Education

Geen vergunningen voor panden TNW

De TU had niet alleen voor Bouwkunde geen gebruiksvergunning. Ook voor Technische Natuurkunde en DelftChemTech was de vergunning ‘in procedure’.

Datzelfde geldt voor de nieuwe complexen YesDelft, OTB, Onderwijs & Studiezaken (onderdeel van OTB), Kluyverweg 6, Rotterdamseweg 120 en Gebouw 35 (Drebbelweg), zo blijkt uit een overzicht van de TU.

Navraag bij Technische Natuurwetenschappen (TNW) leert wat ‘in procedure’ voor de panden Technische Natuurkunde en DelftChemTech betekent: er is nooit een gebruiksvergunning aangevraagd.

De TU benadrukt dat de gebouwen wel zijn aangepast in overeenstemming met de brandweer, en goed bevonden.

Over enige tijd . de streefdatum is 1 oktober 2009 . wordt de gebruiksvergunningplicht voor het gebruik van de meeste bouwwerken waarin meer dan vijftig personen tegelijk verblijven, vervangen door een gebruiksmeldingplicht (zie kader).

Het aanvragen van een gebruiksvergunning kost aan leges enkele duizenden euro’s, stelt Jos van Winsen, arbo- en milieuadviseur voor TNW. “Als het niet meer nodig is en een gebouw veilig is, moet je goed bedenken of je dat geld nog wel moet uitgeven. De brandweer zegt dat het brandveilig is.”

Daarvoor zijn volgens Van Winsen een jaar of twee geleden zowel voor Technische Natuurkunde als voor DelftChemTech (DCT) nog brandveiligheidsmaatregelen genomen. Voor beide panden ging het om ontruimingsplattegronden, rookscheidingen (klapdeuren die dicht moeten gaan en glas dat rook tegenhoudt) en kabelgoten die werden afgedicht in muren, gangen en branddeuren. Tevens ging het om nieuwe ontruimingsplannen met jaarlijks minstens één oefening en nieuwe vluchtwegbewijzering en noodverlichting.

Bij DCT zijn bovendien trappenhuizen bijgebouwd aan de buitenkant van het pand, meerdere typen blusmiddelen toegevoegd en speakers voor de ontruimingsinstallatie geïnstalleerd. Ook is hier een nieuwe brandmeldcentrale aangebracht die rook-, brand- en gasmeldsignalen doorgeeft aan de brandweer.

“Als de brandweer zegt dat het zo kan, levert het papiertje van de gebruiksvergunning niets meer op”, zegt Van Winsen. Voor het aanvragen van een gebruiksvergunning voor deze panden kunnen volgens Van Winsen nog wel andere overwegingen een rol spelen. “Imago of verplichtingen vanuit het college van bestuur.”

Datzelfde geldt voor de nieuwe complexen YesDelft, OTB, Onderwijs & Studiezaken (onderdeel van OTB), Kluyverweg 6, Rotterdamseweg 120 en Gebouw 35 (Drebbelweg), zo blijkt uit een overzicht van de TU.

Navraag bij Technische Natuurwetenschappen (TNW) leert wat ‘in procedure’ voor de panden Technische Natuurkunde en DelftChemTech betekent: er is nooit een gebruiksvergunning aangevraagd.

De TU benadrukt dat de gebouwen wel zijn aangepast in overeenstemming met de brandweer, en goed bevonden.

Over enige tijd . de streefdatum is 1 oktober 2009 . wordt de gebruiksvergunningplicht voor het gebruik van de meeste bouwwerken waarin meer dan vijftig personen tegelijk verblijven, vervangen door een gebruiksmeldingplicht (zie kader).

Het aanvragen van een gebruiksvergunning kost aan leges enkele duizenden euro’s, stelt Jos van Winsen, arbo- en milieuadviseur voor TNW. “Als het niet meer nodig is en een gebouw veilig is, moet je goed bedenken of je dat geld nog wel moet uitgeven. De brandweer zegt dat het brandveilig is.”

Daarvoor zijn volgens Van Winsen een jaar of twee geleden zowel voor Technische Natuurkunde als voor DelftChemTech (DCT) nog brandveiligheidsmaatregelen genomen. Voor beide panden ging het om ontruimingsplattegronden, rookscheidingen (klapdeuren die dicht moeten gaan en glas dat rook tegenhoudt) en kabelgoten die werden afgedicht in muren, gangen en branddeuren. Tevens ging het om nieuwe ontruimingsplannen met jaarlijks minstens één oefening en nieuwe vluchtwegbewijzering en noodverlichting.

Bij DCT zijn bovendien trappenhuizen bijgebouwd aan de buitenkant van het pand, meerdere typen blusmiddelen toegevoegd en speakers voor de ontruimingsinstallatie geïnstalleerd. Ook is hier een nieuwe brandmeldcentrale aangebracht die rook-, brand- en gasmeldsignalen doorgeeft aan de brandweer.

“Als de brandweer zegt dat het zo kan, levert het papiertje van de gebruiksvergunning niets meer op”, zegt Van Winsen. Voor het aanvragen van een gebruiksvergunning voor deze panden kunnen volgens Van Winsen nog wel andere overwegingen een rol spelen. “Imago of verplichtingen vanuit het college van bestuur.”

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.