Education

​Hogeschool sloeg uitspraak rechter in de wind

Een student bedrijfskunde won een rechtszaak van de Hogeschool van Amsterdam, maar die volgde het vonnis niet op. De student moest nogmaals naar de rechter stappen.

Het ging om een ouderejaars student die zich een paar dagen te laat wilde herinschrijven voor het nieuwe studiejaar. De HvA wees zijn verzoek om onduidelijke redenen af, waarop hij naar de geschillencommissie van de hogeschool stapte en gelijk kreeg. Toch hield de HvA voet bij stuk, zodat de student naar de onderwijsrechtbank in Den Haag moest.

De rechter zette klip en klaar in de uitspraak dat de student gelijk had. De hogeschool zou “een nieuwe beslissing dienen te nemen met inachtneming van deze uitspraak, met dien verstande dat appellant vóór 1 oktober 2014 wordt ingeschreven”. Dat de student nog geen collegegeld had betaald, zou hem daarbij niet verweten mogen worden.

Waarom zouden we dat doen, dacht de HvA. De rechter zegt immers alleen maar dat we een nieuwe beslissing moeten nemen? In het vonnis staat weliswaar dat er van een “zorgvuldige op maat toegesneden belangenafweging door de Domeinvoorzitter geen sprake is geweest en dat dit gebrek in bezwaar niet is geheeld”, maar wat maakt dat uit? En de student had trouwens ook het collegegeld nog niet betaald.

Dus moest de student opnieuw naar de rechter, die haast niet kon geloven dat de hogeschool daar weer verscheen. Er stond toch “ondubbelzinnig” in het eerste vonnis dat de student moest worden ingeschreven? De rechter “heeft verweerder geen ruimte gelaten daarvan af te

wijken”. En over dat niet-betaalde collegegeld was de rechter toch ook glashelder geweest?

Deze keer laat de rechter geen misverstand bestaan. Hij bepaalt dat de student met ingang van 5 september 2014 wordt ingeschreven voor de opleiding bedrijfskunde aan de Hogeschool van Amsterdam. Voor het studiejaar 2014-2015, voegt hij er voor de zekerheid aan toe.

De hogeschool voert wel vaker vreemde rechtszaken over inschrijvingen. Zo werd eerder eens een studente geweigerd nadat de HvA zelf een administratieve fout had gemaakt. Een andere student moest met een advocaat alle zeilen bijzetten om zijn studie te vervolgen na een slordige weigering tot herinschrijving van de hogeschool. Ook kreeg de HvA het deksel op de neus na geklungel met een bindend studieadvies.

Omgekeerd gaat uitschrijven dan weer heel moeilijk: een studente met een angststoornis wilde haar studie staken en vroeg een deel van het collegegeld terug, maar de hogeschool vond haar klachten niet ernstig genoeg. Ook die zaak verloren de juristen van de HvA.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.