Education

Hogescholen komen alsnog naar TU-wijk

De agrarische Hogeschool Delft en de Technische Hogeschool Rijswijk komen over enkele jaren toch naar de TU-wijk. De twee hogescholen, samen goed voor bijna drieduizend studenten, gaan een nieuw gebouw neerzetten aan de zuidrand van de TU-wijk.

Gedacht wordt aan de omgeving IRI/HLO-gebouw. De afspraak is gisteren vastgelegd in een convenant, dat op het stadhuis werd ondertekend.

Eerder dit jaar, in mei, mislukte de poging om deze afspraken vast te leggen. De TH Rijswijk kwam bij de ondertekening niet opdagen, omdat ze meer duidelijkheid wilde over de samenwerking met de Hogeschool Delft. Die is er inmiddels: de hogescholen hebben ‘de intentie’ afgesproken om tot een bestuurlijke fusie te komen, maar houden nog de nodige slagen om de arm.

Naast de TU, de gemeente en de twee hogescholen is ook het Delfts mbo-onderwijs bij het convenant betrokken. Deze TRE-onderwijsgroep (Tinbergen en Reijnevelt-college) barst uit zijn jasje en neemt op termijn het gebouw van de agrarische Hogeschool aan de Brasserskade over.
Samenwerking

De hogescholen streven naar nieuwbouw in de TU-wijk per 1 augustus 2002. Maar betrokkenen menen dat het wel eens langer kan duren. De TU verkoopt haar stuk grond niet. De universiteit wil het noordelijk en zuidelijk gebied van de TU-wijk ontwikkelen via een vorm van publiek-private samenwerking, en daar zou dit plan in passen.

De komst van de hogescholen is niet alleen financieel gunstig, legde TU-secretaris Bronneman bij de ondertekening uit. Samenwerking op onderwijsgebied wordt makkelijker en voor de onderhandelingen met overheid en bedrijfsleven geldt: samen sta je sterk. Bronneman zei daar echter meteen bij dat hij bij regionale samenwerking niet binnen de stadsgrenzen denkt. Ook de universiteiten in Leiden en Rotterdam en de Haagse hogeschool zouden bij samenwerking moeten worden betrokken.

De twee hogescholen, samen goed voor bijna drieduizend studenten, gaan een nieuw gebouw neerzetten aan de zuidrand van de TU-wijk. Gedacht wordt aan de omgeving IRI/HLO-gebouw. De afspraak is gisteren vastgelegd in een convenant, dat op het stadhuis werd ondertekend.

Eerder dit jaar, in mei, mislukte de poging om deze afspraken vast te leggen. De TH Rijswijk kwam bij de ondertekening niet opdagen, omdat ze meer duidelijkheid wilde over de samenwerking met de Hogeschool Delft. Die is er inmiddels: de hogescholen hebben ‘de intentie’ afgesproken om tot een bestuurlijke fusie te komen, maar houden nog de nodige slagen om de arm.

Naast de TU, de gemeente en de twee hogescholen is ook het Delfts mbo-onderwijs bij het convenant betrokken. Deze TRE-onderwijsgroep (Tinbergen en Reijnevelt-college) barst uit zijn jasje en neemt op termijn het gebouw van de agrarische Hogeschool aan de Brasserskade over.
Samenwerking

De hogescholen streven naar nieuwbouw in de TU-wijk per 1 augustus 2002. Maar betrokkenen menen dat het wel eens langer kan duren. De TU verkoopt haar stuk grond niet. De universiteit wil het noordelijk en zuidelijk gebied van de TU-wijk ontwikkelen via een vorm van publiek-private samenwerking, en daar zou dit plan in passen.

De komst van de hogescholen is niet alleen financieel gunstig, legde TU-secretaris Bronneman bij de ondertekening uit. Samenwerking op onderwijsgebied wordt makkelijker en voor de onderhandelingen met overheid en bedrijfsleven geldt: samen sta je sterk. Bronneman zei daar echter meteen bij dat hij bij regionale samenwerking niet binnen de stadsgrenzen denkt. Ook de universiteiten in Leiden en Rotterdam en de Haagse hogeschool zouden bij samenwerking moeten worden betrokken.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.