Education

Iftar

In de laatste week van de vastenmaand Ramadan organiseerden Jong Delft en de Delftse islamitische studentenvereniging Ibn Firnas een iftar, een maaltijd waarmee de vasten na zonsondergang wordt gebroken.

De Amerikaanse islamleraar Sheikh Khalid Yasin zette de maaltijd luister bij met een lezing over de invloed van de islam op de wetenschap en omgekeerd. 

Dat blijkt uit representatief onderzoek van het Innovatieplatform onder duizend Nederlandse burgers. Onduidelijk is hoe groot het effect van de voorbeelden is. De onderzoekers verzuimden om voorafgaand aan het voorleggen van de 20 voorbeelden te vragen of er meer geld naar wetenschap zou moeten gaan.

Uit de antwoorden op andere vragen blijkt impliciet dat mensen aanvankelijk hun reserves hebben. Zo denkt minder dan de helft (48 procent) dat investeringen in de wetenschap voor extra welvaart en welzijn zorgen. Slechts een derde van alle burgers – vooral mannen, ouderen en hoogopgeleiden – vindt dat extra investeringen in de wetenschap ten koste van andere zaken mogen gaan; 45 procent wil hierover geen mening geven.

Dát er geld naar de wetenschap moet, is de meeste mensen wel duidelijk. Slechts 6 procent onderschrijft de stelling dat Nederland niet zelf in wetenschap hoeft te investeren, omdat we toch wel profiteren van uitvindingen die in andere landen worden gedaan. Bijna driekwart vindt dat Nederland een aantal universiteiten van ‘wereldniveau’  moet hebben.

De meeste ondervraagden hebben overigens geen idee waar Nederlandse wetenschappers in uitblinken en driekwart vindt dat wetenschappers meer zouden moeten laten zien waar ze mee bezig zijn.

Na het horen van de voorbeelden (onder meer over gezondere melk, nieuwe vaccins en antropologisch onderzoek in oorlogsgebieden) zijn vooral D66-stemmers voorstander van extra investeringen: 77 procent. Onder de aanhang van de grote partijen zijn CDA’ers het zuinigst: slechts 48 procent wil extra investeringen in wetenschap.

Twee op de vijf Nederlanders vindt dat te veel onderzoek naar overbodige zaken wordt gedaan. Slechts één op de vier is het ermee oneens en de rest is neutraal.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.