Education

Iets meer vrouwelijke hoogleraren

Er komen steeds meer vrouwelijke professoren in Nederland, al zijn het er nog altijd weinig. In dit tempo duurt het tot 2060 voordat evenveel vrouwen als mannen een leerstoel bezetten.


Dat staat in de nieuwe Monitor Vrouwelijke Hoogleraren, die volgende week verschijnt. Een samenvatting van het rapport is al openbaar. Intussen is 14,8 procent van alle hoogleraren vrouw. Drie jaar geleden was dat nog twaalf procent.Nederland loopt achter: in de Europese Unie hebben alleen België, Cyprus en Luxemburg een lager percentage vrouwelijke hoogleraren. Voor evenredige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de wetenschap zijn daarom meer inspanningen noodzakelijk, meent Stichting De Beauvoir, die de monitor publiceert. Het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren werkte eraan mee, evenals universiteitenvereniging VSNU en de federatie van academische ziekenhuizen NFU.Uit de monitor blijkt verder dat vrouwen binnen universiteiten zelden in bestuurlijke functies terechtkomen, al valt het in de raden van toezicht naar verhouding mee. Ook krijgen vrouwen voor hetzelfde werk nog altijd minder betaald dan mannen.De monitor wordt donderdag 11 oktober gepresenteerd op een netwerk- en workshopdag voor vrouwelijke wetenschappers: Pump your career. Op die dag krijgen vrouwelijke wetenschappers onder meer voorlichting over het aanvragen van onderzoeksbeurzen. De bijeenkomst is georganiseerd door onderzoeksfinancier NWO en het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.