Education

Geen diplomafraude HvA

De Onderwijsinspectie maakt zich zorgen over de studie commerciële economie van de Hogeschool van Amsterdam en doet daar de komende weken verder onderzoek. Wel heeft ze geconstateerd dat er geen sprake is van diplomafraude.


Dat bracht de HvA maandagochtend naar buiten en wordt bevestigd door een woordvoerder van de Inspectie. In december berichtte De Telegraaf over ‘grootschalige diplomafraude’ bij de instelling, het zou om meer dan tienduizend diploma’s gaan. Daarop besloot de Onderwijsinspectie onderzoek te doen.


In een memo aan het personeel schrijft Bussemaker dat de kwaliteitsproblemen bij de economische opleidingen de inspectie ‘wél zorgen baren’. De komende tijd zal de Inspectie daarom de verbeterplannen monitoren. “De hogeschool heeft zelf problemen geconstateerd en is bezig met verbeteringen, wij houden de vinger daarbij aan de pols”, aldus een woordvoerder van de Onderwijsinspectie.


In november lekte een intern auditrapport van de HvA uit over de situatie bij de opleidingen international management en trade management Asia. Daar zouden grote organisatorische problemen zijn.


In december trokken docenten in een brief aan de bel: ze hadden geen vertrouwen meer in het management en stelden dat er een angstcultuur heerst bij de opleidingen.


De definitieve conclusies van de Onderwijsinspectie volgen naar verwachting voor de zomer.
 

“Ik ben hier echt van geschrokken”, aldus VVD-staatssecretaris Halbe Zijlstra. “Een strenge aanpak is noodzakelijk om het misbruik terug te dringen. Dat is ook in het belang van studenten, want zij zijn hiervan de dupe. Elke euro die bij sjoemelaars en fraudeurs terecht komt, kan immers niet worden gebruikt voor onderwijs.”

Verdachte studenten
Frauderende studenten zeggen dat ze uit huis zijn gegaan, terwijl ze in werkelijkheid nog bij hun ouders wonen. Dat scheelt 171 euro in de maand, omdat uitwonende studenten een hogere basisbeurs krijgen. Zijlstra wil binnenkort de wet op de studiefinanciering aanpassen om de fraude te bestrijden.
Controleurs van de gemeente en sociale recherche zijn de afgelopen maanden in allerlei steden langs de deuren van verdachte studenten gegaan. In totaal zijn duizend studenten bezocht, waarvan 28 procent daadwerkelijk bleek te frauderen: die groep woonde stiekem nog thuis.

Terugvorderen
Nog eens tien procent van de bezochte studenten (waaronder ook mbo’ers) woonde niet op het adres dat in de Gemeentelijke Basisadministratie staat, maar de controleurs konden niet aantonen dat deze studenten nog bij hun ouders woonden. In de plannen van Zijlstra verliest ook deze tweede groep studenten het recht op een uitwonendenbeurs.
De nieuwe wet maakt het voor de Dienst Uitvoering Onderwijs makkelijker om de basisbeurs voor uitwonenden terug te vorderen en een boete op te leggen. DUO hoeft straks alleen maar te bewijzen dat de verdachte student niet op het adres woont dat hij aan de Gemeentelijke Basisadministratie heeft doorgegeven.

Aangifte
De bezochte studenten zijn uitgekozen op kenmerken die hen verdacht maakten. Sommigen woonden officieel in dezelfde straat als hun ouders, anderen bleken op de dag van hun achttiende verjaardag prompt uitwonend te worden.
De vorige minister van Onderwijs, Ronald Plasterk van de PvdA, heeft het onderwerp op de agenda gezet en maakte de eerste schatting van de omvang van de fraude. Hij dacht dat het om 27 miljoen euro ging. Zijlstra nam Plasterks plannen over en maakte ze zelfs nog iets strenger. Zijn wetsvoorstel stuurt hij binnenkort naar de Tweede Kamer.
Als een student wordt betrapt op fraude, moet hij voortaan het te veel ontvangen bedrag terugbetalen, plus een boete van vijftig procent. Wordt hij nogmaals betrapt, verliest hij zijn recht op studiefinanciering en wordt er aangifte gedaan.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.