Education

Inspectie: puinhoop bij kunsthogeschool Codarts

De administratie is een puinhoop, het onderwijs rammelt en de examencommissie functioneert slecht. Alleen met het ‘artistieke eindniveau’ van de studenten van kunsthogeschool Codarts is niets mis, stelt de Onderwijsinspectie.


In september trad collegevoorzitter Jikkie van der Giesen af. Ze zou zich schuldig hebben gemaakt aan mismanagement en fraude, zeiden medewerkers van hogeschool Codarts. Vrienden en kennissen zouden door haar getrakteerd zijn op reisjes, cadeaus en verblijven in appartementen van de hogeschool.


In oktober vorig jaar startte de Onderwijsinspectie een onderzoek. Het ‘vooronderzoek’ naar de snoepreisjes en cadeaus loopt nog, maar het rapport over de kwaliteitscontrole op het onderwijs is er nu.


De inspectie heeft aanwijzingen dat het management geforceerd de administratie op orde heeft willen brengen. ‘De instelling heeft daarbij de grenzen opgezocht’, aldus de rapporteurs. ‘Tot een doelbewuste ernstige vertekening van de onderwijswerkelijkheid heeft dit echter niet geleid.’


Op korte termijn moet de hogeschool haar administratie op orde brengen en het eindniveau van haar studenten beter waarborgen, aldus de Inspectie. De theoretische vakken zijn ‘incidenteel in het gedrang gekomen’. Het gaat dan om vakken als muziek- of dansgeschiedenis en cultureel ondernemerschap, maar het zou ook voor scripties gelden.


Het artistieke eindniveau van de studenten die een dans-, muziek- of circusopleiding aan de hogeschool volgen, is ondanks alles op orde. Dat komt volgens de Inspectie doordat er streng geselecteerd wordt aan de poort, de opleiding veel getalenteerde buitenlandse studenten aantrekt en doordat opdrachten door meerdere docenten worden beoordeeld.


Bovendien is er een openbaar eindexamen en doen afgestudeerden van Codarts het op de arbeidsmarkt even goed als die van andere kunstvakhogescholen. De centrale examencommissie functioneert volgens de Inspectie niet helemaal volgens de wet, al gaat het de goede kant op.


Uiterlijk 1 maart 2012 moet Codarts een verbeterplan aanleveren. De hogeschool heeft vervolgens één jaar de tijd om dat uit te voeren. De Inspectie houdt daarbij de vinger aan de pols en doet begin 2013 opnieuw onderzoek.


Verder vraagt de Inspectie de NVAO om bij toekomstige accreditaties ‘speciale aandacht’ te besteden aan de toetsing van theoretische vakken, en het vrijstellingenbeleid.


Codarts laat middels een persbericht weten de lessen uit het rapport ‘zeer serieus’ te nemen en de eerste veranderingen al te hebben doorgevoerd. Zo is er een interim-collegevoorzitter aangesteld en zal een ‘plan van aanpak’ op tijd worden ingeleverd.
 

Dat zeggen ongeruste promovendi, die zich verzetten tegen het zogeheten ‘bursalenstelsel’. Ze lanceerden  28 februari een website: promovendus.org. Het huidige stelsel werkt goed, zeggen ze, dus morrel daar niet aan.

Steunbetuigingen
In krap twee dagen kwamen op de site meer dan 125 steunbetuigingen binnen. Op Facebook mledden zich ruim 270 actievelingen gemeld. Ook bij politici is de actie opgemerkt. Op twitter reageerde politicus Jesse Klaver (GL) op de actie en op Facebook betuigde Jasper van Dijk (SP) zijn steun. Vakbonden ABVAKABO en CNV melden snel met een reactie te komen.

Bakzeil
Universiteiten proberen al jaren om promovendi in ‘promotiestudenten’ te veranderen. Dan hoeven ze namelijk geen salaris te geven, maar een studiebeurs. Dat scheelt enorm in de kosten.
Maar keer op keer haalden ze bakzeil bij de rechter. Promovendi verrichten arbeid, oordeelde de rechtbank telkens, dus moeten ze als werknemers worden behandeld. Onlangs hebben Maastricht en Groningen de ‘bursaal’ weer afgeschaft.

Hoogwaardig werk
Nu wil het kabinet de universiteiten te hulp schieten en het arbeidsrecht aanpassen. Er komt waarschijnlijk een uitzondering voor promovendi, waardoor ze niet meer dezelfde rechten hebben als andere werknemers. Universiteiten mogen hen dan als studenten beschouwen.
Pas daarmee op, waarschuwen de actievoerders. De huidige promovendi verrichten hoogwaardig wetenschappelijk werk en publiceren in goede tijdschriften. De uitstekende wetenschappelijke reputatie van Nederlandse universiteiten is deels aan hen te danken. Die zou wel eens in gevaar kunnen komen, als promovendi een soort studenten worden.

Minder publiceren
“Je krijgt waar je voor betaalt”, zegt Karwan Fatah, die in Leiden promoveert op de rol van Paramaribo als knooppunt in het handelssysteem van de negentiende eeuw. “Als je promovendi als student beschouwt, zullen ze zich ook zo gaan gedragen. Dan gaan ze waarschijnlijk minder publiceren.”
Gisteren werd bekend dat de universiteiten vorig studiejaar een recordaantal promoties hadden. Een derde van alle wetenschappelijk medewerkers aan universiteiten is momenteel promovendus. Volgens de promovendi duren buitenlandse promoties vaak langer dan Nederlandse, terwijl het eindresultaat minder goed is.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.