Education

Kort nieuws

Delta 05Volgende week verschijnt Delta 05 later dan gebruikelijk. De krant ligt niet ‘s morgens, maar ‘s middags in de bakken.

Dit in verband met de CarriÈrekrant, die samen met Delta verschijnt.
Hoogtepunt

Op de website van de TU Delft staat sinds deze week de link ‘Studenten Highlights 2004’. Op de betreffende webpagina staat een hele rits projecten van het afgelopen jaar waar studenten van de TU bij betrokken waren, zoals de ruimtereis van André Kuipers, de bouw van een superlichte racewagen en een fietsvliegtuig. Volgens bedenker en maker Karin Collet is het belangrijk succesvolle studentenprojecten zichtbaar te maken, ‘want voorheen waren ze op de site niet altijd vindbaar’. ‘Heel binnenkort’ komt er volgens Collet ook een ‘TU Delft Highlights’ op de site.
Commentaar

Het Innovatieplatform heeft allerlei aanbevelingen gedaan, maar concrete maatregelen zijn er nauwelijks uit voortgekomen. Dat stelt de Europese Commissie. Het verwijt dat het platform weinig slagkracht heeft, is niet nieuw. Zelfs minister Brinkhorst van Economische Zaken klaagde over het platform, dat onder voorzitterschap van premier Balkenende staat. In Nederland zijn de banden tussen industrie en onderwijs aangetrokken, er zijn vele spin-off-bedrijfjes, het patentbeleid komt eindelijk op gang en er is een ‘Deltaplan BÈta en Techniek’. Allemaal prijzenswaardig, maar de resultaten laten op zich wachten, aldus de Europese Commissie. De investering van het bedrijfsleven in onderzoek en ontwikkeling blijft steken onder het Europese gemiddelde en vertoont zelfs een neergaande lijn. Ook het aantal studenten in de exacte en technische studies blijft achter bij de andere EU-landen.
Sunshower

De door Delftse studenten ontwikkelde Sunshower is op de derde plaats van slechtste innovaties geëindigd in de innovatiewedstrijd van het tijdschrift Intermediair. De gecombineerde douche/zonnebank kreeg veel kritiek, omdat zonnebanken kankerverwekkend zijn. Merijn Wegdam van Sunshower zegt weinig waarde te hechten aan de uitslag. “Uit TNO-onderzoek is gebleken dat een dagelijks kort zonnebad in de Sunshower juist minder schadelijk is dan een tweewekelijks bezoek aan een normale zonnebank.” 1200 lezers brachten hun stem uit.
TU-noord (1)

De Delftse gemeenteraad heeft het ontwikkelingsplan voor TU-noord afgelopen donderdag unaniem aanvaard. Dat gebeurde nadat het college van burgemeester en wethouders een aantal aanpassingen had aangebracht in het plan. Ook de raad kwam met een aantal verbeteringen. Twee PvdA-amendementen werden aangenomen. Zo is de maximale hoogte van de aangrenzende bebouwing rond de botanische tuin teruggebracht van achttien naar zestien meter. Dit was een wens van onder meer de vereniging Vrienden van de Delftse Botanische Tuin en de belangenvereniging TU-noord. Ook wil de raad een speelplek van zeshonderd vierkante meter handhaven vlakbij het met sloop bedreigde gebouw van Gele Scheikunde.
TU-noord (2)

De verkeersafwikkeling door het TU-noordgebied, een heikel punt voor veel bewoners, wordt pas definitief vastgesteld zodra het lokaal verkeers- en vervoersplan (LVVP) in de gemeenteraad wordt besproken. Verwacht wordt dat het verkeer in het gebied enorm toeneemt. De gemeente heeft volgens de bewonersvereniging nog onvoldoende duidelijk gemaakt hoe ze ervoor wil zorgen dat het verkeerslawaai beperkt blijft en de slechte luchtkwaliteit niet verder achteruit gaat. Het CDA diende tijdens de raadsvergadering een motie in om een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheid om Technische Botanie en Gele Scheikunde op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen. Dit voorstel haalde het niet. Volgens verantwoordelijk wethouder Rik Grashoff is hij al uitonderhandeld met de projectontwikkelaar die hier aan de slag gaat om studentenwoningen te realiseren.
Fietsenstalling

