Education

​Eerstejaars wiskundevakken op de schop

Om meer eerstejaars studenten in één keer te laten slagen en om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren, geven docenten wiskunde hun vakken voortaan als blended learning vakken: een mix van face-to-face onderwijs en online leren.

De slagingspercentages voor eerstejaars wiskundevakken wisselen nogal per faculteit. Bij technische natuurkunde liggen ze vrij hoog, bij technische bestuurskunde een stuk lager door een ander beginniveau. Bovendien blijkt uit een onderzoek bij werktuigbouwkunde dat eerstejaars nogal bezig zijn met huisvesting en nieuwe vrienden. “Studie heeft dan niet altijd prioriteit”, zegt Ingrid Vos, projectleider van het project Innovatie Wiskundeonderwijs. “Ook hebben eerstejaars moeite hun aandacht over meerdere vakken te verdelen. En als ze wiskunde moeilijk vinden, hebben ze de neiging daar te laat mee aan de slag te gaan.”

Om het beginniveau van eerstejaars te verbeteren is er een massive open online course (mooc) ontwikkeld: Pre-university Calculus. Daarmee kunnen studenten hun wiskundekennis opfrissen voordat ze aan hun studie beginnen.

Bij de studie civiele techniek is vrijdag een pilot begonnen waarbij het vak analyse in blended vorm wordt gegeven. Studenten moeten elke les voorbereiden door te kijken naar pre-lecture video’s. Dat zijn video’s van zes tot acht minuten met een introductie van de stof die de docent gaat behandelen. “Studenten zijn dan meer voorbereid”, zegt Vos. “In de les kun je snel aan de slag en heb je meer tijd om te oefenen. Ook moeten studenten tweemaal per week opgaven maken via een elektronisch systeem, zodat ze vanaf het begin van hun studie regelmatig aan wiskunde werken.”

In de pilot gebruiken wiskundedocenten meer contextvoorbeelden, omdat studenten niet altijd begrijpen waarom ze wiskunde nodig hebben. De pilot betreft in het eerste en tweede kwartaal de vakken Analyse 1 en 2 bij Civiel. In de loop van het jaar volgen pilots op andere faculteiten met lineaire algebra en kansrekening & statistiek. Met ingang van collegejaar 2016-2017 moeten al deze wiskundevakken opnieuw zijn ontworpen en ingevoerd.

Civiele Techniek bijt het spits af vanwege de ‘mooie groepsgrootte’: vierhonderd studenten. Bovendien was hier veel ervaring met blended learning. Voor wiskundedocenten – van oudsher vaak gehecht aan werken met een krijtje – is het een nieuwe manier van werken. “Voor een deel zal die uitleg met een krijtje minder worden”, beaamt Vos. “Aan de andere kant is er meer tijd voor oefenen. Het krijtje is dan ook zeker nog niet verdwenen.”

Verder is er sinds vorige week maandag op Blackboard een minicursus ‘vectors’ te vinden. “Alleen mensen met wiskunde-D hebben die stof gehad, maar die heb je wel nodig voor mechanica en dynamica”, legt Vos uit. “Met zes tot acht uur zelfstudie kun je die kennis opdoen.”

Via de nieuwe website math-explained.tudelft.nl (wiskunde-uitgelegd.tudelft.nl) kunnen studenten en docenten de video’s van Pre-university Calculus, de cursus ‘vectors’ en straks ook de pre-lecture video’s terugvinden.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.