Education

Kort nieuws

Illegale softwareOndanks allerlei waarschuwingscampagnes maken de meeste studenten nog altijd op grote schaal gebruik van illegaal gekopieerde software.

Uit een enquète die onderzoeksbureau TNS-Nipo in opdracht van softwarewinkel Surfspot uitvoerde onder achthonderd studenten blijkt dat 91 procent van de ondervraagden officiële computerprogramma’s te duur vindt. Twintig procent van de mannelijke en tien procent van de vrouwelijk studenten haalt regelmatig illegaal software binnen. Eén op de drie bÈta- en techniekstudenten zegt anders niet te kunnen studeren. Volgens Surfspot komt dat mede omdat de specialistische pakketten die zij nodig hebben vaak nog duurder zijn. Onvoldoende bekend is dat Surfspot, een initiatief van stichting Surf, veel pakketten voor een fractie van de normale consumentenprijs verkoopt. De organisatie kan dat doen omdat universiteiten en hogescholen de licenties voor hun studenten hebben afgekocht.
Buitenlanders (1)

Het aantal studenten van buiten de Europese Unie dat in Nederland een studie wil volgen, is met bijna twintig procent gestegen. De Integratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft nu al vierduizend aanvragen binnen. Hun toelating verloopt soepeler dan voorheen. Internationaliseringsbureau Nuffic ziet de stijging als het resultaat van een jarenlange investering. “We hebben de afgelopen jaren flink aan de weg getimmerd in Azië. In China, Indonesië en Taiwan hebben we speciale bureaus”, verklaart directeur internationalisering Hanneke Teekens. “Daarnaast is Nederland een van de eerste Europese landen dat het bamastelsel heeft ingevoerd, en hebben we veel Engelstalige masters.”
Buitenlanders (2)

Het aantal buitenlandse masterstudenten dat komend studiejaar in Delft wil komen studeren stond begin deze week al op 315. Vorig jaar om die tijd waren dat er 280. John Stals, vanaf 1 oktober hoofd van het international office van de TU maar nu al woordvoerder, verwacht dat het aantal inschrijvingen nog iets verder zal toenemen. “Studenten uit de EU kunnen zich op het laatste moment nog melden”, weet hij.
Ockels

Artsen zijn ‘voorzichtig optimistisch’ over de gezondheidstoestand van prof.dr. Wubbo Ockels. De hoogleraar duurzaamheid is herstellende van een zware hartaanval die hij vorige week dinsdag kreeg in de kantine van de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek. “Zijn toestand is verbeterd, zijn hart lijkt stabiel en naar het zich laat aanzien ontwikkelt hij zich ook in neurologisch opzicht gunstig”, zegt een woordvoerster van de faculteit. Berichten uit de media dat Ockels een e-mail aan de medewerkers van de faculteit zou hebben rondgestuurd, spreekt de faculteit overigens tegen. Wel heeft Ockels telefonisch en persoonlijk contact gehad met diverse TU-medewerkers. De projecten waarbij Ockels een rol speelt, zoals de deelname van de zonnecelauto Nuna aan de Solar Challenge in Australië, gaan gewoon door. “Het is alleen nog onduidelijk of en wat voor rol hij daarin zal spelen.”
Val

Een negentienjarige Delftse student heeft vrijdagavond een val van vijf hoog overleefd. De jongen viel uit een raam van zijn studentenhuis aan de Koornmarkt. Hij kwam terecht op een binnenpleintje, wat het voor hulpverleners moeilijk maakte hem te bereiken. Verschillende deuren moesten worden opengebroken en de brandweer moest eraan te pas komen om de jongen met ladders te bereiken. In het Leyenburgziekenhuis in Den Haag bleek dat de student letsel had opgelopen aan heupen en schouders. Hij is buiten levensgevaar. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog niet helemaal duidelijk. Volgens de politie was er een feestje aan de gang in het huis en was er alcohol in het spel. De student zou bij het achteruit lopen zijn evenwicht zijn verloren. Hij moet nog gehoord worden.
Correctie

De boekbespreking ‘God = wiskunde’ (Delta 24) vermeldt dat 17-faculteit 153 zou zijn. Ten onrechte, natuurlijk. 17-Faculteit is een heel wat groter getal, namelijk 355.687.428.096.000. De rekenkunde van de kerk van Zillis met zijn over 17 rijen verdeelde 153 panelen zit anders in elkaar: 17 + 16 + 15 + 14 + 13…. = 153.
Internationaal

