Education

Kort Nieuws

PlattegrondDe projectgroep WGB/AHO-scan TU Delft, die zich bezighoudt met het gehandicaptenbeleid van de TU, gaat op de TU-website een plattegrond opzetten waarop gehandicapten kunnen zien waar zij de verschillende TU-gebouwen in kunnen en hoe zij zich in die gebouwen kunnen verplaatsen.

De projectgroep doet dat in opdracht van de directie marketing en communicatie. Die kreeg op haar beurt de vraag van het college van bestuur de rolstoeltoegankelijkheid van de TU beter zichtbaar te maken, zodat mensen in een rolstoel niet hoeven zoeken naar bijvoorbeeld een lift. Het college reageerde daarmee op een rapport van de TU-ombudsman, waaruit bleek dat de TU nog steeds niet goed toegankelijk is voor mensen in een rolstoel.
Rsi (1)

De uitval onder studenten door rsi is het afgelopen studiejaar gedaald. Kostte rsi in 2002-2003 nog 264,4 maanden studie-uitval, in 2003-2004 was dat gedaald tot 57,6 maanden. Dat blijkt uit cijfers van de Studentengezondheidszorg (SGZ) in Delft. Studenten die door hun rsi-klachten studievertraging oplopen, moeten zich bij de SGZ melden voor een medische verklaring. Alleen daarmee kunnen ze aanvullende studiefinanciering krijgen. Opvallend is, dat terwijl de uitval door rsi afneemt, het aantal studenten dat zich jaarlijks nieuw meldt met rsi-klachten ongeveer gelijk blijft. In 2001/02 ging het om 69 nieuwe gevallen, een jaar later om 56 en afgelopen studiejaar om 63. Volgens SGZ-arts Wim van Donselaar zijn deze aantallen weliswaar het ‘topje van de ijsberg’, ‘maar hebben veel studenten inmiddels een weg gevonden om goed met klachten om te gaan.’
Rsi (2)

Uit de cijfers van de Studentengezondheidszorg blijkt dat voornamelijk studenten industrieel ontwerpen (IO) en bouwkunde (BK) last hebben van rsi. Onder de 63 nieuwe gevallen in het afgelopen studiejaar waren 21 IO- en 14 BK-studenten. Volgens SGZ-arts Van Donselaar zijn beide faculteiten erg groot, maar hij noemt ook het gebruik van tekenprogramma’s als een reden. Toch maakt hij zich geen zorgen. “Bij IO is er veel aandacht voor het probleem. We denken dat we mede daardoor meer studenten in een vroeg stadium met rsi-klachten zien.” Daarbij komt dat de IO’ers zich weliswaar vaker melden, maar dat het aantal maanden studie-uitval met 9,5 beperkt is. Bij BK is dat 23,1.
Nieuwslicht

De Delftse techniekfilosoof prof.dr. Jeroen van den Hoven van de faculteit Techniek, Bestuur en Management wordt columnist in actualiteitenprogramma Nieuwslicht van Paul Witteman. Bekende wetenschappers als astronoom Vincent Icke en wetenschapsjournalist Simon Rozendaal geven in dit programma onder meer hun wekelijkse kijk op de actualiteit door de bril van de wetenschap. Op 25 maart start een nieuwe reeks van tien afleveringen en Van Den Hoven zal bij ongeveer vijf daarvan zijn technisch-filosofische commentaar op de actualiteit geven. Voor deelname moesten kandidaten door drie selectierondes met verschillende door de redactie geselecteerde wetenschappers komen. Van den Hoven kwam door de test en hoopt nu via het programma discussie los te krijgen over de ethische kanten van technische ontwerpen.
Bob Dylan

Sommige mensen beschouwen zijn raspende stem als één van de wreedste martelwerktuigen die de twintigste eeuw heeft voortgebracht, en toch kent bijna iedereen wel een uitvoering van één van zijn liedjes. Denk maar aan ‘This Wheel’s On Fire’ waarmee Absolutely Fabulous altijd begint en eindigt. De Groningse filosoof Martin van Hees doet maandagavond bij Studium Generale een poging om de magie van His Bobness uit te leggen. Zie ook het interview op pagina 22. Met Van Hees, niet met Dylan!

