Education

ISO: ‘Nijpend tekort aan studiebegeleiding’

De studiebegeleiding op de hogescholen en universiteiten laatte wensen over. Een kwart van de studenten zou met problemen blijven zitten omdat de studiebegeleiders niet in staat zijn hen goed te helpen of door te verwijzen.

In Delft blijkt de bereikbaarheid van de adviseurs een probleem.

Dit blijkt uit een onderzoek van de studentenvakbond ISO (Interstedelijk Studenten Overleg). De bond heeft 1600 studenten en ongeveer 150 studiebegeleiders uit het hbo en wo ondervraagd. Ongeveer 40 procent van de wo-studenten bleek zijn studiebegeleider niet te kennen. Bij de hogescholen is dit 25 procent.

De helft van de ondervraagde studenten aan de universiteit van Utrecht gaf aan de studiebegeleider niet te kennen. Ongeveer 45 procent van de studenten in Wageningen en Eindhoven waren niet op de hoogte van de mogelijkheden voor studiebegeleiding aan hun faculteit. Volgens het ISO komt dit door gebrekkige voorlichting door de instelling.

Daarnaast blijkt uit de enquête dat de kennis van studiebegeleiders vaak te wensen over laat. In 23 procent van de gevallen bleek de studiebegeleider niet in staat om de student adequaat hulp te bieden. Zo zouden studie-adviseurs niet goed op de hoogte zijn van doorverwijsmogelijkheden (studentenpsycholoog, Riagg etcetera). Ook van concrete zaken, zoals examenregelingen, het studiepuntensysteem en de studiefinanciering zou de studie-adviseur te weinig afweten.

Een kwart van de ondervraagde studenten op de universiteit vinden dat de studiebegeleider niet veel kennis heeft over de aard en achtergrond van studieproblemen. Vooral studenten in Amsterdam en Nijmegen zijn hier ontevreden over (35 procent). Ook wordt er bij de universiteiten geklaagd over de slechte bereikbaarheid van de studiebegeleider. Bijna zestig procent van de Delftse studenten vindt dit een probleem. In Groningen en Tilburg is de helft van de studenten hier ontevreden over. (HOP/A.v.d.P)

De studiebegeleiding op de hogescholen en universiteiten laat

te wensen over. Een kwart van de studenten zou met problemen blijven zitten omdat de studiebegeleiders niet in staat zijn hen goed te helpen of door te verwijzen. In Delft blijkt de bereikbaarheid van de adviseurs een probleem.

Dit blijkt uit een onderzoek van de studentenvakbond ISO (Interstedelijk Studenten Overleg). De bond heeft 1600 studenten en ongeveer 150 studiebegeleiders uit het hbo en wo ondervraagd. Ongeveer 40 procent van de wo-studenten bleek zijn studiebegeleider niet te kennen. Bij de hogescholen is dit 25 procent.

De helft van de ondervraagde studenten aan de universiteit van Utrecht gaf aan de studiebegeleider niet te kennen. Ongeveer 45 procent van de studenten in Wageningen en Eindhoven waren niet op de hoogte van de mogelijkheden voor studiebegeleiding aan hun faculteit. Volgens het ISO komt dit door gebrekkige voorlichting door de instelling.

Daarnaast blijkt uit de enquête dat de kennis van studiebegeleiders vaak te wensen over laat. In 23 procent van de gevallen bleek de studiebegeleider niet in staat om de student adequaat hulp te bieden. Zo zouden studie-adviseurs niet goed op de hoogte zijn van doorverwijsmogelijkheden (studentenpsycholoog, Riagg etcetera). Ook van concrete zaken, zoals examenregelingen, het studiepuntensysteem en de studiefinanciering zou de studie-adviseur te weinig afweten.

Een kwart van de ondervraagde studenten op de universiteit vinden dat de studiebegeleider niet veel kennis heeft over de aard en achtergrond van studieproblemen. Vooral studenten in Amsterdam en Nijmegen zijn hier ontevreden over (35 procent). Ook wordt er bij de universiteiten geklaagd over de slechte bereikbaarheid van de studiebegeleider. Bijna zestig procent van de Delftse studenten vindt dit een probleem. In Groningen en Tilburg is de helft van de studenten hier ontevreden over. (HOP/A.v.d.P)

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.