Education

Grootverdieners hoger onderwijs gevoelig voor morele druk

Elf van de vijftien grootverdieners in het hoger onderwijs hebben vrijwillig salaris ingeleverd. Daarmee gaven ze gehoor aan het dringende beroep dat minister Bussemaker op hen deed.


Volgens haar is het “zeker in deze tijd ongewenst dat bestuurders te hoge beloningen ontvangen uit publieke middelen – ook al hebben ze daar formeel recht op”.Begin dit jaar is de Wet normering topinkomens ingegaan. Die bepaalt dat bestuurders in de (semi-)publieke sector niet meer mogen verdienen dan een minister, nu 228.599 euro. Hbo-bestuurders moeten het met hooguit 198.279 euro doen.Lopende contracten worden echter niet opengebroken; zittende bestuurders mogen nog zeven jaar te veel verdienen. Begin dit jaar deed Bussemaker echter een dringend beroep op hen om van dit recht af te zien.De oproep kreeg gehoor, meldde het ministerie gisteren. Twee van de vier universitaire bestuurders die te veel verdienen gaan akkoord met salarisverlaging, net als negen van de elf hbo-bestuurders. Eén hbo-bestuurder heeft de verlaging geweigerd. Van de drie overige bestuurders stappen er twee dit jaar op en heeft er één nog niet gereageerd.De bewindslieden hebben de bestuurders die salaris hebben ingeleverd bedankt. De weigerende hbo-bestuurder wordt uitgenodigd voor een nader gesprek op het ministerie. Uit de jaarrekeningen 2013 zal blijken wie hij of zij is.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.