Education

Kort Nieuws

SubsidiehulpStudenten weten soms niet wat ze missen. Dat stellen budgetvoorlichter Nibud en Stimulansz, een onafhankelijke stichting die gemeenten helpt met goede uitvoering van beleid voor sociale zekerheid.

Daarom hebben beide organisaties een website opgezet waarop via inkomensgegevens is te berekenen van welke landelijke én gemeentelijke subsidies gebruik kan worden gemaakt. Ook wordt aangegeven hoe je die regelingen kunt aanvragen. 

www.berekenuwrecht.nl

Energie Efficiency Prijs
Douglas Gilding (aardwetenschappen), Michael Prodromou (civiele techniek) en Victor Vélez (civiele techniek) hebben vorige week een UfD-Cofely Energy Efficiency Prijs gewonnen. De prijs van het Universiteitsfonds en Cofely is bedoeld voor scripties en project-, afstudeer- of onderzoeksverslagen over innovatieve oplossingen voor duurzame energievoorzieningen, energie-efficiency en duurzaamheid. Gilding kreeg de hoofdprijs van 7500 euro voor een model om na te gaan wat winning van aardwarmte onder Delft doet met de bodemgesteldheid. Zicht op de bodemsamenstelling is belangrijk bij winning van aardwarmte. Het verschil in opbrengst kan door verschillen in bodemsamenstelling een factor tien bedragen.  Prodromou en Vélez wonnen 2500 euro. Prodromou voor het toekomst bestendig maken van verouderde en monumentale gebouwen. Hij ontwikkelde drie strategieën voor een duurzame herinrichting van BK City. Vélez ontwierp een energievoorziening op wijkniveau met warmtekrachtmotoren, een HR-ketel en een windmolen.

Gamingboek
Hulpverleners, dijkwachten en stuurlui worden tegenwoordig allemaal opgeleid met computersimulaties, of ‘serious games’. TU-onderzoeker Casper Harteveld (TBM) heeft nu een van de eerste wetenschappelijke boeken over de jonge discipline uitgebracht bij Springer Verlag onder de titel Triadic Game Design. Hier doet hij uit de doeken hoe een serious game ontstaat in het spanningsveld tussen realiteit, betekenis en spel. Tot eind april alleen als e-boek verkrijgbaar.

www.triadicgamedesign.com
e-boek via bit.ly/gUStae

Vrouwendag
Een wetenschapper moet niet al op jonge leeftijd professor willen worden, diversiteitsquota staan ambities in de weg en na een zwangerschapsverlof moet een vrouwelijke wetenschapper een onderzoekssabbatical opnemen. Het zijn drie stellingen op het Dewis-symposium ‘Climate for women in Science’ dat op 8 maart, internationale vrouwendag, wordt gehouden bij Bouwkunde. Karel Luyben reikt de Dewis-award voor de meest talentvolle TU-promovenda uit. De drie genomineerden: Gwen van Eijk (onderzoeksinstituut OTB), Ellis van den Hende (Industrieel Ontwerpen) en Maaike Snelder (Civiele Techniek en Geowetenschappen).
www.dewis.tudelft.nl

Onderzoeksapparatuur
Twee onderzoekgroepen van de faculteit Technische Natuurwetenschappen krijgen geld voor de aanschaf van geavanceerde onderzoeksapparatuur. TNW kan een röntgen- en Pept-scanner kopen. De scanner combineert röntgen- en gammastralen waardoor er in normaal ondoorzichtige meerfasenreactoren en granulaire systemen kan worden gekeken. Bij het tweede apparaat gaat het om een röntgen foto-elektronen spectrometer. Het apparaat kan de atomaire samenstelling van de bovenste oppervlaktelagen gedetailleerd in kaart brengen en verbanden leggen tussen samenstelling en chemische en fysische eigenschappen. Het geld komt van een vorig jaar door minister Plasterk genomen initiatief om onderzoek in de natuurkunde en scheikunde te beschermen. Aanleiding was dat veel natuurkunde- en scheikundefaculteiten kampen met dalende studentenaantallen en bezuinigingen. Voor vijf jaar is honderd miljoen euro beschikbaar. In deze ronde is 3 miljoen euro besteed, verdeeld over zeven onderzoeksgroepen.