Buitenlandse studenten kunnen vanaf dit studiejaar ook terecht in het cultureel centrum van de TU. Het centrum heeft speciaal voor hen een nevenprogramma opgesteld, met cursussen fotografie, acteren en presentatie. De tijden dat deze lessen worden gegeven, zijn flexibel. Dit om tegemoet te komen aan de behoeftes van deze doelgroep. Het nevenprogramma is nu nog een proef. Internationale studenten worden uitgenodigd mee te denken over een uitgebreider cursusaanbod in volgende jaren.

www.snc.tudelft.nl
Ombudsman

De TU Delft moet een brochure maken waarin beknopt is weergegeven wat de regels, geboden en verboden zijn op het gebied van onderwijs. Dat adviseert de ombudsman van de TU, Wil Knippenberg, het college van bestuur in zijn jaarverslag 2004. Volgens Knippenberg zijn de regels zowel veel docenten als studenten, nauwelijks bekend. In ieder geval zou de vraag beantwoord moeten zijn wat een student van een docent kan en mag verwachten. Ook vindt hij dat in de brochure een passage zou moeten voorkomen ‘over de manier waarop studenten teksten voor werkstukken mogen kopiëren, bijvoorbeeld van internet’. Verder vindt de ombudsman dat het college docenten moet stimuleren meer persoonlijke aandacht voor studenten te hebben. Ook vindt hij dat medewerkers beter bereikbaar moeten zijn.
Vrouwen

Het bruto-inkomen van vrouwen met een universitaire opleiding is gemiddeld nog altijd lager dan dat van mannen. Toch nemen onderzoekers een kentering waar. Koepelorganisatie VSNU constateert in haar jaarlijkse ‘WO-monitor’ dat afgestudeerde mannen nog altijd meer verdienen dan vrouwen. Maar hoogopgeleide vrouwen die jonger zijn dan 24 jaar verdienden volgens onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek in 2002 zelfs meer dan mannen van dezelfde leeftijd. Ook het Maastrichtse onderzoeksbureau ROA, dat de gegevens verzamelde voor de WO-monitor, ziet de populariteit van vrouwen toenemen. “Ze studeren sneller af, met hogere cijfers”, aldus een woordvoerder. “Bedrijven zien dat ook en betalen daarvoor. Het verschil zal de komende jaren alleen maar kleiner worden.”
Krashna

Studentenmuziekvereniging Krashna Musika heeft goed geboerd tijdens de Owee. 69 Aankomende studenten hebben zich ingetekend op de interesselijsten. Of zij ook daadwerkelijk lid mogen worden van de vereniging hangt echter af van hun muzikale kwaliteiten. Eind september weet Krashna pas hoeveel nieuwe leden er zijn, na de audities, die iedereen moet ondergaan.

spike.oli.tudelft.nl/krashna
Zetel

De nieuwe studentenraad die dit collegejaar de belangen van de Delftse studenten moet behartigen, is officieel nog niet compleet. De verkiezingen van half mei leverden de Oras-fractie vrij onverwacht zeven zetels op, één meer dan het jaar ervoor. Oras had echter maar campagne gevoerd met zes personen. De zevende persoon moest komen uit de rest van de kieslijst. Het werd de nummer veertien, Matthieu Bos. Om bij nummer veertien te komen, moeten echter zeven andere kandidaten overgeslagen worden. En dat mag van de centrale verkiezingscommissie van de TU niet zomaar. Eerst moesten de nummers zeven tot en met dertien verklaringen ondertekenen waarmee zij aangaven akkoord te gaan met de kandidatuur van Bos. Dat is inmiddels gebeurd. Als er vóór 9 september geen bezwaren komen tegen zijn kandidatuur, kan hij officieel met zijn taken beginnen.
Bijverdiensten

Ongeveer negenduizend studenten moeten een deel van hun studiefinanciering terugbetalen omdat ze te veel hebben bijverdiend. Nooit eerder kregen zoveel studenten een terugvordering aan hun broek. Een bijbaantje levert gewoonlijk geen problemen op, maar als studenten meer dan tienduizend euro per jaar verdienen, wordt het uitkijken. De belastingdienst controleert achteraf of iedere student zich aan die regel houdt. Wie te veel bijverdient, moet soms zijn volledige beurs terugbetalen, inclusief de ov-studentenkaart. Beurzenverstrekker IB-Groep heeft geen sluitende verklaring voor het verschijnsel. Maar bekend is dat het met ‘februaristakers’ wel eens misgaat. Beginnende studenten die hun opleiding voor 1 februari staken, betalen hun prestatiebeurs niet terug. Ze gaan de rest van het jaar vaak werken. Als ze dan in september weer gaan studeren, is de kans groot dat ze te veel hebben bijverdiend.