Studentenhuisvester Duwo heeft nog geen fietsenstallingen geplaatst aan de Balthasar van der Polweg. Begin oktober 2004 beloofde Duwo werk te maken van een overdekte fietsenstalling, die een einde moet maken aan de overvolle loopbruggen onder de twee studentenflats. Al in 2003 koos een jury na een prijsvraag twee ontwerpen. Daarna was het moesten de ontwerpers hun idee verder uitwerken, maar dat gebeurde niet. In oktober 2004 zou daar weer werk van worden gemaakt. Maar nu wil Duwo-medewerker Aad Schelfhorst één van de ontwerpers van toen pas aan het werk zetten als zijn bedrijf de financiën heeft geregeld. “We hebben 15 duizend euro nodig.” Wanneer Duwo daarover beslist, weet hij niet.
Stadsdebat

De gemeenteraadsfracties van Stip en de VVD willen een ‘stadsdebat’ beginnen over Delft Kennisstad. Delft koos in de jaren negentig voor die term om de stad te positioneren, maar Stip en de VVD constateren dat het begrip in de politiek en onder de Delftse burgers nauwelijks leeft. De partijen willen samen met alle Delftenaren opnieuw vaststellen wat Delft Kennisstad is. Daarna moet er een maatschappelijk debat komen over de vraag hoe de concurrentiepositie van Delft als kennisstad verbeterd moet worden.
Affaires

Van de 22 directeuren van het ministerie van onderwijs worden er maar liefst veertien nieuw benoemd. De meesten gaan deze maand al aan de slag. De operatie is onderdeel van het project dat de bestuurscultuur moet moderniseren. Minister Van der Hoeven spreekt dan ook van een ‘frisse wind’. De meeste nieuwe directieleden werken al bij het ministerie en stromen door. Nieuw is dat het ministerie zijn directeuren voor maximaal vijf jaar benoemt. Van der Hoeven en secretaris-generaal Van der Steenhoven beklaagden zich bij hun aantreden . vlak na het einde van Paars II . over de werkcultuur op het departement en kondigden een grondige reorganisatie aan. Het ministerie ging de afgelopen jaren gebukt onder tal van affaires als de hbo-fraude en de ‘graaicultuur’ onder hoge ambtenaren.
Luchtvaartrecht

De faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek breidt haar werkterrein uit met luchtvaartrecht. De faculteit hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden, maar gaat gebruikmaken van kennis van de Universiteit van Leiden. De toevoeging van luchtvaartrecht maakt onderdeel uit van de leerstoel aerospace management and operations die in 2003 is ingesteld. Professor Sicco Santema heeft de Leidse luchtvaartdeskundigen Pablo Mendes de Leon, Frans von der Dunk en Peter Haanappel gevraagd het gastcollege aerospace law te doceren. Daarin wordt onder meer ingegaan op internationale lucht- en ruimtevaartregelgeving, Europese wetgeving en mededingingswetgeving.
Gedragscode

De gedragscode voor de wetenschapsbeoefening die de gezamenlijke universiteiten hebben ontworpen, gaat ook voor de TU Delft gelden. Dit zal het college van bestuur per brief aan alle faculteitsdecanen meedelen. Het betekent ook, aldus een TU-woordvoerder, dat er voor de TU een interne klachtenprocedure zal worden ontworpen, en dat de registratie van nevenwerkzaamheden nu afgerond moet worden. De TU Eindhoven is van plan de gedragscode op te nemen in alle onderzoekscontracten die worden afgesloten. Delft is dat niet direct van plan, omdat hier in de ‘Leidraad contracten met derden’ al enkele ethische richtlijnen zijn opgenomen.
Bezoek

De TU Delft krijgt aanstaande maandag bezoek van twee hoge afgevaardigden van het ministerie van onderwijs. Staatssecretaris Mark Rutte gaat voor overleg langs bij voorzitter van het college van bestuur Hans van Luijk. Minister Maria van der Hoeven neemt op uitnodiging van decaan Ben Droste een kijkje bij de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek.

