Education

Kort nieuws

Redes onlineWie een toespraak moet houden en op zoek is naar een goed voorbeeld, heeft het voortaan gemakkelijker. Maar ook speurders naar redevoering-plagiaat kunnen hun hart ophalen.

Alle in de collectie aanwezige academische redes die sinds 1980 aan de TU Delft zijn afgestoken, zijn voortaan na te lezen op de website van de universiteitsbibliotheek. Ze zijn toegevoegd aan de ‘TU Delft Repository’, waar ook dissertaties en afstudeerscripties zijn ondergebracht.

repository.tudelft.nl
Jupiter

Imke de Pater, hoogleraar aan Berkeley University, zal de komende drie jaar colleges over planeetonderzoek geven aan de TU. Het gaat steeds om een collegereeks van vier maanden. Zo geeft De Pater van november 2006 tot en met februari 2007 les bij Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek. De Pater (Hengelo, 1952) promoveerde in Leiden en is sinds 1983 hoogleraar aan de Universiteit van Californië in Berkeley. Ze geldt op haar gebied als een topwetenschapper. Zo ontdekte haar onderzoeksgroep deze zomer dat er zich naast de Rode Vlek van Jupiter ook een Kleine Rode Vlek van Jupiter als storm door de atmosfeer beweegt. In 1995 speelde De Pater een rol bij de ontdekking van een blauwe ring om Uranus.
Roversbende

De grote overmacht aan auto’s bedreigt de binnenstad, net zoals de roversbendes dat in de Middeleeuwen deden. Dit stelt emeritus hoogleraar bouwkunde ir. Boudewijn Bach in zijn magnum opus, ‘Urban design and traffic, a selection from Bachs toolbox’. In dit tweetalige werk van vierhonderd pagina’s, met achthonderd afbeeldingen, blikt hij terug op de grootste verkeersproblemen van de afgelopen eeuw, van het woonerf en files tot parkeerproblemen. Het boek wordt donderdag om 17.00 uur aan Bach uitgereikt door prof.ir. Joost Schrijnen.

Bach besteedt ook uitgebreid aandacht aan de trambaan door het toekomstige Mekelpark. Vijf jaar geleden maakte hij zich er hard voor dat de tram niet om het Mekelpark heen zou worden gelegd, maar er doorheen.
Stemcomputers

Tot grote vreugde van ir. Peter Knoppers van Civiele Techniek en Geowetenschappen gaan de stemcomputers van de firma SDU in de ban. Van tientallen meters afstand kunnen deze apparaten ‘afgeluisterd worden’ waardoor het stemgeheim niet gewaarborgd is. Zo’n vijfendertig gemeentes stemmen hierdoor op 22 november waarschijnlijk met papier en potlood. Maar voor Knoppers, die deel uitmaakt van de stichting ‘Wij Vertrouwen Stemcomputers Niet’, gaat deze maatregel niet ver genoeg. Samen met zijn strijdmakkers spant hij 8 november een kort geding aan tegen minister Atzo Nicolaï van bestuurlijke vernieuwing. De stichting eist dat hij ook de computers van het bedrijf Nedap – 90 procent van alle stemapparaten in Nederland – afschaft of laat aanpassen omdat ze fraudegevoelig zouden zijn.
Bètacanon

De onlangs verschenen canon van de vaderlandse geschiedenis heeft de bèta’s in beweging gebracht. Fysicus Robbert Dijkgraaf reageerde vol onbegrip over het ontbreken van de Nederlandse natuurkundige Christiaan Huygens op de lijst. TU-onderzoeker Joris Dik pleitte voor een bètacanon (Delta 32). Twee dagen later werd hij op zijn wenken bediend door de Volkskrant, die zo’n lijst gaat opstellen. Voortrekker van het project is columnist en professor Ronald Plasterk. Een alternatieve historische canon wordt het niet, heeft hij laten weten. De lijst zal bètakwesties bevatten die iedereen moet weten: “Ieder gevormd mens moet weten wat DNA is, of enige kennis hebben over infectieziekten.”
Splijtstof

Prof.dr.ir. Leo Jansen vertrekt deze maand als voorzitter van het Platform Duurzame Ontwikkeling van de TU Delft. Ter gelegenheid van zijn afscheid vindt op donderdag 2 november in het cultureel centrum een symposium plaats over de wenselijkheid van kernenergie. Gastsprekers als de oud-TU-hoogleraar milieutechniek prof.ir. Huib van Heel en de Utrechtse hoogleraar Natuurwetenschap en samenleving prof.dr. Wim Turkenburg, geven hun visie over deze weer opgelaaide discussie. Na afloop is er een discussie onder leiding van rector Fokkema, waarbij het vooral gaat om de vraag of er geleerd kan worden uit de vaak verbeten discussies die in de jaren tachtig over kernenergie zijn gevoerd.
Algoritme

