Education

Details TU-campus komen terug in Technopolis

Het toekomstige bedrijventerrein Technopolis, aan de zuidkant van de TU-campus, moet een uitstraling van hoogwaardige technologie, innovatie en tijdloosheid krijgen.

Dat staat in het beeldkwaliteitsplan Technopolis, dat vorige week enthousiast is ontvangen door de Delftse gemeenteraadscommissie Ruimtelijke Ordening.

In het plan staan de eisen verwoord waaraan onder meer architecten zich in de toekomst moeten houden. Aan de ene kant wordt van hen geëist innovatief te ontwerpen, maar aan de andere kant moeten zij zich niet te veel laten leiden door architectonische modes. Die raken immers alleen maar achterhaald, en dat is onhandig in een bedrijvenpark dat gedurende tien tot twintig jaar in opbouw zal zijn.

Duurzaam materiaalgebruik is ook een belangrijke voorwaarde. Materialen moeten op zijn minst hun uitstraling behouden, en liefst worden ze mooier. Om binnen de verschillende kavels eenheid te krijgen, moeten die kavels elk hun eigen uitstraling krijgen. Vrijheid hebben de architecten verder ruimschoots. Gebouwen moeten binnen vooraf vastgestelde volumes passen, maar daarbinnen is veel mogelijk.

De eisen voor de onbebouwde ruimte zijn veel strenger. Deze moeten ‘een goed leesbare, eenduidige en consequente inrichting’ van het bedrijvenpark veiligstellen. De plandelen moeten samenhang krijgen door de tuinen achter en naast de gebouwen, en de kleuren van de bestrating.

Details van de TU-wijk zullen terugkomen in Technopolis. Zo wordt het fietspad langs de Mekelweg ongewijzigd doorgetrokken. Ook de verlichting wordt hetzelfde. De planmakers vinden de ‘ingetogen, industriële’ uitstraling van de verlichting op de TU-campus goed passen bij het bedrijvenpark. Verder komen het straatmeubilair en de bewegwijzering van de TU terug in Technopolis.

Het bedrijventerrein is een initiatief van de gemeente Delft en de TU. Het moet binnen tien â twintig jaar ‘vele duizenden arbeidsplaatsen voor kenniswerkers’ opleveren. Technopolis en de universiteit willen gebruik gaan maken van elkaars kennis en voorzieningen. (SB)

De nieuwe huisvesting van het bedrijf Bandridge op Technopolis. (Artist impression: ABRW)

Dat staat in het beeldkwaliteitsplan Technopolis, dat vorige week enthousiast is ontvangen door de Delftse gemeenteraadscommissie Ruimtelijke Ordening.

In het plan staan de eisen verwoord waaraan onder meer architecten zich in de toekomst moeten houden. Aan de ene kant wordt van hen geëist innovatief te ontwerpen, maar aan de andere kant moeten zij zich niet te veel laten leiden door architectonische modes. Die raken immers alleen maar achterhaald, en dat is onhandig in een bedrijvenpark dat gedurende tien tot twintig jaar in opbouw zal zijn.

Duurzaam materiaalgebruik is ook een belangrijke voorwaarde. Materialen moeten op zijn minst hun uitstraling behouden, en liefst worden ze mooier. Om binnen de verschillende kavels eenheid te krijgen, moeten die kavels elk hun eigen uitstraling krijgen. Vrijheid hebben de architecten verder ruimschoots. Gebouwen moeten binnen vooraf vastgestelde volumes passen, maar daarbinnen is veel mogelijk.

De eisen voor de onbebouwde ruimte zijn veel strenger. Deze moeten ‘een goed leesbare, eenduidige en consequente inrichting’ van het bedrijvenpark veiligstellen. De plandelen moeten samenhang krijgen door de tuinen achter en naast de gebouwen, en de kleuren van de bestrating.

Details van de TU-wijk zullen terugkomen in Technopolis. Zo wordt het fietspad langs de Mekelweg ongewijzigd doorgetrokken. Ook de verlichting wordt hetzelfde. De planmakers vinden de ‘ingetogen, industriële’ uitstraling van de verlichting op de TU-campus goed passen bij het bedrijvenpark. Verder komen het straatmeubilair en de bewegwijzering van de TU terug in Technopolis.

Het bedrijventerrein is een initiatief van de gemeente Delft en de TU. Het moet binnen tien â twintig jaar ‘vele duizenden arbeidsplaatsen voor kenniswerkers’ opleveren. Technopolis en de universiteit willen gebruik gaan maken van elkaars kennis en voorzieningen. (SB)

De nieuwe huisvesting van het bedrijf Bandridge op Technopolis. (Artist impression: ABRW)

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.