Delta 05

Volgende week verschijnt Delta 05 later dan gebruikelijk. De krant ligt niet ‘s morgens, maar ‘s middags in de bakken. Dit in verband met de CarriÈrekrant, die samen met Delta verschijnt.
Hoogtepunt

Op de website van de TU Delft staat sinds deze week de link ‘Studenten Highlights 2004’. Op de betreffende webpagina staat een hele rits projecten van het afgelopen jaar waar studenten van de TU bij betrokken waren, zoals de ruimtereis van André Kuipers, de bouw van een superlichte racewagen en een fietsvliegtuig. Volgens bedenker en maker Karin Collet is het belangrijk succesvolle studentenprojecten zichtbaar te maken, ‘want voorheen waren ze op de site niet altijd vindbaar’. ‘Heel binnenkort’ komt er volgens Collet ook een ‘TU Delft Highlights’ op de site.
Commentaar

Het Innovatieplatform heeft allerlei aanbevelingen gedaan, maar concrete maatregelen zijn er nauwelijks uit voortgekomen. Dat stelt de Europese Commissie. Het verwijt dat het platform weinig slagkracht heeft, is niet nieuw. Zelfs minister Brinkhorst van Economische Zaken klaagde over het platform, dat onder voorzitterschap van premier Balkenende staat. In Nederland zijn de banden tussen industrie en onderwijs aangetrokken, er zijn vele spin-off-bedrijfjes, het patentbeleid komt eindelijk op gang en er is een ‘Deltaplan BÈta en Techniek’. Allemaal prijzenswaardig, maar de resultaten laten op zich wachten, aldus de Europese Commissie. De investering van het bedrijfsleven in onderzoek en ontwikkeling blijft steken onder het Europese gemiddelde en vertoont zelfs een neergaande lijn. Ook het aantal studenten in de exacte en technische studies blijft achter bij de andere EU-landen.
Sunshower

De door Delftse studenten ontwikkelde Sunshower is op de derde plaats van slechtste innovaties geëindigd in de innovatiewedstrijd van het tijdschrift Intermediair. De gecombineerde douche/zonnebank kreeg veel kritiek, omdat zonnebanken kankerverwekkend zijn. Merijn Wegdam van Sunshower zegt weinig waarde te hechten aan de uitslag. “Uit TNO-onderzoek is gebleken dat een dagelijks kort zonnebad in de Sunshower juist minder schadelijk is dan een tweewekelijks bezoek aan een normale zonnebank.” 1200 lezers brachten hun stem uit.
TU-noord (1)

De Delftse gemeenteraad heeft het ontwikkelingsplan voor TU-noord afgelopen donderdag unaniem aanvaard. Dat gebeurde nadat het college van burgemeester en wethouders een aantal aanpassingen had aangebracht in het plan. Ook de raad kwam met een aantal verbeteringen. Twee PvdA-amendementen werden aangenomen. Zo is de maximale hoogte van de aangrenzende bebouwing rond de botanische tuin teruggebracht van achttien naar zestien meter. Dit was een wens van onder meer de vereniging Vrienden van de Delftse Botanische Tuin en de belangenvereniging TU-noord. Ook wil de raad een speelplek van zeshonderd vierkante meter handhaven vlakbij het met sloop bedreigde gebouw van Gele Scheikunde.
TU-noord (2)

De verkeersafwikkeling door het TU-noordgebied, een heikel punt voor veel bewoners, wordt pas definitief vastgesteld zodra het lokaal verkeers- en vervoersplan (LVVP) in de gemeenteraad wordt besproken. Verwacht wordt dat het verkeer in het gebied enorm toeneemt. De gemeente heeft volgens de bewonersvereniging nog onvoldoende duidelijk gemaakt hoe ze ervoor wil zorgen dat het verkeerslawaai beperkt blijft en de slechte luchtkwaliteit niet verder achteruit gaat. Het CDA diende tijdens de raadsvergadering een motie in om een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheid om Technische Botanie en Gele Scheikunde op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen. Dit voorstel haalde het niet. Volgens verantwoordelijk wethouder Rik Grashoff is hij al uitonderhandeld met de projectontwikkelaar die hier aan de slag gaat om studentenwoningen te realiseren.
Fietsenstalling