‘Voortreffelijk geowetenschappelijk onderzoek’, heeft dr. ir. Eric Verschuur van Technische Natuurwetenschappen volgens de Society of Exploration Geophysicists de afgelopen jaren verricht. Het gerenommeerde Amerikaanse instituut onderscheidde hem vorige week in New Orleans met een gouden medaille voor zijn werk aan een ingenieus algoritme. Verschuur bedacht een rekenmethode om onderaardse trillingen, waarmee energiebedrijven naar olie en gas zoeken, beter te interpreteren. De trillingen reflecteren waneer ze aan het oppervlak komen en verstoren zodoende de metingen. Verschuurs rekenmethode houdt hier op een handige manier rekening mee.
Bijgespijkerd

“Tijdens het kwartaal kun je vragen stellen in de colleges, maar omdat je de stof dan nog niet bestudeerd hebt, weet je nog niet waar je moeilijkheden mee zal krijgen.” Volgens Lijsbeth van den Hurk van de eerstejaars begeleidingscommissie van het corps staat het nut van de bijspijkercursus buiten kijf. Vorige week – de ‘witte week’ voor de tentamens . kregen zestig eerstejaars van de commissie bijles voor het vak analyse, dat veel opleidingen in het eerste kwartaal op het menu hebben staan. Aan de hand van een oud tentamen werd de stof grondig verkend. Van den Hurk vond zo’n doorslaand succes, dat het volgend jaar wordt herhaald.
Fietskeuring

Een veilige fiets stopt als je dat wilt en heeft goede verlichting. En dat is niet voor iedere student weggelegd. Of je rammelende ros veilig genoeg is, kun je deze week laten controleren. Na de gratis fiets-apk krijgt de fietseigenaar een keuringscertificaat. Onderdelen die niet aan de veiligheidseisen voldoen, worden hierop aangegeven. Zelf repareren is niet nodig, want de fietsenmaker klaart de klus met 10 procent korting. De gemeente, die de actie organiseerde met fietsenstaller Biesieklette, wil met de keuring de verkeersveiligheid verhogen.

www.gemeentedelft.info/delftfietst
Roze liedjes

Het Eurovisie Songfestival is al jaren immens populair onder homo’s. Delftse homo’s zitten dit jaar helemaal gebakken: vorig jaar won Straight from the Closet het Nationale COC Songfestival. Theater De Veste zit daarom op 23 december vol met zingende homoseksuelen tijdens de spetterende finale. De voorrondes zijn al van start gegaan. Delft was afgelopen vrijdag gehuld in een grote roze wolk met liedjes van Mannen in de kou, en songs als ‘Driehoeksrelatie’, ‘Voel me thuis’, ‘Je miste me niet’, ‘Voor jou’ en ‘Little girl crying’.
Mekelprijs

Ton Monasso, student aan de faculteit Techniek, Bestuur en Management, heeft de Mekelprijs gewonnen voor zijn essay ‘I don’t know what I’m doing’. Monasso gaat in op het probleem, dat wetenschappers de maatschappelijke implicaties van door hen in gang gezette technologische ontwikkelingen vaak moeilijk kunnen voorzien. Dat ontslaat hen niet van de verantwoordelijkheid discussie te entameren over de mogelijke gevolgen van hun handelen, is zijn stelling.
Mashup

De TU Delft heeft samen met Microsoft en enkele kleine bedrijven een wedstrijd voor websitebouwers uitgeschreven. Wie de beste ‘mashup’ ontwikkelt, wint 2500 euro. Een mashup is een site die uiteenlopende internetdiensten aan elkaar knoopt. Ellen Dijkshoorn van het deelnemende communicatiebureau Tam Tam noemt als voorbeeld de combinatie van Google Maps met een online telefoongids: “Je kunt dan zien waar degene die je aan de telefoon hebt precies woont.” Microsoft wil met de nieuwe wedstrijd de kennis van zijn technologieën onder Delftse studenten vergroten. De plaatselijke studievereniging voor wiskunde- en informaticastudenten Christiaan Huygens werft deelnemers. De wedstrijd staat ook voor anderen open. Inschrijven kan tot en met 8 november.