Speakers, maandag 21 februari, aanvang: 20.15 uur.
Ampelman

Vrijdag is de presentatie voor mensen met geld, maar vandaag is de Ampelman al voor TU’ers te bewonderen in een waterbak van de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen. De Ampelman is de oplossing van offshore-ingenieur Jan Tempelman voor reparatie van windmolens op zee. Het vermindert de hinder van golfslag sterk. Met zijn vinding zouden bij golven tot vier meter hoog reparaties aan offshore-windmolens vanaf een schip uitgevoerd kunnen worden.

De Ampelman bestaat uit een platvorm op een schip dat de deining van het schip met bewegingssensoren registreert. Versnellingsmeters (gyroscopen) meten de intensiteit van de deining en geven op basis van deze versnellingen met hydraulische techniek correcties aan de positie van het platvorm. Het bewegingsprincipe is vergelijkbaar met wat bij vliegsimulatoren wordt gebruikt.
Architectuurbiënnale

Het hoofdprogramma van de tweede Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam is deze week bekend gemaakt. Deze editie staat in het teken van ‘De Zondvloed’. Met de tentoonstellingen De Hollandse Waterstad, Polders, Mare Nostrum, Three Bays en Flow, richt de biënnale zich op de relatie tussen water en architectuur in Nederland en de rest van de wereld. Curator is Adriaan Geuze, landschapsarchitect en directeur van bureau West 8. De tentoonstellingen zijn van 26 mei tot en met 26 juni 2005 te zien in Las Palmas en het Nederlands Architectuurinstituut (NAi) te Rotterdam. Daarnaast presenteert de biënnale tal van conferenties, lezingen, excursies, een filmprogramma, een publieksweekend en een City Program.

www.biennalerotterdam.nl
Nullijn

De cao-onderhandelingen tussen universiteiten en vakbonden zijn voor een maand in de koelkast beland. De bonden vinden het onacceptabel dat de universiteiten geen loonsverhoging bieden.

De universiteitenkoepel VSNU verdedigt de nullijn met het argument dat het kabinet geen enkele ruimte biedt voor loonstijging. Mocht daartoe toch worden besloten in de cao, dan moeten instellingen die uit eigen zak betalen. De VSNU zal nu haar leden vragen of ze daartoe bereid zijn. Op 11 maart worden de onderhandelingen hervat.

De bonden zijn niet blind voor de slechte financiële positie van de universiteiten, maar kunnen niet akkoord gaan met een akkoord zonder bescheiden loonstijging. “Een nullijn zou betekenen dat het universiteitspersoneel er op achteruit gaat. Iemand die in 2004 een incidentele eindejaarsuitkering heeft gekregen, gaat in 2005 zelfs minder verdienen”, aldus onderhandelaar Arno Lammeretz van vakcentrale Abvakabo-FNV.
Herkansing

Staatssecretaris Rutte vindt dat opleidingen die niet door de accreditatie komen een reële kans op herstel verdienen. Als keurmeester NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie) er vertrouwen in heeft, moet zo’n opleiding ook tijdens de herstelperiode nieuwe studenten kunnen inschrijven. Vorig jaar al liet de NVAO bij monde van haar toenmalige vice-voorzitter Brouwer weten dat afgekeurde opleidingen in de huidige accreditatieregels feitelijk geen herkansing krijgen als ze twee jaar lang geen nieuwe studenten mogen inschrijven. Dat zou tot ongewenst strategisch gedrag bij visitaties leiden en de verbeterfunctie van de procedure sterk reduceren. Dat blijkt niet aan dovemansoren gericht. In de notitie over de nieuwe Wet op het Hoger Onderwijs die de staatssecretaris vorige week naar de Kamer stuurde komt Rutte het veld op dit punt tegemoet.
Blote billen

Een 24-jarige student is vorige week zeer pijnlijk ten val gekomen tijdens een feest op een boot in de haven aan het Herenpad. Bij wijze van grap showde de student zijn blote billen boven een glazen dekraam. Hierbij verloor de lolbroek zijn evenwicht en viel dwars door het raam drie meter naar beneden. De man is met hoofd- en rugletsel opgenomen in het Reinier de Graaf Gasthuis. Later in de nacht meldden zich daar nog vier studenten met verwondingen door glassplinters.
Delfts schermteam

In het eerste jaar van haar bestaan heeft het degenteam van de Delft Fencing Club (DFC) de eerste plaats van de ranglijst van de Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond (Knas) behaald. Door een hoge positie op een toernooi in Londen wisten de TU-studenten genoeg punten te halen om de koppositie in de Nederlandse ranglijst te veroveren. Hiermee lieten ze clubs uit Leiden en Den Haag achter zich.