Eendenvijver
In het gemeentehuis van Delft vindt een politiek gevecht plaats tussen burgers en politici over het al dan niet bevaarbaar maken van de Phoenixgracht. Met de bouw van de spoortunnel wordt de oude singel rond de stad gedeeltelijk hersteld. Volgens bewoner Guido van der Wedde is het technisch mogelijk deze gracht tot aan de molen bevaarbaar te maken voor kleine scheepjes. Daarvoor moeten er in plaats van platte bruggen bolle bruggen komen. De commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte heeft wethouder Milene Junius gevraagd om deze mogelijkheid uit te zoeken. Volgens Linda Bocker van de VVD dreigt de Phoenixgracht te veranderen in een “heel dure eendenvijver”, als hij niet bevaarbaar wordt gemaakt.
Maar volgens Junius zou de ingreep de gemeente anderhalf miljoen euro extra kosten en vier maanden vertraging opleveren. “Maar”, zegt Van der Wedde, “Junius heeft laten onderzoeken wat de kosten zijn als platte bruggen worden opgehoogd en niet gekeken naar de optie met bolle bruggen.”Op 10 maart komt de commissie weer bijeen, om over het debacle te praten.

 

“Onze innovaties zijn vaak complexe projecten”, zegt prof.dr. Kees Beenakker, wetenschappelijk directeur van Dimes (Delft Institute of Microsystems and Nanoelectronics). “Dat maakt de technologische en financiële barrières om de markt op te gaan vrij hoog. Maar als het lukt, zoals bij Mapper, dan verover je de wereld.” Overigens is Mapper, het bedrijf dat maskerloze lithografie ontwikkelt voor de chipindustrie, nog geen commercieel succes. Begonnen in 2000, heeft Mapper, goed voor 170 arbeidsplaatsen en 90 patenten, nu drie pilot machines gebouwd. Toch zijn er nog drie innovatiestappen nodig voordat het gestelde doel bereikt is, vertelt Marco Wieland van Mapper. Een tijdpad geeft hij er niet bij.

Ook prof.dr.ir. Lis Nanver van Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica (EWI) stelt dat het ontwikkelen van een product voor de markt – in haar geval unieke detectors voor diep ultraviolet licht – meer tijd kost dan de vier jaar die een gemiddelde promovendus ermee bezig is. Innovatie laat zich niet in ritmes van vier jaar persen. Hoogleraren moeten wel bedrijven beginnen, vindt Nanver, maar ze moeten er geen directeur van worden. “Dat is qua tijd niet te combineren.”

“We zijn technici, geen verkopers”, vertelt dr.ing. Leo de Vreede (EWI). Hij ontwikkelde met collega’s Anteverta, een apparaat dat het doormeten van basisstations voor mobiele telefonie drastisch versnelt en verbetert. Voor de ontwikkeling van een bewezen techniek naar een product ben je afhankelijk van banken en klanten. Uiteindelijk maken die ook de dienst uit, aldus De Vreede. Waarom zou je je dat laten welgevallen? “Uit enthousiasme om wat je kunt verbeteren”, zegt De Vreede. Dat zegt ook prof.dr.ir. Ronald Dekker, betrokken bij de ontwikkeling van Pluriomics (een chip om toxiciteit van medicijnen te bepalen). Vier dagen per week werkt hij bij een groot bedrijf, een dag bij de TU. “Een groot bedrijf is vooral bezig met te verzinnen waarom ze bepaalde dingen níet moeten doen. Hier is dat verfrissend anders.”

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.