Education

Kort nieuws

OnderzoekschoolDe u-raad is vorige week akkoord gegaan met de oprichting van de onderzoekschool Engineering Mechanics, waar alle drie de TU’s deelnemen.

De Delftse vertegenwoordiger in de wetenschappelijke directie is prof.dr.ir. R. de Borst van Civiele Techniek. Van de TU participeren vakgroepen van Civiele Techniek, Werktuigbouw en Maritieme Techniek en Lucht- en Ruimtevaart. Zij leveren in totaal zeven onderzoekers en zes aio’s aan de school, en 330 duizend gulden aan materiële middelen. Voor verdere financiering is inmiddels een erkenningsaanvraag bij de KNAW ingediend.
Techniekmuseum

Het Techniekmuseum krijgt in de komende drie jaar bijna vijftig procent meer subsidie. Dat is vorige week besloten in de universiteitsraad. In plaats van de huidige drie ton, komt er met ingang van dit jaar bijna 450 duizend gulden beschikbaar. De verhoging van de subsidie is noodzakelijk om een coördinator academische collectie en een educatief medewerker aan te stellen. Deze personele uitbreiding komt voort uit het bedrijfsplan ‘Techniek is geen kunst’.
Prijs

Het beste artikel op nucleair gebied in 1996 is geschreven door de Delftse prof.dr.ir. H. van Dam van het IRI. Zijn artikel ‘100 years of radioactivity: euphoria to phobia’ werd bekroond met de Nuclear Europe Worldscan prijs bestaande uit een oorkonde en een geldbedrag van bijna vierduizend gulden. De European Nuclear Society roemde de toegankelijkheid van het artikel, dat de geschiedenis van de nucleaire wetenschap behandelt en ook niet nalaat de relevantie voor het heden en de toekomst te benadrukken. De prijs wordt op 6 juni aan Van Dam uitgereikt.
Scheikunde

De faculteit de Scheikundige Technologie en Materiaalkunde heeft prof.ir. L. Katgerman tijdelijk benoemd tot dekaan. De hoogleraar stollingstechnologie en metallurgie volgt prof.ir. J. Grievink op, die recentelijk in de voetsporen trad van prof.dr. J. Schoonman. De benoeming van Katgerman geldt tot het moment dat er een ‘integrale decaan’ benoemd wordt voor het nieuwe cluster. Voor diezelfde periode is ook prof.dr.ir. H. van Bekkum benoemd tot lid van het faculteitsbestuur.
Beroving

Een 20-jarige Delftse student is dinsdagavond laat aangevallen door een nog onbekende dader. De student had net geld gepind op de Hippolytusbuurt en was in gezelschap van twee vriendenop weg naar ‘De Koornbeurs’, toen hij in de nek werd gegrepen en bedreigd met een mes. Hij wist zich los te rukken en ‘De Koornbeurs’ in te vluchten. De student hield aan de poging tot beroving een handwond over.

Onderzoekschool

De u-raad is vorige week akkoord gegaan met de oprichting van de onderzoekschool Engineering Mechanics, waar alle drie de TU’s deelnemen. De Delftse vertegenwoordiger in de wetenschappelijke directie is prof.dr.ir. R. de Borst van Civiele Techniek. Van de TU participeren vakgroepen van Civiele Techniek, Werktuigbouw en Maritieme Techniek en Lucht- en Ruimtevaart. Zij leveren in totaal zeven onderzoekers en zes aio’s aan de school, en 330 duizend gulden aan materiële middelen. Voor verdere financiering is inmiddels een erkenningsaanvraag bij de KNAW ingediend.
Techniekmuseum

Het Techniekmuseum krijgt in de komende drie jaar bijna vijftig procent meer subsidie. Dat is vorige week besloten in de universiteitsraad. In plaats van de huidige drie ton, komt er met ingang van dit jaar bijna 450 duizend gulden beschikbaar. De verhoging van de subsidie is noodzakelijk om een coördinator academische collectie en een educatief medewerker aan te stellen. Deze personele uitbreiding komt voort uit het bedrijfsplan ‘Techniek is geen kunst’.
Prijs

Het beste artikel op nucleair gebied in 1996 is geschreven door de Delftse prof.dr.ir. H. van Dam van het IRI. Zijn artikel ‘100 years of radioactivity: euphoria to phobia’ werd bekroond met de Nuclear Europe Worldscan prijs bestaande uit een oorkonde en een geldbedrag van bijna vierduizend gulden. De European Nuclear Society roemde de toegankelijkheid van het artikel, dat de geschiedenis van de nucleaire wetenschap behandelt en ook niet nalaat de relevantie voor het heden en de toekomst te benadrukken. De prijs wordt op 6 juni aan Van Dam uitgereikt.
Scheikunde

De faculteit de Scheikundige Technologie en Materiaalkunde heeft prof.ir. L. Katgerman tijdelijk benoemd tot dekaan. De hoogleraar stollingstechnologie en metallurgie volgt prof.ir. J. Grievink op, die recentelijk in de voetsporen trad van prof.dr. J. Schoonman. De benoeming van Katgerman geldt tot het moment dat er een ‘integrale decaan’ benoemd wordt voor het nieuwe cluster. Voor diezelfde periode is ook prof.dr.ir. H. van Bekkum benoemd tot lid van het faculteitsbestuur.
Beroving

Een 20-jarige Delftse student is dinsdagavond laat aangevallen door een nog onbekende dader. De student had net geld gepind op de Hippolytusbuurt en was in gezelschap van twee vriendenop weg naar ‘De Koornbeurs’, toen hij in de nek werd gegrepen en bedreigd met een mes. Hij wist zich los te rukken en ‘De Koornbeurs’ in te vluchten. De student hield aan de poging tot beroving een handwond over.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.