De DFC is opgericht in november 2003 met als doel competitieschermen toegankelijk te maken voor studenten van de TU Delft. Voormalig Olympisch schermer Hossein Niknam uit Iran is matre ofwel hoofdtrainer van de club. De DFC schermt op de wapens sabel, floret en degen, en telt op dit moment 23 leden van wie er een groot aantal actief deelnemen aan toernooien in binnen- en buitenland.
Museummakkers

Leerlingen van het Christelijk Lyceum Delft gaan helpen een nieuwe route aan te leggen in de botanische tuin van de TU Delft. Deze route wordt als toeristische dagtocht aangeboden. Dat gebeurt binnen het project Museummakkers van het Erfgoedhuis Zuid-Holland, dat donderdag feestelijk wordt gestart. De 27 leerlingen van de derde klas gymnasium gaan onderzoek doen naar de kracht van planten en de technische toepassing ervan in dagelijkse voorbeelden. De leerlingen, die allemaal scheikunde, natuurkunde of biologie in hun pakket hebben, gaan bijvoorbeeld de veerkracht van bamboe onderzoeken of de kracht van taxol. Doel van het educatieve project is onderzoeken hoe leerlingen een relatie kunnen opbouwen met een museum. In april presenteren de leerlingen hun opgedane kennis.
Katalysator

Anders dan vroeger werd gedacht blijkt de snel afnemende reactiesnelheid van stoffen met een katalysator bij de start van de reactie wel degelijk betekenis te hebben. Dit vond chemicus ing. Bas Vogelaar van de sectie reactor and catalysis-engineering dankzij modelberekeningen. Komende maandag promoveert hij bij prof.ir. Jacob Moulijn op zijn onderzoek naar de degradatie van katalysatoren die benzine ontzwavelen. Door het verschijnsel degradatie zijn de katalysatoren al na twee jaar aan vervanging toe, terwijl je zou verwachten dat de katalysator onaangetast blijft door de reactie.

Vroeger werd aangenomen dat de reactiesnelheid zich gewoon moest stabiliseren, maar Vogelaar ontdekte dat degradatie van de katalysator hierbij een rol speelt. Zijn onderzoek naar het waarom van degradatie draagt bij aan de zoektocht naar betere katalysatoren die meer zwavel uit benzine kunnen halen dan nu het geval is.
Jaarverslagen

De jaarverslagen van hogescholen scoren een 5. De universiteiten doen het iets beter: zij halen een 6. Dat zegt het adviesbureau Hay Group, dat 125 jaarverslagen uit de publieke sector heeft onderzocht. In de steekproef zaten 34 hogescholen en twaalf universiteiten.

Hoewel de hbo-instellingen veel informatie geven, noemen zij zelden de salarissen van hun bestuurders. Ze zeggen bovendien weinig over de ingrepen van de raad van toezicht en slechts in de helft van de gevallen worden nevenfuncties vermeld.

Universiteiten doen het iets beter, maar ook zij laten steken vallen. De beloning van de bestuurders en toezichthouders blijft in de helft van de gevallen onvermeld. Als de beloning wél in het verslag staat, is die slechts in de helft van de gevallen opgesplitst per bestuurder.
Salarissen

Zeker 159 topfunctionarissen van hogescholen en universiteiten verdienen bruto meer dan zestigduizend euro per jaar. Van hen verdienen er zestig meer dan 130 duizend euro. Dat blijkt uit een schriftelijk onderzoek van de overheid.

In absolute aantallen gaat het om 76 toppers in het hbo en 83 aan universiteiten en onderzoeksinstellingen. Respectievelijk 24 en 36 van hen verdienen meer dan 130 duizend euro; achtduizend euro meer dan een minister. Gemiddeld verdient deze hele groep ruim 110 duizend euro in het hbo en bijna 122 duizend euro in het wetenschappelijk onderwijs.

