Education

Hausse aan eerstejaars verwacht bij 3mE

3mE ziet zo’n zevenhonderdvijftig eerstejaars op zich afkomen. Vorig jaar was zeshonderd nog de maximumcapaciteit, daarom neemt de faculteit maatregelen.


Voor werktuigbouwkunde hebben zich nu al 34 procent meer scholieren aangemeld dan vorig jaar rond deze tijd: 469 tegenover 350 in 2012. Bij maritieme techniek staat de teller deze week op 82, een stijging van 23 procent. 


Dat is schrikken voor directeur onderwijs 3mE Hans Hellendoorn. “Wij gaan ervan uit dat er maximaal tweehonderd extra eerstejaars komen, maar waarschijnlijk honderdvijftig.” Extra: dus bovenop de 613 die zich vorig jaar uiteindelijk inschreven. Om de geschatte 750 eerstejaars te kunnen herbergen, neemt de faculteit diverse maatregelen.


Zo gaat zij hoorcolleges ‘spiegelen’ ofwel dubbel geven, omdat de vier grote collegezalen na koppeling ‘maar’ 689 stoelen hebben. Voor werkcolleges zijn twee extra zalen nodig. “We gingen uit van negen groepen, maar dat worden er elf”, zegt Hellendoorn. Voor projecten verwacht hij twintig extra projecttafels nodig te hebben en natuurlijk extra student-assistenten.


Die student-assistenten vormen het probleem niet. “Docenten regelen, dat is moeilijker”, zegt Hellendoorn. “Die moeten twee ochtenden per week werkcolleges geven.” Hij verwacht dat dat wel gaat lukken. Twee extra wiskundedocenten zijn voorhanden om wiskundevakken in groepen te gaan geven.


Verder doet de opleiding werktuigbouwkunde deze zomer met nanobiologie en technische natuurkunde mee aan een pilot waarin scholieren via een webtool een digitale studiegids krijgen en een vragenlijst kunnen invullen. Daarmee kunnen scholieren zelf inschatten wat hun kans op succes is. “We confronteren studenten met dictaten en tentamens en wijzen ze op colleges bij collegerama”, zegt Hellendoorn. Zo moeten ze een realistischer beeld krijgen van de opleiding.


Via de vragenlijst krijgt de opleiding informatie over de voorgeschiedenis van scholieren: komen ze direct van het vwo, zijn ze wel eens blijven zitten, hebben ze goede cijfers, hebben ze zich goed georiënteerd, gaan ze op zichzelf wonen en veel naast hun studie doen, komen hun ouders ook uit de techniek? Daarmee wil de opleiding bepalen welke variabelen cruciaal zijn voor succes.


Voor de opleiding maritieme techniek gaat 3mE eenzelfde soort pilot doen, maar dan met een commerciële webtool. Na afloop bekijkt de faculteit welke van de twee het meest succesvol is. Andere faculteiten zouden er dan ook gebruik van kunnen maken.


Met deze vorm van zelfselectie hoopt 3mE drie groepen te kunnen onderscheiden: een groep die uiterst geschikt blijkt te zijn voor de opleiding, een groep die niet geschikt is en zich bedenkt voor inschrijving, en een tussengroep die de faculteit wil oproepen voor gesprekken met studieadviseurs. “Ideaal zou zijn als je kunt kijken voor welke opleiding aan de TU studenten het meest geschikt zijn”, zegt Frans van der Meijden, hoofd onderwijs en studentenzaken bij 3mE.


Overigens zijn de faculteiten 3mE en Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica ook bezig met het opzetten van digitaal proefstuderen. Voorheen konden scholieren ter plekke ‘fysiek’ proefstuderen maar dat is afgeschaft, omdat het te veel werk zou zijn.


Dat zo veel scholieren zich aanmelden bij 3mE heeft volgens Hellendoorn ‘ongetwijfeld’ te maken met de economische situatie. “Je wilt een studie doen waarmee je werk kunt krijgen. Voor maritiem geldt dat er twee banen per afgestudeerde zijn, bij werktuigbouw is dat anderhalve baan per afgestudeerde.”


Het N-woord valt wel binnen 3mE. “Binnen de faculteit denkt niet iedereen hetzelfde over een numerus fixus”, zegt Van der Meijden. “Het blijft een lastig punt, want het kan ook averechts werken. Waarom zou je de instroom beperken, als de kansen op de arbeidsmarkt zo goed zijn? Je moet zorgen dat je op de arbeidsmarkt ingenieurs zet in de aantallen waar bedrijven om vragen. En door zelfselectie moet je ervoor zorgen dat de instroomkwaliteit zo hoog mogelijk blijft.”


De numerus fixus van 450 bij Bouwkunde is nu bij lange na niet gehaald: het aantal vooraanmelders is deze week met 308 studenten zelfs zestien procent lager dan vorig jaar rond deze tijd. Toen schreven zich uiteindelijk maar 295 studenten in. Het aantal aanmeldingen voor de loting bij DUO lag op de deadline van 15 mei op 370. Voor de loting van industrieel ontwerpen (numerus fixus: 330) hebben zich bij DUO 413 mensen aangemeld en voor luchtvaart- en ruimtevaarttechniek (fixus: 440) 658.


Voor alle TU-opleidingen samen ligt het aantal vooraanmeldingen deze week vijftien procent hoger dan vorig jaar rond deze tijd: 2892 tegenover 2515 op 4 juni vorig jaar. Het betreft gewogen vooraanmeldingen: studenten die zich bij drie opleidingen aanmelden, tellen bij elke opleiding voor eenderde mee.

 

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.