Education

Definitieve lijst: minder studentenstops in hbo

Komend studiejaar hanteren veel minder opleidingen een numerus fixus. In het hbo daalt dit aantal met zestig procent, nog meer dan eerder werd voorzien.

Het zag er naar al uit: deze zomer bleek dat veel hbo– en wo-opleidingen met een studentenstop de plaatsen niet gevuld kregen. De helft van de hbo-studies besloot daarop de numerus fixus te schrappen. Daarbij speelde ook mee dat opleidingen hun aspirant-studenten niet meer mogen laten loten, maar dat ze hen nu stuk voor stuk moeten selecteren.

Inmiddels is op 1 december de deadline verstreken waarvoor universiteiten en hogescholen hun numerus fixus moesten aanmelden. Op de definitieve lijst staan nu zelfs nog minder hbo-opleidingen dan eerst: 47 van hen hanteren een studentenstop ten opzichte van 117 vorig jaar. De meeste daarvan zijn te vinden bij zorgopleidingen als verpleegkunde of fysiotherapie. Bij de universiteiten daalde het aantal van 48 naar 44.

Ook de opleidingen journalistiek, die van oudsher hun studenten selecteren, maakten vorige week bekend dat ze daarmee gaan stoppen: straks is iedereen welkom in Zwolle, Ede en Tilburg.

Buiten deze lijst vallen opleidingen die sowieso aanvullende eisen stellen aan hun studenten, ook bij weinig aanmeldingen. Denk bijvoorbeeld aan kunst- of sportopleidingen, waarbij studenten al iets in hun mars moeten hebben voor ze beginnen met de studie.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.