Plattegrond

De projectgroep WGB/AHO-scan TU Delft, die zich bezighoudt met het gehandicaptenbeleid van de TU, gaat op de TU-website een plattegrond opzetten waarop gehandicapten kunnen zien waar zij de verschillende TU-gebouwen in kunnen en hoe zij zich in die gebouwen kunnen verplaatsen. De projectgroep doet dat in opdracht van de directie marketing en communicatie. Die kreeg op haar beurt de vraag van het college van bestuur de rolstoeltoegankelijkheid van de TU beter zichtbaar te maken, zodat mensen in een rolstoel niet hoeven zoeken naar bijvoorbeeld een lift. Het college reageerde daarmee op een rapport van de TU-ombudsman, waaruit bleek dat de TU nog steeds niet goed toegankelijk is voor mensen in een rolstoel.
Rsi (1)

De uitval onder studenten door rsi is het afgelopen studiejaar gedaald. Kostte rsi in 2002-2003 nog 264,4 maanden studie-uitval, in 2003-2004 was dat gedaald tot 57,6 maanden. Dat blijkt uit cijfers van de Studentengezondheidszorg (SGZ) in Delft. Studenten die door hun rsi-klachten studievertraging oplopen, moeten zich bij de SGZ melden voor een medische verklaring. Alleen daarmee kunnen ze aanvullende studiefinanciering krijgen. Opvallend is, dat terwijl de uitval door rsi afneemt, het aantal studenten dat zich jaarlijks nieuw meldt met rsi-klachten ongeveer gelijk blijft. In 2001/02 ging het om 69 nieuwe gevallen, een jaar later om 56 en afgelopen studiejaar om 63. Volgens SGZ-arts Wim van Donselaar zijn deze aantallen weliswaar het ‘topje van de ijsberg’, ‘maar hebben veel studenten inmiddels een weg gevonden om goed met klachten om te gaan.’
Rsi (2)

Uit de cijfers van de Studentengezondheidszorg blijkt dat voornamelijk studenten industrieel ontwerpen (IO) en bouwkunde (BK) last hebben van rsi. Onder de 63 nieuwe gevallen in het afgelopen studiejaar waren 21 IO- en 14 BK-studenten. Volgens SGZ-arts Van Donselaar zijn beide faculteiten erg groot, maar hij noemt ook het gebruik van tekenprogramma’s als een reden. Toch maakt hij zich geen zorgen. “Bij IO is er veel aandacht voor het probleem. We denken dat we mede daardoor meer studenten in een vroeg stadium met rsi-klachten zien.” Daarbij komt dat de IO’ers zich weliswaar vaker melden, maar dat het aantal maanden studie-uitval met 9,5 beperkt is. Bij BK is dat 23,1.
Nieuwslicht

De Delftse techniekfilosoof prof.dr. Jeroen van den Hoven van de faculteit Techniek, Bestuur en Management wordt columnist in actualiteitenprogramma Nieuwslicht van Paul Witteman. Bekende wetenschappers als astronoom Vincent Icke en wetenschapsjournalist Simon Rozendaal geven in dit programma onder meer hun wekelijkse kijk op de actualiteit door de bril van de wetenschap. Op 25 maart start een nieuwe reeks van tien afleveringen en Van Den Hoven zal bij ongeveer vijf daarvan zijn technisch-filosofische commentaar op de actualiteit geven. Voor deelname moesten kandidaten door drie selectierondes met verschillende door de redactie geselecteerde wetenschappers komen. Van den Hoven kwam door de test en hoopt nu via het programma discussie los te krijgen over de ethische kanten van technische ontwerpen.
Bob Dylan

Sommige mensen beschouwen zijn raspende stem als één van de wreedste martelwerktuigen die de twintigste eeuw heeft voortgebracht, en toch kent bijna iedereen wel een uitvoering van één van zijn liedjes. Denk maar aan ‘This Wheel’s On Fire’ waarmee Absolutely Fabulous altijd begint en eindigt. De Groningse filosoof Martin van Hees doet maandagavond bij Studium Generale een poging om de magie van His Bobness uit te leggen. Zie ook het interview op pagina 22. Met Van Hees, niet met Dylan!

