Education

Kort nieuws

Iraniërs

De kwestie rondom Iraanse studenten die niet in aanraking mogen komen met proliferatiegevoelige nucleaire kennis, is ‘heel erg schadelijk voor Nederland’. Dat zegt collegelid Paul Rullmann desgevraagd. “Opeens lijkt het alsof Nederland Iraniërs weigert, terwijl de VN-resolutie hierover heel erg multi-interpretabel is. Die resolutie wijst alleen op gevaren en zegt niet wat je moet doen. Er is net een rapport verschenen van zestien veiligheidsdiensten over Iran. Dat zegt dat Iran al met zijn nucleaire programma is gestopt en juist op dat moment komen wij met dit soort maatregelen. De timing is niet geweldig.” Dat de drie Nederlandse TU’s niet één lijn trekken wat betreft de toelating van Iraanse studenten komt volgens Rullmann door onderlinge miscommunicatie. “Men dacht één lijn te trekken, maar in alle haast was dat niet het geval.” De Universiteit Twente laat geen enkele Iraniër meer toe. Eindhoven verwijst ze door naar de overheid en Delft laat ze alleen niet toe in de kernreactor.
Beurzen

Het college van bestuur en de studentenraad zijn het in grote lijnen eens over de aangepaste Regeling Afstudeersteun Studenten (RAS). Collegelid Paul Rullmann vond het terecht overblijvende bestuursbeurzen evenredig terug te sluizen over bestaande boxen voor bestuurswerk. Ook wilde hij de verdeling van beurzen handhaven, ‘tenzij zich grote veranderingen voordoen’. Hij wilde zich niet vastleggen op een vast aantal maanden mindering als besturen de reputatie van de TU beschadigen. Hbo-studenten moeten voor bestuursbeurzen bij hun hogeschool zijn.
Vertraagd

Het nieuw te bouwen prefab-studentencomplex bij boerderij Hammenpoort loopt vertraging op. In eerste instantie hadden de dik tweehonderd woningen voor uitwisselingsstudenten voor het nieuwe studiejaar klaar moeten zijn. Dat lukt voor twee van de drie torens niet. De eerste zal nu medio augustus worden opgeleverd, de andere volgen respectievelijk één en twee maanden later. Volgens Jan Willem van Beek, vestigingsdirecteur van Duwo, komt dat doordat de bezwaarprocedure is opgerekt. Hij is daar allerminst blij mee. “Eén bezwaarschrift kwam een dag te laat binnen, maar dat wordt toch behandeld. Wij verzetten ons daartegen. Misschien moeten we met een schadeclaim komen, maar ik hoop dat dat niet nodig is.”
Sportkoepel

Een nieuwe sportkoepel, het Delftsch Studenten Sport Overleg (DSSO), gaat de Delftse Studenten Sport Federatie (DSSF) ondersteunen en aanvullen omdat zij de afgelopen vijf jaar geen structureel contact heeft gehad met haar achterban. Sportverenigingen voelden zich daardoor niet vertegenwoordigd. Het DSSO wil de communicatie tussen sportcentrum en sportclubs verbeteren, en leden en DSSF informeren over zaken binnen sportverenigingen. In het DSSO zitten leden van het Delftsch Studenten Corps, Virgiel, Proteus, Laga, Zalensportoverleg, Buitensportoverleg, het Externe Sportenoverleg en de studentenraad.
Afgeblazen

De TU Eindhoven heeft de promotie van ir. Marcoen Cabbolet definitief afgeblazen. Zijn proefschrift over het gedrag van elementaire deeltjes zou niet de vereiste kwaliteit hebben. Het besluit komt nadat het college van promoties vorige week de promotie, die afgelopen maandag zou plaatsvinden, had opgeschort. De kerncommissie die het proefschrift voor toelating tot de promotie had beoordeeld had al groen licht gegeven. Tegen de uitzonderlijke beslissing van het college is geen beroep mogelijk. Ook de eerste promotor, de Tilburgse hoogleraar Harrie de Swart, die nog steeds achter het proefschrift staat, kan niets tegen het besluit ondernemen. Cabbolet zal ook niet naar de rechter stappen. “Volkomen zinloos en verspilde energie”, aldus de ex-promovendus. Wel noemt hij het besluit een ‘paniekreactie, onacceptabel voor een instelling als de TU/e’. Vanuit de TU Delft zit de wiskundige dr. Leo Rothkrantz in de kernecommissie. Hij was niet voor commentaar bereikbaar. Cabbolet zegt over enkele weken een ‘peer-reviewed’ handelseditie uit te brengen bij academische uitgeverij Eburon. (Cursor)
Snelkookpan

