Education

“Haagse sportcampus komt er, ondanks miljardentekort Vestia”

Ook al verkeert woningcorporatie Vestia in grote financiële nood, de Haagse Hogeschool verwacht dat de bouw van een grote sportcampus in Den Haag gewoon doorgaat.


In 2015 zou midden in Den Haag Sportcampus Zuiderpark moeten verrijzen. De Haagse Hogeschool heeft daarvoor samen met de gemeente Den Haag en woningbouwcorporatie Vestia een overeenkomst getekend.


Gaat de bouw van deze campus nog door, nu Vestia in acute geldnood zit? De hogeschool denkt van wel. “Vestia zegt dat de investeringen niet in gevaar zullen komen en dat er vooral op papier een probleem is”, aldus een woordvoerder. “Daar gaan we vanuit. We hebben geen reden daaraan te twijfelen.”


De eerste steen zal pas in 2013 gelegd worden, maar in oktober vorig jaar is al wel een architectenbureau in de arm genomen. “Er komen een topsporthal, een beachsporthal en een turnhal”, kondigden de partijen aan. “De Haagse Academie voor Sportstudies en een deel van ROC Mondriaan Sport en Bewegen gaan zich er vestigen.”


De hogeschool wil ook de samenwerking zoeken met de TU Delft en de Vrije Universiteit. De faciliteiten moeten van Olympisch niveau zijn.


Vorige week kwam in het nieuws dat Vestia diep in de rode cijfers is terechtgekomen door risicovolle handel in derivaten. Enkele andere corporaties zouden zich garant willen stellen voor Vestia.

Dat blijkt uit de eindevaluatie van de pilots met de Associate degree (Ad) van de afgelopen vier jaar, die werd uitgevoerd in opdracht van het ministerie van onderwijs.

Gat dichten
De associate degree moet het gat tussen mbo en hbo dichten. Afgestudeerden kunnen de arbeidsmarkt op, maar ook in twee jaar de bijbehorende bacheloropleiding afmaken. Uit het rapport blijkt dat de Ad zowel werkenden aantrekt, als mbo-studenten die uiteindelijk hun hbo-bachelor willen halen. Een kwart kwam rechtstreeks uit het mbo.

Doorstromen
Ongeveer veertig procent van de studenten stroomde na het behalen van de associate degree door naar de verwante hbo-bachelor. De onderzoekers merken overigens op dat studenten dat plan al hadden voor ze aan het programma begonnen.

Positief
Afgestudeerden met een Ad doen het goed op de arbeidsmarkt en hun startsalaris houdt het midden tussen dat van een mbo’er en een hbo’er. Ook het midden- en kleinbedrijf is positief, al kijken werkgevers ‘nog even de kat uit de boom’. Ze twijfelen of ze hun eigen werknemers moeten laten bijscholen, en afgestudeerden met een Ad krijgen vaker eerst een tijdelijk contract. Niettemin maakte de helft van de werkende Ad’ers na de opleiding promotie en verwacht de andere helft dit op termijn.

Invoeren
Staatssecretaris Zijlstra wil de graad spoedig invoeren, schrijft hij in een reactie op het rapport. Hij vindt de Ad een “essentiële bouwsteen” voor een gedifferentieerd hoger onderwijs en een betere bediening van de arbeidsmarkt.

Instroom
Er bestaan inmiddels 139 Ad-programma’s op proef, onder meer voor accountancy en communicatie. In 2006 bedroeg de instroom bijna 450 studenten, in 2009 ruim 2200. De uitval van studenten is er ongeveer even groot als bij de verwante bachelors.

Angst
Bij de start van de verschillende pilots waren sommige hogescholen kritisch over de associate degree. Ze waren bang dat die afbreuk zou doen aan de betekenis van het hbo-diploma. Bovendien vroeg men zich af of hbo-studenten niet eerder voor een Ad-opleiding zouden kiezen, waardoor er minder hbo-bachelors zouden afstuderen. Maar die angst lijkt nu ongegrond. Ad-studenten zijn gemiddeld een paar jaar ouder dan de doorsnee hbo-student en ze hebben vaker al kinderen.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.