding op zijn vroegst op 1 september 2000 beginnen. De UT wil volgend jaar echter al de deuren van de nieuwe opleiding openen, zegt Informatica-decaan prof.dr. P.M.G. Apers.
Scriptie

Landelijke scriptieprijzen zijn niet uniek, maar dat geldt wel voor scripties over informatica. Het Nederlands Genootschap voor Informatica (NGI) zet haar prijs meteen goed op de kaart: een studiereis van tienduizend gulden voor de beste informatica-scriptie. Iedereen die het afgelopen jaar aan een universiteit of hogeschool is afgestudeerd, mag meedoen, zolang de scriptie maar met informatietechnologie te maken heeft.
Tetra

De projectgroep Tetra, bedoeld om de wet Modernisering Universitair Bestuur (MUB), de MOD-reorganisatie en de automatisering van de TU te coördineren, is opgeheven. Reden is dat MUB en MOD processen (bijna) zijn voltooid. Voor informatisering en automatisering (I&A) is een aparte begeleidingsgroep ingesteld, onder leiding van emeritus-hoogleraar informatica prof.drs. B.K. Brussaard. Die moet ervoor zorgen dat verschillende nieuwe systemen aan de TU soepel ingevoerd worden.
NRG-radio

De Delftse omroep Radio NRG verandert per 1 oktober ingrijpend. Onder de naam Stad FM Delft moet de omroep zich meer richten op Delfts nieuws en een ‘bredere’ muziekprogrammering. Zo moet het marktaandeel in de categorie luisteraars van 13 tot 50 jaar (nu 4,5 procent) verdriedubbeld worden. In een speciale ‘business-club’ kunnen Delftse ondernemers voor vijfduizend gulden reclamezendtijd kopen.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.