Education

Kort nieuws

SpeldenregenTwee universitair docenten van de afdeling toegepaste wiskunde (faculteit EWI) zijn deze week gehuldigd voor hun veertigjarige ambtsjubileum.

De inmiddels gepensioneerde ir. Jos van Kan (62) en ir. Peter Sonneveld (65) kregen een gouden speldje van collegelid Paul Rullmann. Van Kan werkt sinds 1966 aan de TU Delft, Sonneveld begon op 1 december 1963. Beide wiskundigen begonnen als student-assistent. Van Kan geniet ook bekendheid als secretaris van de ondernemingsraad. Sonneveld heeft de voor zo ver bekend meest geciteerde wiskundige publicatie uit Delft op zijn naam. Zijn paper over een snelle oplosmethode voor lineaire algebraïsche vergelijkingen uit 1989 is inmiddels 466 keer geciteerd.
Ruwe diamant

Van de vier ontwerpen voor een nieuw stationsgebouw in Delft kregen de ‘hand’ van Rudy Uytenhaak en vooral de ‘ruwe diamant’ van Mecanoo maandag de meeste handen op elkaar in de Delftse gemeenteraad. Zowel Francine Houben (Mecanoo) als Uytenhaak is als hoogleraar verbonden aan de faculteit Bouwkunde. Een selectiecommissie maakt deze maand een keuze uit de ontwerpen. Het college van b en w volgt dat advies waarschijnlijk. Niet elke partij wilde zich uitspreken, maar CDA, VVD, GroenLinks en Stadsbelangen bleken het meest gecharmeerd van het ontwerp van Mecanoo. D66 had een voorkeur voor Uytenhaak en binnen Stip waren voor beide ontwerpen voorstanders te vinden.
Zonnewagen

Het nieuwe team van zonnewagen Nuna staat zaterdag 21 oktober op het Bastiaansplein om geld te werven voor zonnepanelen voor de Nicaraguaanse stad Esteli. Deze Delftse zusterstad heeft bijna geen elektriciteit. Met de aanschaf van zonnepanelen moet dat gebrek aan elektriciteit op gezondheidsposten en scholen worden verholpen. Op 22 oktober worden er in de Botanische Tuin waterproefjes gedaan voor hetzelfde doel. De organisatie hoopt 25 duizend euro op te halen.

www.festeli.nl
Zwaargewicht

De faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica heeft per 1 november een nieuwe decaan. Prof.dr. Daan Lenstra volgt prof.dr.ir. Jan van Katwijk op. Lenstra (1947), die in Groningen theoretische natuurkunde studeerde, heeft een solide wetenschappelijke reputatie. Na zijn promotie in Delft werkte hij als onderzoeker voor verschillende universiteiten en voor Philips. Hij publiceert regelmatig in internationale wetenschappelijke tijdschriften. Momenteel is Lenstra hoogleraar aan de TU Eindhoven. Sinds 2002 is hij als hoogleraar ultrasnelle fotonica verbonden aan de TU Eindhoven. Hij is hoogleraar theoretische natuurkunde en hoofd van de onderzoeksgroep kwantumelektronicatheorie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. In de jaren negentig haalde Lenstra enkele malen het nieuws als hoofdredacteur van het Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde.
Tramlijn (1)

Een tram op de Mekelweg is collegevoorzitter ir. Hans van Luijk ‘een doorn in het oog’. Die opmerkelijke uitspraak deed de TU-topman vorige week voor een select gezelschap van TU-onderzoekers tijdens het rondetafeldebat over de superbus. “Ik zie buitengewoon weinig gebeuren op het gebied van transport”, beklaagde Van Luijk zich. “Op de Mekelweg krijgen we straks ook een vervoermiddel dat is gebaseerd op honderd jaar oude techniek.” De collegevoorzitter is niet de enige die de tram nogal archaïsch vindt voor de Delftse campus. Universitair docent ir.ing. Tim de Lange (Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek) pleitte er deze zomer in Delta ook al voor om de campus een proeftuin te maken voor vernieuwend en milieuvriendelijk openbaar vervoer.
Tramlijn (2)

De aanleg van tramlijn 19 naar het toekomstige Mekelpark ondervindt geen hinder van de verbreding en verbetering van de St. Sebastiaansbrug. Deze brug tussen het Zuidpoortgebied en de TU-wijk wordt verbreed omdat de tram eroverheen moet en omdat hij zwaar vrachtverkeer moet kunnen dragen. Tijdens een controle in mei bleek dat de brug in zeer slechte staat is. De reconstructie en de verbreding vinden tegelijkertijd plaats, waardoor de aanleg van de nieuwe tramlijn geen vertraging oploopt.
Slib