www.benjijbeterdanmicrosoft.nl

Redes online

Wie een toespraak moet houden en op zoek is naar een goed voorbeeld, heeft het voortaan gemakkelijker. Maar ook speurders naar redevoering-plagiaat kunnen hun hart ophalen. Alle in de collectie aanwezige academische redes die sinds 1980 aan de TU Delft zijn afgestoken, zijn voortaan na te lezen op de website van de universiteitsbibliotheek. Ze zijn toegevoegd aan de ‘TU Delft Repository’, waar ook dissertaties en afstudeerscripties zijn ondergebracht.

repository.tudelft.nl
Jupiter

Imke de Pater, hoogleraar aan Berkeley University, zal de komende drie jaar colleges over planeetonderzoek geven aan de TU. Het gaat steeds om een collegereeks van vier maanden. Zo geeft De Pater van november 2006 tot en met februari 2007 les bij Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek. De Pater (Hengelo, 1952) promoveerde in Leiden en is sinds 1983 hoogleraar aan de Universiteit van Californië in Berkeley. Ze geldt op haar gebied als een topwetenschapper. Zo ontdekte haar onderzoeksgroep deze zomer dat er zich naast de Rode Vlek van Jupiter ook een Kleine Rode Vlek van Jupiter als storm door de atmosfeer beweegt. In 1995 speelde De Pater een rol bij de ontdekking van een blauwe ring om Uranus.
Roversbende

De grote overmacht aan auto’s bedreigt de binnenstad, net zoals de roversbendes dat in de Middeleeuwen deden. Dit stelt emeritus hoogleraar bouwkunde ir. Boudewijn Bach in zijn magnum opus, ‘Urban design and traffic, a selection from Bachs toolbox’. In dit tweetalige werk van vierhonderd pagina’s, met achthonderd afbeeldingen, blikt hij terug op de grootste verkeersproblemen van de afgelopen eeuw, van het woonerf en files tot parkeerproblemen. Het boek wordt donderdag om 17.00 uur aan Bach uitgereikt door prof.ir. Joost Schrijnen.

Bach besteedt ook uitgebreid aandacht aan de trambaan door het toekomstige Mekelpark. Vijf jaar geleden maakte hij zich er hard voor dat de tram niet om het Mekelpark heen zou worden gelegd, maar er doorheen.
Stemcomputers

Tot grote vreugde van ir. Peter Knoppers van Civiele Techniek en Geowetenschappen gaan de stemcomputers van de firma SDU in de ban. Van tientallen meters afstand kunnen deze apparaten ‘afgeluisterd worden’ waardoor het stemgeheim niet gewaarborgd is. Zo’n vijfendertig gemeentes stemmen hierdoor op 22 november waarschijnlijk met papier en potlood. Maar voor Knoppers, die deel uitmaakt van de stichting ‘Wij Vertrouwen Stemcomputers Niet’, gaat deze maatregel niet ver genoeg. Samen met zijn strijdmakkers spant hij 8 november een kort geding aan tegen minister Atzo Nicolaï van bestuurlijke vernieuwing. De stichting eist dat hij ook de computers van het bedrijf Nedap – 90 procent van alle stemapparaten in Nederland – afschaft of laat aanpassen omdat ze fraudegevoelig zouden zijn.
Bètacanon

De onlangs verschenen canon van de vaderlandse geschiedenis heeft de bèta’s in beweging gebracht. Fysicus Robbert Dijkgraaf reageerde vol onbegrip over het ontbreken van de Nederlandse natuurkundige Christiaan Huygens op de lijst. TU-onderzoeker Joris Dik pleitte voor een bètacanon (Delta 32). Twee dagen later werd hij op zijn wenken bediend door de Volkskrant, die zo’n lijst gaat opstellen. Voortrekker van het project is columnist en professor Ronald Plasterk. Een alternatieve historische canon wordt het niet, heeft hij laten weten. De lijst zal bètakwesties bevatten die iedereen moet weten: “Ieder gevormd mens moet weten wat DNA is, of enige kennis hebben over infectieziekten.”
Splijtstof

Prof.dr.ir. Leo Jansen vertrekt deze maand als voorzitter van het Platform Duurzame Ontwikkeling van de TU Delft. Ter gelegenheid van zijn afscheid vindt op donderdag 2 november in het cultureel centrum een symposium plaats over de wenselijkheid van kernenergie. Gastsprekers als de oud-TU-hoogleraar milieutechniek prof.ir. Huib van Heel en de Utrechtse hoogleraar Natuurwetenschap en samenleving prof.dr. Wim Turkenburg, geven hun visie over deze weer opgelaaide discussie. Na afloop is er een discussie onder leiding van rector Fokkema, waarbij het vooral gaat om de vraag of er geleerd kan worden uit de vaak verbeten discussies die in de jaren tachtig over kernenergie zijn gevoerd.
Algoritme

