Education

Grote studentencomplexen krijgen Internetaansluiting

De woningbouwvereniging DUWO (voorheen SDSH) is bereid op termijn alle grotere studentencomplexen te voorzien van Internetfaciliteiten. Aan het einde van dit jaar gebeurt dit als eerste met het nieuwe complex aan de Balthasar van der Polweg.

Dit zegt directeur Benschop van de DUWO in reactie op de resultaten van een enquête naar de behoefte van Delftse studenten om thuis te ‘Internetten’.

Uit de enquête, onder de 1049 bewoners van complexen Krakeelhof, E. du Perronlaan en de prof. Evertslaan, blijkt dat ruim negentig procent van de Delftse studenten vanuit de eigen kamer op Internet wil werken. Bovendien zijn studenten bereid om voor deze faciliteiten een bedrag van omstreeks vijftien gulden per maand te betalen. Volgens Benschop is het dan rendabel te maken.

De enquête is gehouden voor het project Internet Online (http://www.dsdelft.nl/~krakeel2), dat als doel heeft de drie studentenflats rechtstreeks op het Internet aan te sluiten. DUWO is eigenaar van de drie wooncomplexen. Benschop wil ,,dit project op korte termijn realiseren”. De eventuele investeringskosten, die in de vele tonnen kunnen lopen, zijn daarbij geen probleem. DUWO vindt het met name belangrijk dat de Internetfaciliteiten betaalbaar blijven.

Op dit moment beschikt nog maar zo’n tien procent van de bewoners over een inbelaccount op Internet. Voor de meerderheid van de studenten zijn kosten en snelheid van een Internetverbinding een belemmerende factor. Ook is het bezet houden van de schaarse telefoonlijnen binnen de studentenhuizen een obstakel. De opstellers van de enquête, de Algemene Bewonersorganisatie (ABO) van de drie complexen, denkt dat een eigen interne kabelinfrastructuur aan deze problemen tegemoet komt. Hierdoor zouden gebruikers een hoogwaardige en goedkope verbinding krijgen.
Ervaring

Bij het Krakeelhof wordt al langer ervaring opgedaan met een project waarbij studentenkamers via een telefoonlijn aangesloten zijn op het universitaire netwerk. Het gaat hierbij om enkele tientallen gebruikers. Als het project Internet Online van de grond komt, zal dit volgens Olaf van der Aa, voorzitter van de ABO en initiatiefnemer, met ruim duizend gebruikers het grootste project in Nederland zijn.

Het project lijkt goed aan te sluiten op het streven van het college van bestuur om het thuiswerken onder studenten te stimuleren. Het college wil hieraan in totaal anderhalve ton uitgeven. Volgens Laura Stappershoef van het Rekencentrum zoekt men op korte termijn naar mogelijkheden om samen met DUWO tot realisatie te komen.

Ook de studentenfracties Aag en Oras zijn enthousiast over de animo onder studenten om thuis te willen werken. Oras-fractievoorzitter Wytze de Vries: ,,We gaan ons er voor inzetten dat dit duidelijke signaal niet genegeerd wordt. Ook allerlei onderwijsactiviteiten moeten op het Internet aangeboden worden.” Aag-fractievoorzitter Antoine Kempen vindt de investeringen in Internet door de TU de komende jaren nog te beperkt en wil ervoor pleiten om tot een meer blijvende financiering van Internetfaciliteiten te komen. (L.S.)

De woningbouwvereniging DUWO (voorheen SDSH) is bereid op termijn alle grotere studentencomplexen te voorzien van Internetfaciliteiten. Aan het einde van dit jaar gebeurt dit als eerste met het nieuwe complex aan de Balthasar van der Polweg. Dit zegt directeur Benschop van de DUWO in reactie op de resultaten van een enquête naar de behoefte van Delftse studenten om thuis te ‘Internetten’.

Uit de enquête, onder de 1049 bewoners van complexen Krakeelhof, E. du Perronlaan en de prof. Evertslaan, blijkt dat ruim negentig procent van de Delftse studenten vanuit de eigen kamer op Internet wil werken. Bovendien zijn studenten bereid om voor deze faciliteiten een bedrag van omstreeks vijftien gulden per maand te betalen. Volgens Benschop is het dan rendabel te maken.

De enquête is gehouden voor het project Internet Online (http://www.dsdelft.nl/~krakeel2), dat als doel heeft de drie studentenflats rechtstreeks op het Internet aan te sluiten. DUWO is eigenaar van de drie wooncomplexen. Benschop wil ,,dit project op korte termijn realiseren”. De eventuele investeringskosten, die in de vele tonnen kunnen lopen, zijn daarbij geen probleem. DUWO vindt het met name belangrijk dat de Internetfaciliteiten betaalbaar blijven.

Op dit moment beschikt nog maar zo’n tien procent van de bewoners over een inbelaccount op Internet. Voor de meerderheid van de studenten zijn kosten en snelheid van een Internetverbinding een belemmerende factor. Ook is het bezet houden van de schaarse telefoonlijnen binnen de studentenhuizen een obstakel. De opstellers van de enquête, de Algemene Bewonersorganisatie (ABO) van de drie complexen, denkt dat een eigen interne kabelinfrastructuur aan deze problemen tegemoet komt. Hierdoor zouden gebruikers een hoogwaardige en goedkope verbinding krijgen.
Ervaring

Bij het Krakeelhof wordt al langer ervaring opgedaan met een project waarbij studentenkamers via een telefoonlijn aangesloten zijn op het universitaire netwerk. Het gaat hierbij om enkele tientallen gebruikers. Als het project Internet Online van de grond komt, zal dit volgens Olaf van der Aa, voorzitter van de ABO en initiatiefnemer, met ruim duizend gebruikers het grootste project in Nederland zijn.

Het project lijkt goed aan te sluiten op het streven van het college van bestuur om het thuiswerken onder studenten te stimuleren. Het college wil hieraan in totaal anderhalve ton uitgeven. Volgens Laura Stappershoef van het Rekencentrum zoekt men op korte termijn naar mogelijkheden om samen met DUWO tot realisatie te komen.

Ook de studentenfracties Aag en Oras zijn enthousiast over de animo onder studenten om thuis te willen werken. Oras-fractievoorzitter Wytze de Vries: ,,We gaan ons er voor inzetten dat dit duidelijke signaal niet genegeerd wordt. Ook allerlei onderwijsactiviteiten moeten op het Internet aangeboden worden.” Aag-fractievoorzitter Antoine Kempen vindt de investeringen in Internet door de TU de komende jaren nog te beperkt en wil ervoor pleiten om tot een meer blijvende financiering van Internetfaciliteiten te komen. (L.S.)

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.