Met een nieuwe, biologische afvalwaterzuiveringstechnologie, Nereda, hebben TU-onderzoekster Merle de Kreuk van de sectie milieubiotechnologie (TNW) en ingenieursbureau DHV dinsdag de Proces Innovatieprijs gewonnen. Bij de zuivering wordt gebruik gemaakt van het zogeheten aëroob korrelslib, waarmee zowel industrieel als huishoudelijk afvalwater kan worden gezuiverd. In samenwerking met DHV lopen diverse demonstratieprojecten en is begonnen met de introductie van Nereda bij de industrie. De Kreuk en DHV sleepten zowel de vakprijs als de publieksprijs in de wacht. In totaal gaat het om een bedrag van tienduizend euro.
Partijprogramma’s

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) had het afgelopen weekend druk met de partijcongressen van CDA, VVD en PvdA. De bond probeerde ongewenste onderdelen uit de verkiezingsprogramma’s te krijgen. Alleen bij het CDA lukte dat. Samen met de CDA-jongeren stelde de bond een amendement op tegen het plan van de programmacommissie om de bekostiging van masterstudies af te wentelen op studenten. In een andere wijziging formuleerden LSVb en CDJA de eis dat het reguliere collegegeld niet omhoog gaat. Beide teksten werden door het congres overgenomen. Al voordat het congres was begonnen had fractievoorzitter Maxime Verhagen zich uitgesproken tegen het ‘masterplan’ van de commissie in een poging de onrust te bezweren.
Enquête

De studenten van de flats aan de Balthasar van der Polweg beslissen indirect mee over hun toekomstige netwerkexploitant. Studentenhuisvester Duwo en de TU zijn momenteel bezig met de voorbereiding voor de uitbesteding van de nieuwe netwerkvoorziening. De Algemene Bewoners Organisatie (ABO) helpt een handje mee. De studenten in de zogeheten Balpolflats mogen een vragenlijst invullen met betrekking tot de nieuwe netwerkvoorziening. Hierna worden criteria opgesteld voor de nieuwe exploitant van het netwerk. In de enquête staan vragen als welke eisen de studenten aan de exploitant stellen, hoe vaak ze in de toekomst hun netwerk denken te gebruiken en hoe goed de kwaliteit van het netwerk moet worden. De uitslag van de ABO-enquête wordt half oktober verwacht. In januari 2007 moeten de glasvezelnetwerken van de studentenflats zoals die aan de Balthasar van der Polweg, vernieuwd zijn.
Chipknip

Na een paar uur studeren kun je wel een kop koffie gebruiken. Maar zonder chipkaart ben je op de TU nergens. Pech voor buitenlandse studenten, want bij veel banken is het lastig om een rekening te openen als je korter dan een jaar in Nederland verblijft. Een aantal buitenlandse studenten deed daarom zijn beklag bij studentenraadfractie AAG. AAG meldde de klachten bij het international office en kon de buitenlandse koffiedrinkers gerust stellen. Bij ABN-Amro is het namelijk wel mogelijk om een rekening te openen als je korter dan een jaar in Nederland blijft. Losse prepaid chipkaarten zijn te koop bij de kassa van het aularestaurant en het IO-servicepunt. Deze kaarten kunnen niet worden opgewaardeerd en kosten twintig euro.
Vertraging

Delft is vanaf 10 december lastiger te bereiken per trein. Dit komt door de nieuwe dienstregeling van de Nederlandse Spoorwegen. Delft Centraal Station staat zelfs in de top 15 van verslechterd bereik. Reizen naar Nijmegen duurt bijvoorbeeld zestien minuten langer dan nu. Ook als je naar Amsterdam reist, lukt dat bijna niet meer binnen het uur. Een reistijd van een uur en veertien minuten is geen uitzondering. Datzelfde geldt voor reizen naar Utrecht. Een uur en elf minuten is meer regel dan uitzondering voor een reisje naar de Domstad.
President

TU-bibliothecaris Maria Heijne is de nieuwe president van de International Association of Technological University Libraries (IATUL). Dit samenwerkingsverband tussen technische bibliotheken uit veertig landen bestaat sinds 1955 en heeft 240 leden. Het is een platform voor het uitwisselen van kennis en ervaring van wetenschappelijke informatievoorziening in de technische wetenschappen. Heijne is president voor twee jaar en zal zich vooral bezighouden met e-science. Ook wil zij de banden met technische bibliotheken in Azië en Latijns-Amerika aanhalen. Ze volgt Gaynor Austen van Queensland University op.

