Education

Ethiekplatform voor ontwerp en onderzoek

Het college van bestuur wil dat de TU een permanent ‘Platform voor ethiek en techniek’ krijgt. Door dit platform moeten de ethische aspecten binnen het ontwerpen en onderzoeken meer aan bod komen.

br />
Het college van bestuur baseert zich op een advies van de commissie Ethiek en techniek, die moest onderzoeken hoe ethische vraagstukken duidelijker in het onderwijs en onderzoek kunnen worden opgenomen.

Het platform moet onderzoekers wijzen op ethische aspecten en hen stimuleren daarmee om te gaan. Zo nodig moet het platform ‘een confronterende functie hebben’. Daarnaast hoopt het cvb dat met dit platform voor de buitenwereld duidelijker wordt wat de TU op het gebied van ethiek onderneemt. De commissie Ethiek en techniek hoopt dat er uiteindelijk een ‘intellectuele omslag’ binnen de universiteit zal plaatsvinden.

De drijvende kracht achter het platform wordt een nog op te richten begeleidingscommissie. Hierin zullen onder andere een aantal prominente onderzoekers en de hoogleraar algemene filosofie van WTM zitten. De commissie zal jaarlijks een conferentie houden, waar de ethische vraagstukken aan de orde komen. Dit wordt gedaan aan de hand van praktijkvoorbeelden. Op facultair niveau zal de commissie discussies over ethische vraagstukken organiseren.

Het advies over de integratie van ethiek in het onderzoek vormt het tweede deel van het werk van de commissie Ethiek en techniek. Eerder heeft deze commissie geadviseerd over de wijze waarop ethiek meer systematisch in het onderwijs kan worden ondergebracht. Daarom wordt komend academisch jaar waarschijnlijk gestart met een cursus ethiek op de faculteiten Civiele Techniek en Scheikundige Technologie en Materiaalkunde. Het jaar daarop wordt de cursus dan in alle opleidingen van de TU ingevoerd. (S.H.)

Steven Hubeek

Het college van bestuur wil dat de TU een permanent ‘Platform voor ethiek en techniek’ krijgt. Door dit platform moeten de ethische aspecten binnen het ontwerpen en onderzoeken meer aan bod komen.

Het college van bestuur baseert zich op een advies van de commissie Ethiek en techniek, die moest onderzoeken hoe ethische vraagstukken duidelijker in het onderwijs en onderzoek kunnen worden opgenomen.

Het platform moet onderzoekers wijzen op ethische aspecten en hen stimuleren daarmee om te gaan. Zo nodig moet het platform ‘een confronterende functie hebben’. Daarnaast hoopt het cvb dat met dit platform voor de buitenwereld duidelijker wordt wat de TU op het gebied van ethiek onderneemt. De commissie Ethiek en techniek hoopt dat er uiteindelijk een ‘intellectuele omslag’ binnen de universiteit zal plaatsvinden.

De drijvende kracht achter het platform wordt een nog op te richten begeleidingscommissie. Hierin zullen onder andere een aantal prominente onderzoekers en de hoogleraar algemene filosofie van WTM zitten. De commissie zal jaarlijks een conferentie houden, waar de ethische vraagstukken aan de orde komen. Dit wordt gedaan aan de hand van praktijkvoorbeelden. Op facultair niveau zal de commissie discussies over ethische vraagstukken organiseren.

Het advies over de integratie van ethiek in het onderzoek vormt het tweede deel van het werk van de commissie Ethiek en techniek. Eerder heeft deze commissie geadviseerd over de wijze waarop ethiek meer systematisch in het onderwijs kan worden ondergebracht. Daarom wordt komend academisch jaar waarschijnlijk gestart met een cursus ethiek op de faculteiten Civiele Techniek en Scheikundige Technologie en Materiaalkunde. Het jaar daarop wordt de cursus dan in alle opleidingen van de TU ingevoerd. (S.H.)

Steven Hubeek

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.