Education

Kort Nieuws

Directeur P&OMr. C.J. Peels, hoofd Juridische en Bestuurlijke Zaken, wordt de nieuwe directeur Personeel en Organisatie van het Bureau van de universiteit.

Hij neemt de zaken over van drs. W.G.P. Braam, die per 1 juni met de vut ging. Het afscheid van Braam is gepland in het vroege najaar. Morgen krijgt Peels symbolisch de personeeldossiers uitgereikt en aanstaande maandag start hij zijn nieuwe werkzaamheden. Mr. J.J.M. Kok zal voorlopig de oude functie van Peels bij Juridische zaken waarnemen.
ARTD

Het college van bestuur heeft de volgende hoogleraren aangewezen als trekkers van het nieuwe technologiebeleid: prof.ir. R.W.J. Kouffeld (winning, conversie en gebruik van energie); prof.dr.ir. C. van den Akker (winning, beheer en kwaliteit van water); prof.ir. K.F. Wakker (observatie van het aardoppervlak en de ondergrond); prof.dr. J.C. Arnbak (infrastructuren voor communicatie- en informatievoorziening); prof.dr.ir. J. Biemond (signaalbehandeling, informatieverwerking en kennisrepresentatie); prof.ir. C.M. van den Bleek (model-gebaseerde optimalisering van industriële processen); prof.dr.ir. C.F. Hendriks (duurzaam-gebouwde omgeving); prof.dr.ir. P.H.L. Bovy (mobiliteit van personen en goederen)
Beurzen

Op het hoofdkantoor van ABN/Amro in Amsterdam vond afgelopen dinsdag de uitreiking van de Fulbright Awards plaats. De Nederland-America Commission for Educational Exchange deelde onder meer aan tien promovendi en zeven universitair docenten/hoogleraren beurzen uit. Daarnaast kregen negen afstudeerders of afgestudeerden een America Foundation Fellowship. Drie Delftse promovendi, ir. F.R. Boddeke, J.G.E. Olk en ir. F.C. Vossepoel ontvingen een beurs om een deel van hun promotie-onderzoek (maximaal 6 maanden) in de VS te mogen doen. De Delftse hoogleraar ir. B. Bach ontving een senior award voor drie tot twaalf maanden doceren op onder meer het Massachusetts Institute of Technology (MIT). Ook voormalig student ir. M.K. Herrebrugh gaat naar MIT om daar verder te studeren.
Loopbaanbeleid

Het college van bestuur heeft besloten een projectgroep in te stellen die zich moet buigen over het loopbaanbeleid voor wetenschappelijk personeel. Inzet is de doorstroommogelijkheid voor wetenschappenlijk personeelsleden te vergroten, goede onderwijsprestaties duidelijker te belonen, te bekijken in welke mate er behoefte is aan docenten-training en het ontwikkelen van een systeem van basiskwalificaties (een soort onderwijsbevoegdheden) voor TU-docenten.
Delta

Na vandaag verschijnen er nog twee Delta’s, op 20 en 27 juni. De eerste Delta na de zomervakantie ligt op 15 augustus in de bakken.

Directeur P&O

Mr. C.J. Peels, hoofd Juridische en Bestuurlijke Zaken, wordt de nieuwe directeur Personeel en Organisatie van het Bureau van de universiteit. Hij neemt de zaken over van drs. W.G.P. Braam, die per 1 juni met de vut ging. Het afscheid van Braam is gepland in het vroege najaar. Morgen krijgt Peels symbolisch de personeeldossiers uitgereikt en aanstaande maandag start hij zijn nieuwe werkzaamheden. Mr. J.J.M. Kok zal voorlopig de oude functie van Peels bij Juridische zaken waarnemen.
ARTD

Het college van bestuur heeft de volgende hoogleraren aangewezen als trekkers van het nieuwe technologiebeleid: prof.ir. R.W.J. Kouffeld (winning, conversie en gebruik van energie); prof.dr.ir. C. van den Akker (winning, beheer en kwaliteit van water); prof.ir. K.F. Wakker (observatie van het aardoppervlak en de ondergrond); prof.dr. J.C. Arnbak (infrastructuren voor communicatie- en informatievoorziening); prof.dr.ir. J. Biemond (signaalbehandeling, informatieverwerking en kennisrepresentatie); prof.ir. C.M. van den Bleek (model-gebaseerde optimalisering van industriële processen); prof.dr.ir. C.F. Hendriks (duurzaam-gebouwde omgeving); prof.dr.ir. P.H.L. Bovy (mobiliteit van personen en goederen)
Beurzen

Op het hoofdkantoor van ABN/Amro in Amsterdam vond afgelopen dinsdag de uitreiking van de Fulbright Awards plaats. De Nederland-America Commission for Educational Exchange deelde onder meer aan tien promovendi en zeven universitair docenten/hoogleraren beurzen uit. Daarnaast kregen negen afstudeerders of afgestudeerden een America Foundation Fellowship. Drie Delftse promovendi, ir. F.R. Boddeke, J.G.E. Olk en ir. F.C. Vossepoel ontvingen een beurs om een deel van hun promotie-onderzoek (maximaal 6 maanden) in de VS te mogen doen. De Delftse hoogleraar ir. B. Bach ontving een senior award voor drie tot twaalf maanden doceren op onder meer het Massachusetts Institute of Technology (MIT). Ook voormalig student ir. M.K. Herrebrugh gaat naar MIT om daar verder te studeren.
Loopbaanbeleid

Het college van bestuur heeft besloten een projectgroep in te stellen die zich moet buigen over het loopbaanbeleid voor wetenschappelijk personeel. Inzet is de doorstroommogelijkheid voor wetenschappenlijk personeelsleden te vergroten, goede onderwijsprestaties duidelijker te belonen, te bekijken in welke mate er behoefte is aan docenten-training en het ontwikkelen van een systeem van basiskwalificaties (een soort onderwijsbevoegdheden) voor TU-docenten.
Delta

Na vandaag verschijnen er nog twee Delta’s, op 20 en 27 juni. De eerste Delta na de zomervakantie ligt op 15 augustus in de bakken.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.