Illegale software

Ondanks allerlei waarschuwingscampagnes maken de meeste studenten nog altijd op grote schaal gebruik van illegaal gekopieerde software. Uit een enquète die onderzoeksbureau TNS-Nipo in opdracht van softwarewinkel Surfspot uitvoerde onder achthonderd studenten blijkt dat 91 procent van de ondervraagden officiële computerprogramma’s te duur vindt. Twintig procent van de mannelijke en tien procent van de vrouwelijk studenten haalt regelmatig illegaal software binnen. Eén op de drie bÈta- en techniekstudenten zegt anders niet te kunnen studeren. Volgens Surfspot komt dat mede omdat de specialistische pakketten die zij nodig hebben vaak nog duurder zijn. Onvoldoende bekend is dat Surfspot, een initiatief van stichting Surf, veel pakketten voor een fractie van de normale consumentenprijs verkoopt. De organisatie kan dat doen omdat universiteiten en hogescholen de licenties voor hun studenten hebben afgekocht.
Buitenlanders (1)

Het aantal studenten van buiten de Europese Unie dat in Nederland een studie wil volgen, is met bijna twintig procent gestegen. De Integratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft nu al vierduizend aanvragen binnen. Hun toelating verloopt soepeler dan voorheen. Internationaliseringsbureau Nuffic ziet de stijging als het resultaat van een jarenlange investering. “We hebben de afgelopen jaren flink aan de weg getimmerd in Azië. In China, Indonesië en Taiwan hebben we speciale bureaus”, verklaart directeur internationalisering Hanneke Teekens. “Daarnaast is Nederland een van de eerste Europese landen dat het bamastelsel heeft ingevoerd, en hebben we veel Engelstalige masters.”
Buitenlanders (2)

Het aantal buitenlandse masterstudenten dat komend studiejaar in Delft wil komen studeren stond begin deze week al op 315. Vorig jaar om die tijd waren dat er 280. John Stals, vanaf 1 oktober hoofd van het international office van de TU maar nu al woordvoerder, verwacht dat het aantal inschrijvingen nog iets verder zal toenemen. “Studenten uit de EU kunnen zich op het laatste moment nog melden”, weet hij.
Ockels

Artsen zijn ‘voorzichtig optimistisch’ over de gezondheidstoestand van prof.dr. Wubbo Ockels. De hoogleraar duurzaamheid is herstellende van een zware hartaanval die hij vorige week dinsdag kreeg in de kantine van de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek. “Zijn toestand is verbeterd, zijn hart lijkt stabiel en naar het zich laat aanzien ontwikkelt hij zich ook in neurologisch opzicht gunstig”, zegt een woordvoerster van de faculteit. Berichten uit de media dat Ockels een e-mail aan de medewerkers van de faculteit zou hebben rondgestuurd, spreekt de faculteit overigens tegen. Wel heeft Ockels telefonisch en persoonlijk contact gehad met diverse TU-medewerkers. De projecten waarbij Ockels een rol speelt, zoals de deelname van de zonnecelauto Nuna aan de Solar Challenge in Australië, gaan gewoon door. “Het is alleen nog onduidelijk of en wat voor rol hij daarin zal spelen.”
Val

Een negentienjarige Delftse student heeft vrijdagavond een val van vijf hoog overleefd. De jongen viel uit een raam van zijn studentenhuis aan de Koornmarkt. Hij kwam terecht op een binnenpleintje, wat het voor hulpverleners moeilijk maakte hem te bereiken. Verschillende deuren moesten worden opengebroken en de brandweer moest eraan te pas komen om de jongen met ladders te bereiken. In het Leyenburgziekenhuis in Den Haag bleek dat de student letsel had opgelopen aan heupen en schouders. Hij is buiten levensgevaar. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog niet helemaal duidelijk. Volgens de politie was er een feestje aan de gang in het huis en was er alcohol in het spel. De student zou bij het achteruit lopen zijn evenwicht zijn verloren. Hij moet nog gehoord worden.
Correctie

De boekbespreking ‘God = wiskunde’ (Delta 24) vermeldt dat 17-faculteit 153 zou zijn. Ten onrechte, natuurlijk. 17-Faculteit is een heel wat groter getal, namelijk 355.687.428.096.000. De rekenkunde van de kerk van Zillis met zijn over 17 rijen verdeelde 153 panelen zit anders in elkaar: 17 + 16 + 15 + 14 + 13…. = 153.
Internationaal

