Education

Kamer is voor student in faculteitsbestuur

Minister Ritzen staat in de Tweede Kamer onder zware druk om de mogelijkheid open te houden dat een student lid wordt van het faculteitsbestuur. Hij voelt er echter niets voor om een bepaling van deze strekking in zijn wet over de universitaire bestuursstructuur, de MUB, op te nemen.

De minister is de Kamer in het debat op een aantal andere punten al wèl toegemoet gekomen.

D66 en CDA willen het zelfs verplicht stellen dat er een student in het faculteitsbestuur komt. De PvdA wil slechts vastleggen dat een student lid kàn zijn. Ritzen vindt het eerste voorstel onaanvaardbaar en ook tegen de PvdA-variant hikt hij aan.

Ritzen betoogde dinsdag dat hij de verantwoordelijkheid van een faculteitsbestuur veel te groot vindt om mede door een student gedragen te worden. ,,Dan gaat het onder meer over het benoemen van hoogleraren, het personeelsbeleid, keuzes in onderzoek, toezicht op het onderwijs”, somde de minister op. Hij kon zich ‘niet voorstellen’ dat een student daarmee belast kan worden. PvdA-woordvoerder Van Gelder daarentegen ziet zijn voorstel als uitwerking van de gedachte van de ‘universiteit als werkgemeenschap’.

Ritzen staat onder grote druk. Het PvdA-voorstel kan – met steun van CDA, D66 en de kleine linkse partijen – een ruime meerderheid halen. Daarom gebruikte de minister dinsdag niet het woord ‘onaanvaardbaar’, maar stelde hij zijn eindoordeel uit; hij wil nu eerst met het kabinet overleggen.

De VVD is fel tegen het voorstel en dreigt zelfs tegen de hele MUB te stemmen als het wordt aangenomen. Het lot van de wet hangt dan af van de steun van PvdA, D66 en de kleine rechtse partijen – samen een krappe meerderheid. Ritzen moet nu zeer behoedzaam manoeuvreren. D66 heeft nog een aantal wensen die hij niet wil inwilligen en deze partij moet niet nog meer in het harnas gejaagd worden. En ook de enkele dissident in de PvdA-fractie vormen een risico.

Ritzen heeft inmiddels op een aantal punten toegegeven aan wensen van de Kamer. Universiteits- en faculteitsraden krijgen inderdaad invloed op de benoeming van leden van de raad van toezicht, het college van bestuur en van decanen. Ook mogen universiteiten, dankzij een zogeheten experimenteerartikel, afwijken van de wet. Zij moeten zich dan wel houden aan de grondslag van de wet en mogen daarom de gekozen raden niet de bestuursbevoegdheden geven die zij nu nog hebben. (HOP/H.Ob.)

Minister Ritzen staat in de Tweede Kamer onder zware druk om de mogelijkheid open te houden dat een student lid wordt van het faculteitsbestuur. Hij voelt er echter niets voor om een bepaling van deze strekking in zijn wet over de universitaire bestuursstructuur, de MUB, op te nemen. De minister is de Kamer in het debat op een aantal andere punten al wèl toegemoet gekomen.

D66 en CDA willen het zelfs verplicht stellen dat er een student in het faculteitsbestuur komt. De PvdA wil slechts vastleggen dat een student lid kàn zijn. Ritzen vindt het eerste voorstel onaanvaardbaar en ook tegen de PvdA-variant hikt hij aan.

Ritzen betoogde dinsdag dat hij de verantwoordelijkheid van een faculteitsbestuur veel te groot vindt om mede door een student gedragen te worden. ,,Dan gaat het onder meer over het benoemen van hoogleraren, het personeelsbeleid, keuzes in onderzoek, toezicht op het onderwijs”, somde de minister op. Hij kon zich ‘niet voorstellen’ dat een student daarmee belast kan worden. PvdA-woordvoerder Van Gelder daarentegen ziet zijn voorstel als uitwerking van de gedachte van de ‘universiteit als werkgemeenschap’.

Ritzen staat onder grote druk. Het PvdA-voorstel kan – met steun van CDA, D66 en de kleine linkse partijen – een ruime meerderheid halen. Daarom gebruikte de minister dinsdag niet het woord ‘onaanvaardbaar’, maar stelde hij zijn eindoordeel uit; hij wil nu eerst met het kabinet overleggen.

De VVD is fel tegen het voorstel en dreigt zelfs tegen de hele MUB te stemmen als het wordt aangenomen. Het lot van de wet hangt dan af van de steun van PvdA, D66 en de kleine rechtse partijen – samen een krappe meerderheid. Ritzen moet nu zeer behoedzaam manoeuvreren. D66 heeft nog een aantal wensen die hij niet wil inwilligen en deze partij moet niet nog meer in het harnas gejaagd worden. En ook de enkele dissident in de PvdA-fractie vormen een risico.

Ritzen heeft inmiddels op een aantal punten toegegeven aan wensen van de Kamer. Universiteits- en faculteitsraden krijgen inderdaad invloed op de benoeming van leden van de raad van toezicht, het college van bestuur en van decanen. Ook mogen universiteiten, dankzij een zogeheten experimenteerartikel, afwijken van de wet. Zij moeten zich dan wel houden aan de grondslag van de wet en mogen daarom de gekozen raden niet de bestuursbevoegdheden geven die zij nu nog hebben. (HOP/H.Ob.)

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.