Education

Extra herkansingen bij harde knip

Om studievertraging door de harde knip te voorkomen, zouden alle vakken uit het zesde semester ook herkanst moeten kunnen worden in het zevende semester.


Daarvoor pleit de studentenraad van de TU. Het lijkt collegelid Paul Rullmann een goed voorstel.


Volgens de studentenraad (sr) zijn er nog te veel studenten die langer dan een half jaar uitlopen door de eis dat je eerst je bachelor moet hebben afgerond voordat je aan je master mag beginnen (de ‘harde knip’). Dat zou blijken uit twee inventarisaties onder alle facultaire studentenraden en studieverenigingen.


De vertraging blijkt volgens de sr vooral voor te komen op de faculteiten Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek, Industrieel Ontwerpen, Civiele Techniek en Geowetenschappen, Techniek, Bestuur en Management en Technische Natuurwetenschappen.


Studenten die zich beroepen op de hardheidsclausule blijken vaak een of meer vakken in het tweede semester open te hebben staan die zij niet kunnen herkansen in het volgende eerste half jaar. Deze studenten kunnen vervolgens minimaal een half jaar niets doen, maar betalen wel een volledig jaar extra collegegeld voor het volgen van enkele vakken in het tweede semester, aldus de raad.


Deze uitloop is volgens de sr ook voor de TU niet wenselijk, vanwege de prestatieafspraken met het ministerie om studenten sneller te laten afstuderen. Daarom wil de sr dat alle vakken in het tweede semester van het derde bachelorjaar (het zesde semester) ook te herkansen zijn in het zevende semester.


Ook zouden vakken uit het zesde semester die projectmatige elementen bevatten of tussentijdse toetsen, twee keer per jaar volledig moeten worden aangeboden. Eén keer in het zesde en één keer in het zevende semester.


Collegelid Paul Rullmann zei tijdens een overleg met de sr dat hij denkt dat dit een goed instrument is. “Maar de werkelijkheid is altijd anders. Er mogen ook andere oplossingen zijn. Neem het projectmatig werken: als je daar een onvoldoende voor hebt, moet dan het hele project over, of alleen onderdelen die niet goed waren?”


Een extra herkansing zou volgens Rullmann een algemene regel moeten zijn. “Het maakt mij niet uit hoe faculteiten dat oplossen, nu gebeurt dat ook al. Bij 3mE bijvoorbeeld komt het nu heel veel voor dat voor een enkele student een apart tentamen wordt gegeven. Er is veel bereidheid, maar als je het formaliseert heeft een student er recht op.”


Volgens de sr zouden ‘best veel studenten’ de harde knip incasseren. De raad is nog op zoek naar informatie die weergeeft in welke kwartalen studenten die uitlopen zich niet inschrijven voor vakken. Voor die studenten werd tijdens het overleg een mooie nieuwe term bedacht: ‘de stille knippers’.

 

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.