Studentenhuisvester Duwo heeft nog geen fietsenstallingen geplaatst aan de Balthasar van der Polweg. Begin oktober 2004 beloofde Duwo werk te maken van een overdekte fietsenstalling, die een einde moet maken aan de overvolle loopbruggen onder de twee studentenflats. Al in 2003 koos een jury na een prijsvraag twee ontwerpen. Daarna was het moesten de ontwerpers hun idee verder uitwerken, maar dat gebeurde niet. In oktober 2004 zou daar weer werk van worden gemaakt. Maar nu wil Duwo-medewerker Aad Schelfhorst één van de ontwerpers van toen pas aan het werk zetten als zijn bedrijf de financiën heeft geregeld. “We hebben 15 duizend euro nodig.” Wanneer Duwo daarover beslist, weet hij niet.
Stadsdebat

De gemeenteraadsfracties van Stip en de VVD willen een ‘stadsdebat’ beginnen over Delft Kennisstad. Delft koos in de jaren negentig voor die term om de stad te positioneren, maar Stip en de VVD constateren dat het begrip in de politiek en onder de Delftse burgers nauwelijks leeft. De partijen willen samen met alle Delftenaren opnieuw vaststellen wat Delft Kennisstad is. Daarna moet er een maatschappelijk debat komen over de vraag hoe de concurrentiepositie van Delft als kennisstad verbeterd moet worden.
Affaires

Van de 22 directeuren van het ministerie van onderwijs worden er maar liefst veertien nieuw benoemd. De meesten gaan deze maand al aan de slag. De operatie is onderdeel van het project dat de bestuurscultuur moet moderniseren. Minister Van der Hoeven spreekt dan ook van een ‘frisse wind’. De meeste nieuwe directieleden werken al bij het ministerie en stromen door. Nieuw is dat het ministerie zijn directeuren voor maximaal vijf jaar benoemt. Van der Hoeven en secretaris-generaal Van der Steenhoven beklaagden zich bij hun aantreden . vlak na het einde van Paars II . over de werkcultuur op het departement en kondigden een grondige reorganisatie aan. Het ministerie ging de afgelopen jaren gebukt onder tal van affaires als de hbo-fraude en de ‘graaicultuur’ onder hoge ambtenaren.
Luchtvaartrecht

De faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek breidt haar werkterrein uit met luchtvaartrecht. De faculteit hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden, maar gaat gebruikmaken van kennis van de Universiteit van Leiden. De toevoeging van luchtvaartrecht maakt onderdeel uit van de leerstoel aerospace management and operations die in 2003 is ingesteld. Professor Sicco Santema heeft de Leidse luchtvaartdeskundigen Pablo Mendes de Leon, Frans von der Dunk en Peter Haanappel gevraagd het gastcollege aerospace law te doceren. Daarin wordt onder meer ingegaan op internationale lucht- en ruimtevaartregelgeving, Europese wetgeving en mededingingswetgeving.
Gedragscode

De gedragscode voor de wetenschapsbeoefening die de gezamenlijke universiteiten hebben ontworpen, gaat ook voor de TU Delft gelden. Dit zal het college van bestuur per brief aan alle faculteitsdecanen meedelen. Het betekent ook, aldus een TU-woordvoerder, dat er voor de TU een interne klachtenprocedure zal worden ontworpen, en dat de registratie van nevenwerkzaamheden nu afgerond moet worden. De TU Eindhoven is van plan de gedragscode op te nemen in alle onderzoekscontracten die worden afgesloten. Delft is dat niet direct van plan, omdat hier in de ‘Leidraad contracten met derden’ al enkele ethische richtlijnen zijn opgenomen.
Bezoek

De TU Delft krijgt aanstaande maandag bezoek van twee hoge afgevaardigden van het ministerie van onderwijs. Staatssecretaris Mark Rutte gaat voor overleg langs bij voorzitter van het college van bestuur Hans van Luijk. Minister Maria van der Hoeven neemt op uitnodiging van decaan Ben Droste een kijkje bij de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.