Speldenregen

Twee universitair docenten van de afdeling toegepaste wiskunde (faculteit EWI) zijn deze week gehuldigd voor hun veertigjarige ambtsjubileum. De inmiddels gepensioneerde ir. Jos van Kan (62) en ir. Peter Sonneveld (65) kregen een gouden speldje van collegelid Paul Rullmann. Van Kan werkt sinds 1966 aan de TU Delft, Sonneveld begon op 1 december 1963. Beide wiskundigen begonnen als student-assistent. Van Kan geniet ook bekendheid als secretaris van de ondernemingsraad. Sonneveld heeft de voor zo ver bekend meest geciteerde wiskundige publicatie uit Delft op zijn naam. Zijn paper over een snelle oplosmethode voor lineaire algebraïsche vergelijkingen uit 1989 is inmiddels 466 keer geciteerd.
Ruwe diamant

Van de vier ontwerpen voor een nieuw stationsgebouw in Delft kregen de ‘hand’ van Rudy Uytenhaak en vooral de ‘ruwe diamant’ van Mecanoo maandag de meeste handen op elkaar in de Delftse gemeenteraad. Zowel Francine Houben (Mecanoo) als Uytenhaak is als hoogleraar verbonden aan de faculteit Bouwkunde. Een selectiecommissie maakt deze maand een keuze uit de ontwerpen. Het college van b en w volgt dat advies waarschijnlijk. Niet elke partij wilde zich uitspreken, maar CDA, VVD, GroenLinks en Stadsbelangen bleken het meest gecharmeerd van het ontwerp van Mecanoo. D66 had een voorkeur voor Uytenhaak en binnen Stip waren voor beide ontwerpen voorstanders te vinden.
Zonnewagen

Het nieuwe team van zonnewagen Nuna staat zaterdag 21 oktober op het Bastiaansplein om geld te werven voor zonnepanelen voor de Nicaraguaanse stad Esteli. Deze Delftse zusterstad heeft bijna geen elektriciteit. Met de aanschaf van zonnepanelen moet dat gebrek aan elektriciteit op gezondheidsposten en scholen worden verholpen. Op 22 oktober worden er in de Botanische Tuin waterproefjes gedaan voor hetzelfde doel. De organisatie hoopt 25 duizend euro op te halen.

www.festeli.nl
Zwaargewicht

De faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica heeft per 1 november een nieuwe decaan. Prof.dr. Daan Lenstra volgt prof.dr.ir. Jan van Katwijk op. Lenstra (1947), die in Groningen theoretische natuurkunde studeerde, heeft een solide wetenschappelijke reputatie. Na zijn promotie in Delft werkte hij als onderzoeker voor verschillende universiteiten en voor Philips. Hij publiceert regelmatig in internationale wetenschappelijke tijdschriften. Momenteel is Lenstra hoogleraar aan de TU Eindhoven. Sinds 2002 is hij als hoogleraar ultrasnelle fotonica verbonden aan de TU Eindhoven. Hij is hoogleraar theoretische natuurkunde en hoofd van de onderzoeksgroep kwantumelektronicatheorie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. In de jaren negentig haalde Lenstra enkele malen het nieuws als hoofdredacteur van het Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde.
Tramlijn (1)

Een tram op de Mekelweg is collegevoorzitter ir. Hans van Luijk ‘een doorn in het oog’. Die opmerkelijke uitspraak deed de TU-topman vorige week voor een select gezelschap van TU-onderzoekers tijdens het rondetafeldebat over de superbus. “Ik zie buitengewoon weinig gebeuren op het gebied van transport”, beklaagde Van Luijk zich. “Op de Mekelweg krijgen we straks ook een vervoermiddel dat is gebaseerd op honderd jaar oude techniek.” De collegevoorzitter is niet de enige die de tram nogal archaïsch vindt voor de Delftse campus. Universitair docent ir.ing. Tim de Lange (Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek) pleitte er deze zomer in Delta ook al voor om de campus een proeftuin te maken voor vernieuwend en milieuvriendelijk openbaar vervoer.
Tramlijn (2)

De aanleg van tramlijn 19 naar het toekomstige Mekelpark ondervindt geen hinder van de verbreding en verbetering van de St. Sebastiaansbrug. Deze brug tussen het Zuidpoortgebied en de TU-wijk wordt verbreed omdat de tram eroverheen moet en omdat hij zwaar vrachtverkeer moet kunnen dragen. Tijdens een controle in mei bleek dat de brug in zeer slechte staat is. De reconstructie en de verbreding vinden tegelijkertijd plaats, waardoor de aanleg van de nieuwe tramlijn geen vertraging oploopt.
Slib