Het is belangrijk bèta-studenten sociale vaardigheden bij te brengen. Dat zegt praktijkhoogleraar gebiedsontwikkeling aan de TU Delft Friso de Zeeuw in het NRC Handelsblad van afgelopen zaterdag. De Zeeuw denkt dat sociale vaardigheden aan te leren zijn. “Het is de kunst om ingenieurstypes, die we in dit land hard nodig hebben, wat alfa-vaardigheden bij te brengen. De gebiedsontwikkelaar moet een uitgebreid repertoire hebben van interventies. Dat kan een lunch zijn met de wethouder. Of even een krabbel op papier zetten voor bewoners. Of zeggen: ‘We gaan in een snelkookpan. We trekken een weekend uit met alle betrokkenen en we gaan eruit komen’.” Friso de Zeeuw is sinds 2006 verbonden aan de TU Delft. Hij heeft daarnaast tientallen bestuursfuncties en commissariaten en is één van de directeuren van Rabo Bouwfonds.
IRDelft

Onderzoeksprojecten opzetten in opkomende markten voor bedrijven die daar zelf niet aan toekomen, wordt de core business van International Research Delft. Het is een initiatief van drie TU-studenten, die zo het gat tussen de kennismakingsstage en de afstudeeropdracht willen opvullen. Wouter van Caspel (Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek), Coos van Buuren (Civiele Techniek) en Matthijs Bloemen (Bouwkunde) zijn ervan overtuigd dat het gaat werken. Ze hebben de steun van rector Jacob Fokkema en diverse hoogleraren, die het comité van aanbeveling vormen. Hun optimisme baseren ze ook op positieve ervaringen met soortgelijke initiatieven aan andere universiteiten. Jaarlijks wil IRDelft vijftien masterstudenten werven die, opgesplitst in vier of vijf projectteams, onderzoek in een land gaan doen. De onderzoeksopdrachten worden geworven bij bedrijven in Nederland. Dit eerste jaar is India aan de beurt. In de zomer zullen de deelnemers daar zes â acht weken verblijven. Tot 2 februari kunnen kandidaten zich nog melden.
Studiereis

De fractie Oras van de studentenraad is tot 5 februari op studiereis naar Canada. Zij bekijkt daar welk beleid universiteiten hanteren om internationale studenten beter te laten integreren. In Delft komen steeds meer internationale studenten en de integratie met Nederlandse studenten is volgens Oras ‘vaak minimaal’. Na terugkomst van Oras vertrekt de fractie AAG naar Zweden. Zij onderzoekt tot 20 februari de thema’s duurzaamheid in onderwijs en discriminatie.
Jaarprijs

Het TU Delft onderzoek naar gebruik van ultra wide band om mensen en dingen te kunnen traceren is genomineerd voor de Academische Jaarprijs 2008. In totaal zijn er elf genomineerden, waaronder de inzending van TU Eindhoven, waar men onderzoek doet naar plasma’s, het fenomeen achter bliksems, TL-buizen en plasmaschermen. De broeders in Twente dingen mee met hun onderzoek naar een boven een magneet zwevend koolstofplaatje als basis voor nog kleinere harddisks. De Academische Jaarprijs gaat over wetenschapscommunicatie. Onderzoekers worden uitgedaagd een communicatieplan te maken voor toponderzoek. Vorig jaar won de Universiteit Utrecht met onderzoek naar een broeikasperiode van 55 miljoen jaar geleden. Met de 100 duizend euro prijzengeld is toen een lesprogramma over dit onderwerp gemaakt voor middelbare scholieren. De Academische Jaarprijs is een initiatief van NRC Handelsblad in samenwerking met NWO, KNAW en Shell. In juni worden de winnaars bekendgemaakt.