‘Voortreffelijk geowetenschappelijk onderzoek’, heeft dr. ir. Eric Verschuur van Technische Natuurwetenschappen volgens de Society of Exploration Geophysicists de afgelopen jaren verricht. Het gerenommeerde Amerikaanse instituut onderscheidde hem vorige week in New Orleans met een gouden medaille voor zijn werk aan een ingenieus algoritme. Verschuur bedacht een rekenmethode om onderaardse trillingen, waarmee energiebedrijven naar olie en gas zoeken, beter te interpreteren. De trillingen reflecteren waneer ze aan het oppervlak komen en verstoren zodoende de metingen. Verschuurs rekenmethode houdt hier op een handige manier rekening mee.
Bijgespijkerd

“Tijdens het kwartaal kun je vragen stellen in de colleges, maar omdat je de stof dan nog niet bestudeerd hebt, weet je nog niet waar je moeilijkheden mee zal krijgen.” Volgens Lijsbeth van den Hurk van de eerstejaars begeleidingscommissie van het corps staat het nut van de bijspijkercursus buiten kijf. Vorige week – de ‘witte week’ voor de tentamens . kregen zestig eerstejaars van de commissie bijles voor het vak analyse, dat veel opleidingen in het eerste kwartaal op het menu hebben staan. Aan de hand van een oud tentamen werd de stof grondig verkend. Van den Hurk vond zo’n doorslaand succes, dat het volgend jaar wordt herhaald.
Fietskeuring

Een veilige fiets stopt als je dat wilt en heeft goede verlichting. En dat is niet voor iedere student weggelegd. Of je rammelende ros veilig genoeg is, kun je deze week laten controleren. Na de gratis fiets-apk krijgt de fietseigenaar een keuringscertificaat. Onderdelen die niet aan de veiligheidseisen voldoen, worden hierop aangegeven. Zelf repareren is niet nodig, want de fietsenmaker klaart de klus met 10 procent korting. De gemeente, die de actie organiseerde met fietsenstaller Biesieklette, wil met de keuring de verkeersveiligheid verhogen.

www.gemeentedelft.info/delftfietst
Roze liedjes

Het Eurovisie Songfestival is al jaren immens populair onder homo’s. Delftse homo’s zitten dit jaar helemaal gebakken: vorig jaar won Straight from the Closet het Nationale COC Songfestival. Theater De Veste zit daarom op 23 december vol met zingende homoseksuelen tijdens de spetterende finale. De voorrondes zijn al van start gegaan. Delft was afgelopen vrijdag gehuld in een grote roze wolk met liedjes van Mannen in de kou, en songs als ‘Driehoeksrelatie’, ‘Voel me thuis’, ‘Je miste me niet’, ‘Voor jou’ en ‘Little girl crying’.
Mekelprijs

Ton Monasso, student aan de faculteit Techniek, Bestuur en Management, heeft de Mekelprijs gewonnen voor zijn essay ‘I don’t know what I’m doing’. Monasso gaat in op het probleem, dat wetenschappers de maatschappelijke implicaties van door hen in gang gezette technologische ontwikkelingen vaak moeilijk kunnen voorzien. Dat ontslaat hen niet van de verantwoordelijkheid discussie te entameren over de mogelijke gevolgen van hun handelen, is zijn stelling.
Mashup

De TU Delft heeft samen met Microsoft en enkele kleine bedrijven een wedstrijd voor websitebouwers uitgeschreven. Wie de beste ‘mashup’ ontwikkelt, wint 2500 euro. Een mashup is een site die uiteenlopende internetdiensten aan elkaar knoopt. Ellen Dijkshoorn van het deelnemende communicatiebureau Tam Tam noemt als voorbeeld de combinatie van Google Maps met een online telefoongids: “Je kunt dan zien waar degene die je aan de telefoon hebt precies woont.” Microsoft wil met de nieuwe wedstrijd de kennis van zijn technologieën onder Delftse studenten vergroten. De plaatselijke studievereniging voor wiskunde- en informaticastudenten Christiaan Huygens werft deelnemers. De wedstrijd staat ook voor anderen open. Inschrijven kan tot en met 8 november.

www.benjijbeterdanmicrosoft.nl

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.