Speakers, maandag 21 februari, aanvang: 20.15 uur.
Ampelman

Vrijdag is de presentatie voor mensen met geld, maar vandaag is de Ampelman al voor TU’ers te bewonderen in een waterbak van de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen. De Ampelman is de oplossing van offshore-ingenieur Jan Tempelman voor reparatie van windmolens op zee. Het vermindert de hinder van golfslag sterk. Met zijn vinding zouden bij golven tot vier meter hoog reparaties aan offshore-windmolens vanaf een schip uitgevoerd kunnen worden.

De Ampelman bestaat uit een platvorm op een schip dat de deining van het schip met bewegingssensoren registreert. Versnellingsmeters (gyroscopen) meten de intensiteit van de deining en geven op basis van deze versnellingen met hydraulische techniek correcties aan de positie van het platvorm. Het bewegingsprincipe is vergelijkbaar met wat bij vliegsimulatoren wordt gebruikt.
Architectuurbiënnale

Het hoofdprogramma van de tweede Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam is deze week bekend gemaakt. Deze editie staat in het teken van ‘De Zondvloed’. Met de tentoonstellingen De Hollandse Waterstad, Polders, Mare Nostrum, Three Bays en Flow, richt de biënnale zich op de relatie tussen water en architectuur in Nederland en de rest van de wereld. Curator is Adriaan Geuze, landschapsarchitect en directeur van bureau West 8. De tentoonstellingen zijn van 26 mei tot en met 26 juni 2005 te zien in Las Palmas en het Nederlands Architectuurinstituut (NAi) te Rotterdam. Daarnaast presenteert de biënnale tal van conferenties, lezingen, excursies, een filmprogramma, een publieksweekend en een City Program.

www.biennalerotterdam.nl
Nullijn

De cao-onderhandelingen tussen universiteiten en vakbonden zijn voor een maand in de koelkast beland. De bonden vinden het onacceptabel dat de universiteiten geen loonsverhoging bieden.

De universiteitenkoepel VSNU verdedigt de nullijn met het argument dat het kabinet geen enkele ruimte biedt voor loonstijging. Mocht daartoe toch worden besloten in de cao, dan moeten instellingen die uit eigen zak betalen. De VSNU zal nu haar leden vragen of ze daartoe bereid zijn. Op 11 maart worden de onderhandelingen hervat.

De bonden zijn niet blind voor de slechte financiële positie van de universiteiten, maar kunnen niet akkoord gaan met een akkoord zonder bescheiden loonstijging. “Een nullijn zou betekenen dat het universiteitspersoneel er op achteruit gaat. Iemand die in 2004 een incidentele eindejaarsuitkering heeft gekregen, gaat in 2005 zelfs minder verdienen”, aldus onderhandelaar Arno Lammeretz van vakcentrale Abvakabo-FNV.
Herkansing

Staatssecretaris Rutte vindt dat opleidingen die niet door de accreditatie komen een reële kans op herstel verdienen. Als keurmeester NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie) er vertrouwen in heeft, moet zo’n opleiding ook tijdens de herstelperiode nieuwe studenten kunnen inschrijven. Vorig jaar al liet de NVAO bij monde van haar toenmalige vice-voorzitter Brouwer weten dat afgekeurde opleidingen in de huidige accreditatieregels feitelijk geen herkansing krijgen als ze twee jaar lang geen nieuwe studenten mogen inschrijven. Dat zou tot ongewenst strategisch gedrag bij visitaties leiden en de verbeterfunctie van de procedure sterk reduceren. Dat blijkt niet aan dovemansoren gericht. In de notitie over de nieuwe Wet op het Hoger Onderwijs die de staatssecretaris vorige week naar de Kamer stuurde komt Rutte het veld op dit punt tegemoet.
Blote billen

Een 24-jarige student is vorige week zeer pijnlijk ten val gekomen tijdens een feest op een boot in de haven aan het Herenpad. Bij wijze van grap showde de student zijn blote billen boven een glazen dekraam. Hierbij verloor de lolbroek zijn evenwicht en viel dwars door het raam drie meter naar beneden. De man is met hoofd- en rugletsel opgenomen in het Reinier de Graaf Gasthuis. Later in de nacht meldden zich daar nog vier studenten met verwondingen door glassplinters.
Delfts schermteam

In het eerste jaar van haar bestaan heeft het degenteam van de Delft Fencing Club (DFC) de eerste plaats van de ranglijst van de Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond (Knas) behaald. Door een hoge positie op een toernooi in Londen wisten de TU-studenten genoeg punten te halen om de koppositie in de Nederlandse ranglijst te veroveren. Hiermee lieten ze clubs uit Leiden en Den Haag achter zich.