Iraniers

De kwestie rondom Iraanse studenten die niet in aanraking mogen komen met proliferatiegevoelige nucleaire kennis, is ‘heel erg schadelijk voor Nederland’.Dat zegt collegelid Paul Rullmann desgevraagd. “Opeens lijkt het alsof Nederland Iraniërs weigert, terwijl de VN-resolutie hierover heel erg multi-interpretabel is. Die resolutie wijst alleen op gevaren en zegt niet wat je moet doen. Er is net een rapport verschenen van zestien veiligheidsdiensten over Iran. Dat zegt dat Iran al met zijn nucleaire programma is gestopt en juist op dat moment komen wij met dit soort maatregelen. De timing is niet geweldig.” Dat de drie Nederlandse TU’s niet één lijn trekken wat betreft de toelating van Iraanse studenten komt volgens Rullmann door onderlinge miscommunicatie. “Men dacht één lijn te trekken, maar in alle haast was dat niet het geval.” De Universiteit Twente laat geen enkele Iraniër meer toe. Eindhoven verwijst ze door naar de overheid en Delft laat ze alleen niet toe in de kernreactor.

BeurzenHet college van bestuur en de studentenraad zijn het in grote lijnen eens over de aangepaste Regeling Afstudeersteun Studenten (RAS). Collegelid Paul Rullmann vond het terecht overblijvende bestuursbeurzen evenredig terug te sluizen over bestaande boxen voor bestuurswerk. Ook wilde hij de verdeling van beurzen handhaven, ‘tenzij zich grote veranderingen voordoen’. Hij wilde zich niet vastleggen op een vast aantal maanden mindering als besturen de reputatie van de TU beschadigen. Hbo-studenten moeten voor bestuursbeurzen bij hun hogeschool zijn.

VertraagdHet nieuw te bouwen prefab-studentencomplex bij boerderij Hammenpoort loopt vertraging op. In eerste instantie hadden de dik tweehonderd woningen voor uitwisselingsstudenten voor het nieuwe studiejaar klaar moeten zijn. Dat lukt voor twee van de drie torens niet. De eerste zal nu medio augustus worden opgeleverd, de andere volgen respectievelijk één en twee maanden later. Volgens Jan Willem van Beek, vestigingsdirecteur van Duwo, komt dat doordat de bezwaarprocedure is opgerekt. Hij is daar allerminst blij mee. “Eén bezwaarschrift kwam een dag te laat binnen, maar dat wordt toch behandeld. Wij verzetten ons daartegen. Misschien moeten we met een schadeclaim komen, maar ik hoop dat dat niet nodig is.”

SportkoepelEen nieuwe sportkoepel, het Delftsch Studenten Sport Overleg (DSSO), gaat de Delftse Studenten Sport Federatie (DSSF) ondersteunen en aanvullen omdat zij de afgelopen vijf jaar geen structureel contact heeft gehad met haar achterban. Sportverenigingen voelden zich daardoor niet vertegenwoordigd. Het DSSO wil de communicatie tussen sportcentrum en sportclubs verbeteren, en leden en DSSF informeren over zaken binnen sportverenigingen. In het DSSO zitten leden van het Delftsch Studenten Corps, Virgiel, Proteus, Laga, Zalensportoverleg, Buitensportoverleg, het Externe Sportenoverleg en de studentenraad.

AfgeblazenDe TU Eindhoven heeft de promotie van ir. Marcoen Cabbolet definitief afgeblazen. Zijn proefschrift over het gedrag van elementaire deeltjes zou niet de vereiste kwaliteit hebben. Het besluit komt nadat het college van promoties vorige week de promotie, die afgelopen maandag zou plaatsvinden, had opgeschort. De kerncommissie die het proefschrift voor toelating tot de promotie had beoordeeld had al groen licht gegeven. Tegen de uitzonderlijke beslissing van het college is geen beroep mogelijk. Ook de eerste promotor, de Tilburgse hoogleraar Harrie de Swart, die nog steeds achter het proefschrift staat, kan niets tegen het besluit ondernemen. Cabbolet zal ook niet naar de rechter stappen. “Volkomen zinloos en verspilde energie”, aldus de ex-promovendus. Wel noemt hij het besluit een ‘paniekreactie, onacceptabel voor een instelling als de TU/e’. Vanuit de TU Delft zit de wiskundige dr. Leo Rothkrantz in de kernecommissie. Hij was niet voor commentaar bereikbaar. Cabbolet zegt over enkele weken een ‘peer-reviewed’ handelseditie uit te brengen bij academische uitgeverij Eburon. (Cursor)