Buitenlandse studenten kunnen vanaf dit studiejaar ook terecht in het cultureel centrum van de TU. Het centrum heeft speciaal voor hen een nevenprogramma opgesteld, met cursussen fotografie, acteren en presentatie. De tijden dat deze lessen worden gegeven, zijn flexibel. Dit om tegemoet te komen aan de behoeftes van deze doelgroep. Het nevenprogramma is nu nog een proef. Internationale studenten worden uitgenodigd mee te denken over een uitgebreider cursusaanbod in volgende jaren.

www.snc.tudelft.nl
Ombudsman

De TU Delft moet een brochure maken waarin beknopt is weergegeven wat de regels, geboden en verboden zijn op het gebied van onderwijs. Dat adviseert de ombudsman van de TU, Wil Knippenberg, het college van bestuur in zijn jaarverslag 2004. Volgens Knippenberg zijn de regels zowel veel docenten als studenten, nauwelijks bekend. In ieder geval zou de vraag beantwoord moeten zijn wat een student van een docent kan en mag verwachten. Ook vindt hij dat in de brochure een passage zou moeten voorkomen ‘over de manier waarop studenten teksten voor werkstukken mogen kopiëren, bijvoorbeeld van internet’. Verder vindt de ombudsman dat het college docenten moet stimuleren meer persoonlijke aandacht voor studenten te hebben. Ook vindt hij dat medewerkers beter bereikbaar moeten zijn.
Vrouwen

Het bruto-inkomen van vrouwen met een universitaire opleiding is gemiddeld nog altijd lager dan dat van mannen. Toch nemen onderzoekers een kentering waar. Koepelorganisatie VSNU constateert in haar jaarlijkse ‘WO-monitor’ dat afgestudeerde mannen nog altijd meer verdienen dan vrouwen. Maar hoogopgeleide vrouwen die jonger zijn dan 24 jaar verdienden volgens onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek in 2002 zelfs meer dan mannen van dezelfde leeftijd. Ook het Maastrichtse onderzoeksbureau ROA, dat de gegevens verzamelde voor de WO-monitor, ziet de populariteit van vrouwen toenemen. “Ze studeren sneller af, met hogere cijfers”, aldus een woordvoerder. “Bedrijven zien dat ook en betalen daarvoor. Het verschil zal de komende jaren alleen maar kleiner worden.”
Krashna

Studentenmuziekvereniging Krashna Musika heeft goed geboerd tijdens de Owee. 69 Aankomende studenten hebben zich ingetekend op de interesselijsten. Of zij ook daadwerkelijk lid mogen worden van de vereniging hangt echter af van hun muzikale kwaliteiten. Eind september weet Krashna pas hoeveel nieuwe leden er zijn, na de audities, die iedereen moet ondergaan.

spike.oli.tudelft.nl/krashna
Zetel

De nieuwe studentenraad die dit collegejaar de belangen van de Delftse studenten moet behartigen, is officieel nog niet compleet. De verkiezingen van half mei leverden de Oras-fractie vrij onverwacht zeven zetels op, één meer dan het jaar ervoor. Oras had echter maar campagne gevoerd met zes personen. De zevende persoon moest komen uit de rest van de kieslijst. Het werd de nummer veertien, Matthieu Bos. Om bij nummer veertien te komen, moeten echter zeven andere kandidaten overgeslagen worden. En dat mag van de centrale verkiezingscommissie van de TU niet zomaar. Eerst moesten de nummers zeven tot en met dertien verklaringen ondertekenen waarmee zij aangaven akkoord te gaan met de kandidatuur van Bos. Dat is inmiddels gebeurd. Als er vóór 9 september geen bezwaren komen tegen zijn kandidatuur, kan hij officieel met zijn taken beginnen.
Bijverdiensten

Ongeveer negenduizend studenten moeten een deel van hun studiefinanciering terugbetalen omdat ze te veel hebben bijverdiend. Nooit eerder kregen zoveel studenten een terugvordering aan hun broek. Een bijbaantje levert gewoonlijk geen problemen op, maar als studenten meer dan tienduizend euro per jaar verdienen, wordt het uitkijken. De belastingdienst controleert achteraf of iedere student zich aan die regel houdt. Wie te veel bijverdient, moet soms zijn volledige beurs terugbetalen, inclusief de ov-studentenkaart. Beurzenverstrekker IB-Groep heeft geen sluitende verklaring voor het verschijnsel. Maar bekend is dat het met ‘februaristakers’ wel eens misgaat. Beginnende studenten die hun opleiding voor 1 februari staken, betalen hun prestatiebeurs niet terug. Ze gaan de rest van het jaar vaak werken. Als ze dan in september weer gaan studeren, is de kans groot dat ze te veel hebben bijverdiend.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.