De DFC is opgericht in november 2003 met als doel competitieschermen toegankelijk te maken voor studenten van de TU Delft. Voormalig Olympisch schermer Hossein Niknam uit Iran is matre ofwel hoofdtrainer van de club. De DFC schermt op de wapens sabel, floret en degen, en telt op dit moment 23 leden van wie er een groot aantal actief deelnemen aan toernooien in binnen- en buitenland.
Museummakkers

Leerlingen van het Christelijk Lyceum Delft gaan helpen een nieuwe route aan te leggen in de botanische tuin van de TU Delft. Deze route wordt als toeristische dagtocht aangeboden. Dat gebeurt binnen het project Museummakkers van het Erfgoedhuis Zuid-Holland, dat donderdag feestelijk wordt gestart. De 27 leerlingen van de derde klas gymnasium gaan onderzoek doen naar de kracht van planten en de technische toepassing ervan in dagelijkse voorbeelden. De leerlingen, die allemaal scheikunde, natuurkunde of biologie in hun pakket hebben, gaan bijvoorbeeld de veerkracht van bamboe onderzoeken of de kracht van taxol. Doel van het educatieve project is onderzoeken hoe leerlingen een relatie kunnen opbouwen met een museum. In april presenteren de leerlingen hun opgedane kennis.
Katalysator

Anders dan vroeger werd gedacht blijkt de snel afnemende reactiesnelheid van stoffen met een katalysator bij de start van de reactie wel degelijk betekenis te hebben. Dit vond chemicus ing. Bas Vogelaar van de sectie reactor and catalysis-engineering dankzij modelberekeningen. Komende maandag promoveert hij bij prof.ir. Jacob Moulijn op zijn onderzoek naar de degradatie van katalysatoren die benzine ontzwavelen. Door het verschijnsel degradatie zijn de katalysatoren al na twee jaar aan vervanging toe, terwijl je zou verwachten dat de katalysator onaangetast blijft door de reactie.

Vroeger werd aangenomen dat de reactiesnelheid zich gewoon moest stabiliseren, maar Vogelaar ontdekte dat degradatie van de katalysator hierbij een rol speelt. Zijn onderzoek naar het waarom van degradatie draagt bij aan de zoektocht naar betere katalysatoren die meer zwavel uit benzine kunnen halen dan nu het geval is.
Jaarverslagen

De jaarverslagen van hogescholen scoren een 5. De universiteiten doen het iets beter: zij halen een 6. Dat zegt het adviesbureau Hay Group, dat 125 jaarverslagen uit de publieke sector heeft onderzocht. In de steekproef zaten 34 hogescholen en twaalf universiteiten.

Hoewel de hbo-instellingen veel informatie geven, noemen zij zelden de salarissen van hun bestuurders. Ze zeggen bovendien weinig over de ingrepen van de raad van toezicht en slechts in de helft van de gevallen worden nevenfuncties vermeld.

Universiteiten doen het iets beter, maar ook zij laten steken vallen. De beloning van de bestuurders en toezichthouders blijft in de helft van de gevallen onvermeld. Als de beloning wél in het verslag staat, is die slechts in de helft van de gevallen opgesplitst per bestuurder.
Salarissen

Zeker 159 topfunctionarissen van hogescholen en universiteiten verdienen bruto meer dan zestigduizend euro per jaar. Van hen verdienen er zestig meer dan 130 duizend euro. Dat blijkt uit een schriftelijk onderzoek van de overheid.

In absolute aantallen gaat het om 76 toppers in het hbo en 83 aan universiteiten en onderzoeksinstellingen. Respectievelijk 24 en 36 van hen verdienen meer dan 130 duizend euro; achtduizend euro meer dan een minister. Gemiddeld verdient deze hele groep ruim 110 duizend euro in het hbo en bijna 122 duizend euro in het wetenschappelijk onderwijs.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.