Met een nieuwe, biologische afvalwaterzuiveringstechnologie, Nereda, hebben TU-onderzoekster Merle de Kreuk van de sectie milieubiotechnologie (TNW) en ingenieursbureau DHV dinsdag de Proces Innovatieprijs gewonnen. Bij de zuivering wordt gebruik gemaakt van het zogeheten aëroob korrelslib, waarmee zowel industrieel als huishoudelijk afvalwater kan worden gezuiverd. In samenwerking met DHV lopen diverse demonstratieprojecten en is begonnen met de introductie van Nereda bij de industrie. De Kreuk en DHV sleepten zowel de vakprijs als de publieksprijs in de wacht. In totaal gaat het om een bedrag van tienduizend euro.
Partijprogramma’s

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) had het afgelopen weekend druk met de partijcongressen van CDA, VVD en PvdA. De bond probeerde ongewenste onderdelen uit de verkiezingsprogramma’s te krijgen. Alleen bij het CDA lukte dat. Samen met de CDA-jongeren stelde de bond een amendement op tegen het plan van de programmacommissie om de bekostiging van masterstudies af te wentelen op studenten. In een andere wijziging formuleerden LSVb en CDJA de eis dat het reguliere collegegeld niet omhoog gaat. Beide teksten werden door het congres overgenomen. Al voordat het congres was begonnen had fractievoorzitter Maxime Verhagen zich uitgesproken tegen het ‘masterplan’ van de commissie in een poging de onrust te bezweren.
Enquête

De studenten van de flats aan de Balthasar van der Polweg beslissen indirect mee over hun toekomstige netwerkexploitant. Studentenhuisvester Duwo en de TU zijn momenteel bezig met de voorbereiding voor de uitbesteding van de nieuwe netwerkvoorziening. De Algemene Bewoners Organisatie (ABO) helpt een handje mee. De studenten in de zogeheten Balpolflats mogen een vragenlijst invullen met betrekking tot de nieuwe netwerkvoorziening. Hierna worden criteria opgesteld voor de nieuwe exploitant van het netwerk. In de enquête staan vragen als welke eisen de studenten aan de exploitant stellen, hoe vaak ze in de toekomst hun netwerk denken te gebruiken en hoe goed de kwaliteit van het netwerk moet worden. De uitslag van de ABO-enquête wordt half oktober verwacht. In januari 2007 moeten de glasvezelnetwerken van de studentenflats zoals die aan de Balthasar van der Polweg, vernieuwd zijn.
Chipknip

Na een paar uur studeren kun je wel een kop koffie gebruiken. Maar zonder chipkaart ben je op de TU nergens. Pech voor buitenlandse studenten, want bij veel banken is het lastig om een rekening te openen als je korter dan een jaar in Nederland verblijft. Een aantal buitenlandse studenten deed daarom zijn beklag bij studentenraadfractie AAG. AAG meldde de klachten bij het international office en kon de buitenlandse koffiedrinkers gerust stellen. Bij ABN-Amro is het namelijk wel mogelijk om een rekening te openen als je korter dan een jaar in Nederland blijft. Losse prepaid chipkaarten zijn te koop bij de kassa van het aularestaurant en het IO-servicepunt. Deze kaarten kunnen niet worden opgewaardeerd en kosten twintig euro.
Vertraging

Delft is vanaf 10 december lastiger te bereiken per trein. Dit komt door de nieuwe dienstregeling van de Nederlandse Spoorwegen. Delft Centraal Station staat zelfs in de top 15 van verslechterd bereik. Reizen naar Nijmegen duurt bijvoorbeeld zestien minuten langer dan nu. Ook als je naar Amsterdam reist, lukt dat bijna niet meer binnen het uur. Een reistijd van een uur en veertien minuten is geen uitzondering. Datzelfde geldt voor reizen naar Utrecht. Een uur en elf minuten is meer regel dan uitzondering voor een reisje naar de Domstad.
President

TU-bibliothecaris Maria Heijne is de nieuwe president van de International Association of Technological University Libraries (IATUL). Dit samenwerkingsverband tussen technische bibliotheken uit veertig landen bestaat sinds 1955 en heeft 240 leden. Het is een platform voor het uitwisselen van kennis en ervaring van wetenschappelijke informatievoorziening in de technische wetenschappen. Heijne is president voor twee jaar en zal zich vooral bezighouden met e-science. Ook wil zij de banden met technische bibliotheken in Azië en Latijns-Amerika aanhalen. Ze volgt Gaynor Austen van Queensland University op.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.