SnelkookpanHet is belangrijk bèta-studenten sociale vaardigheden bij te brengen. Dat zegt praktijkhoogleraar gebiedsontwikkeling aan de TU Delft Friso de Zeeuw in het NRC Handelsblad van afgelopen zaterdag. De Zeeuw denkt dat sociale vaardigheden aan te leren zijn. “Het is de kunst om ingenieurstypes, die we in dit land hard nodig hebben, wat alfa-vaardigheden bij te brengen. De gebiedsontwikkelaar moet een uitgebreid repertoire hebben van interventies. Dat kan een lunch zijn met de wethouder. Of even een krabbel op papier zetten voor bewoners. Of zeggen: ‘We gaan in een snelkookpan. We trekken een weekend uit met alle betrokkenen en we gaan eruit komen’.” Friso de Zeeuw is sinds 2006 verbonden aan de TU Delft. Hij heeft daarnaast tientallen bestuursfuncties en commissariaten en is één van de directeuren van Rabo Bouwfonds.

IRDelftOnderzoeksprojecten opzetten in opkomende markten voor bedrijven die daar zelf niet aan toekomen, wordt de core business van International Research Delft. Het is een initiatief van drie TU-studenten, die zo het gat tussen de kennismakingsstage en de afstudeeropdracht willen opvullen. Wouter van Caspel (Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek), Coos van Buuren (Civiele Techniek) en Matthijs Bloemen (Bouwkunde) zijn ervan overtuigd dat het gaat werken. Ze hebben de steun van rector Jacob Fokkema en diverse hoogleraren, die het comité van aanbeveling vormen. Hun optimisme baseren ze ook op positieve ervaringen met soortgelijke initiatieven aan andere universiteiten. Jaarlijks wil IRDelft vijftien masterstudenten werven die, opgesplitst in vier of vijf projectteams, onderzoek in een land gaan doen. De onderzoeksopdrachten worden geworven bij bedrijven in Nederland. Dit eerste jaar is India aan de beurt. In de zomer zullen de deelnemers daar zes â acht weken verblijven. Tot 2 februari kunnen kandidaten zich nog melden.

StudiereisDe fractie Oras van de studentenraad is tot 5 februari op studiereis naar Canada. Zij bekijkt daar welk beleid universiteiten hanteren om internationale studenten beter te laten integreren. In Delft komen steeds meer internationale studenten en de integratie met Nederlandse studenten is volgens Oras ‘vaak minimaal’. Na terugkomst van Oras vertrekt de fractie AAG naar Zweden. Zij onderzoekt tot 20 februari de thema’s duurzaamheid in onderwijs en discriminatie.

JaarprijsHet TU Delft onderzoek naar gebruik van ultra wide band om mensen en dingen te kunnen traceren is genomineerd voor de Academische Jaarprijs 2008. In totaal zijn er elf genomineerden, waaronder de inzending van TU Eindhoven, waar men onderzoek doet naar plasma’s, het fenomeen achter bliksems, TL-buizen en plasmaschermen. De broeders in Twente dingen mee met hun onderzoek naar een boven een magneet zwevend koolstofplaatje als basis voor nog kleinere harddisks. De Academische Jaarprijs gaat over wetenschapscommunicatie. Onderzoekers worden uitgedaagd een communicatieplan te maken voor toponderzoek. Vorig jaar won de Universiteit Utrecht met onderzoek naar een broeikasperiode van 55 miljoen jaar geleden. Met de 100 duizend euro prijzengeld is toen een lesprogramma over dit onderwerp gemaakt voor middelbare scholieren. De Academische Jaarprijs is een initiatief van NRC Handelsblad in samenwerking met NWO, KNAW en Shell. In juni worden de winnaars bekendgemaakt.


 

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.