Education

Delft ontdekt steeds meer ‘bio’

Een serie ontdekkingen aan het Kluyverlaboratorium maken het mogelijk sneller bioplastics en biobrandstoffen te maken. De toepassing hiervan wordt met 25 miljoen euro aardgasgeld (Bsik) voor grootschalig industrieel gebruik geschikt gemaakt door de groep van prof.dr.ir. Luuk van der Wielen.

In de zogeheten ‘witte’ of industriële biotechnologie worden gistcellen genetisch bewerkt tot een nuttige biofabriek. Deze fabriekjes zijn in staat om grondstoffen als pyruvaten en melkzuur te leveren voor medicijnen en bioplastics.

De bakkersgist die promovendus ir. Ton van Maris, van het Kluyverlab bewerkt, is nu in staat om honderd keer zo veel pyruvaten te leveren dan normale bakkersgist. Ook is dit twee keer zo veel als bij alle andere tot nu toe bekende micro-organismen. Nieuw is ook dat ‘zijn’ gist op pure suiker kan groeien zonder alcohol te maken.

Over de eerste stap op weg naar meer melkzuur, de omzetting van suiker in pyruvaat, verscheen deze maand een artikel van Van Maris in het wetenschappelijke tijdschrift Applied Environmental Microbiology.

De volgende stap, de omzetting van pyruvaat naar melkzuur, is inmiddels ook geslaagd met gistcellen die groeien op hoge concentraties pyruvaat. Een artikel hierover verschijnt over enkele weken eveneens in Applied Environmental Microbiology.

De biologische productie van melkzuur gebeurt nu nog met bacteriën die alleen onder zuurstofloze omstandigheden werken. Omdat gist wel lucht verdraagt zou dit volgens Van Maris gemakkelijker op grote schaal kunnen.

In 2010 moet deze zogeheten ‘witte’ of industriële biotechnologie volgens EU-prognoses een omzet van zeker tien miljard euro genereren. ‘Bioproductie’ zou ook efficiënter zijn. Door de enzymen die een gistcel gebruikt, gebeurt de fabricage van bijvoorbeeld melkzuur en vitamines veel (tientallen procenten) energiezuiniger dan via chemische weg.

De productie van biobrandstoffen als ethanol door fermentatie van afval uit de land- en bosbouw heeft ook hoge EU-prioriteit. In 2020 moet tien procent van alle autobrandstof ‘bio’ zijn, maar efficiënte processen ontbreken nog om een grootschalige productie op gang te brengen.

Aan het Kluyverlab zijn nu ook op dit gebied nieuwe ontdekkingen gedaan. Onderzoeksleider Prof.dr.ir. Jack Pronk zegt hierover geen details naar buiten te willen brengen voordat de publicatie over enkele weken in een aantal wetenschappelijke tijdschriften rond is.

Wel bekend is dat de sectie industriële biotechnologie onder leiding van prof.dr.ir. Luuk van der Leeuwen met 25 miljoen euro aardgasgeld gaat werken aan grootschalige toepassingen van witte biotechnologie. De ontdekkingen van Pronk worden hier waarschijnlijk verder ontwikkeld.

In de zogeheten ‘witte’ of industriële biotechnologie worden gistcellen genetisch bewerkt tot een nuttige biofabriek. Deze fabriekjes zijn in staat om grondstoffen als pyruvaten en melkzuur te leveren voor medicijnen en bioplastics.

De bakkersgist die promovendus ir. Ton van Maris, van het Kluyverlab bewerkt, is nu in staat om honderd keer zo veel pyruvaten te leveren dan normale bakkersgist. Ook is dit twee keer zo veel als bij alle andere tot nu toe bekende micro-organismen. Nieuw is ook dat ‘zijn’ gist op pure suiker kan groeien zonder alcohol te maken.

Over de eerste stap op weg naar meer melkzuur, de omzetting van suiker in pyruvaat, verscheen deze maand een artikel van Van Maris in het wetenschappelijke tijdschrift Applied Environmental Microbiology.

De volgende stap, de omzetting van pyruvaat naar melkzuur, is inmiddels ook geslaagd met gistcellen die groeien op hoge concentraties pyruvaat. Een artikel hierover verschijnt over enkele weken eveneens in Applied Environmental Microbiology.

De biologische productie van melkzuur gebeurt nu nog met bacteriën die alleen onder zuurstofloze omstandigheden werken. Omdat gist wel lucht verdraagt zou dit volgens Van Maris gemakkelijker op grote schaal kunnen.

In 2010 moet deze zogeheten ‘witte’ of industriële biotechnologie volgens EU-prognoses een omzet van zeker tien miljard euro genereren. ‘Bioproductie’ zou ook efficiënter zijn. Door de enzymen die een gistcel gebruikt, gebeurt de fabricage van bijvoorbeeld melkzuur en vitamines veel (tientallen procenten) energiezuiniger dan via chemische weg.

De productie van biobrandstoffen als ethanol door fermentatie van afval uit de land- en bosbouw heeft ook hoge EU-prioriteit. In 2020 moet tien procent van alle autobrandstof ‘bio’ zijn, maar efficiënte processen ontbreken nog om een grootschalige productie op gang te brengen.

Aan het Kluyverlab zijn nu ook op dit gebied nieuwe ontdekkingen gedaan. Onderzoeksleider Prof.dr.ir. Jack Pronk zegt hierover geen details naar buiten te willen brengen voordat de publicatie over enkele weken in een aantal wetenschappelijke tijdschriften rond is.

Wel bekend is dat de sectie industriële biotechnologie onder leiding van prof.dr.ir. Luuk van der Leeuwen met 25 miljoen euro aardgasgeld gaat werken aan grootschalige toepassingen van witte biotechnologie. De ontdekkingen van Pronk worden hier waarschijnlijk verder ontwikkeld.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.