Education

De boot naar het station

Een speciale veerdienst zou de geplaagde forensenroute naar het station kunnen ontlasten. Dat stelde dr.ir. Rutger de Graaf (Deltasync) tijdens een presentatie bij YesDelft.

Waterbus

Hij was net terug uit New York en had daar gezien hoe mensen daar met veel plezier de boot namen naar een Ikea-vestiging aan het water. Om het ook plezierig te houden, werden de aankopen thuisbezorgd.

Terug in Delft heeft buslijn 40 naar het station te kampen met diverse wegomleggingen. De fietsen stapelen zich voor het station hoog op en de bouw aan de spoorzone is nog maar net begonnen. En dan hebben we het nog niet over de aanstaande renovatie van de Bastiaansbrug.

In een zoektocht naar betere doorstroming van toeristen, winkelende massa’s, forensen en studenten greep DeltaSync terug op vervoer over het water. Ir. Wenneke Lindemans riep in herinnering dat in vroeger tijden waterwegen een belangrijke rol hebben gespeeld in vrachtvervoer.

Toeval of niet, veel belangrijke locaties in Delft liggen aan of nabij het water: De Delftse Pauw, de Markt, de Porceleyne Fles en de TU-wijk met verderop Lijm & Cultuur en de toekomstige Science Port Holland.

Een speciale veerdienst zou volgens De Graaf in de spits elke 2 minuten vanaf het station naar de Nieuwe Haven tegenover het gebouw van YesDelft kunnen varen, reistijd 5 minuten. De zelfde tien schepen (met 40 plaatsen) zouden buiten de spits toeristen kunnen vervoeren en in het weekend winkelende streekgenoten.

De veerdienst zou met 1.100 passagiers per dag de verkeersdrukte over de weg met enkele procenten verlichten, berekende het wateradviesbureau. De waterbus zou vooral een alternatief zijn voor de stadsbus, en dus zou het tarief vergelijkbaar moeten zijn.

Het plan komt als geroepen voor de Nieuwe Haven, een vergeten uitstulping van het Rijn-Schiekanaal aan de Rotterdamseweg die wel een kwaliteitsimpuls kan gebruiken.

De grootste uitdaging worden nog de schepen zelf die niet meer dan 1,20 meter hoog mogen zijn (vanwege de Abtswoudsebrug) en 40 passagiers moeten kunnen bergen die ook nog vaak hun fiets mee willen nemen. Daarnaast moeten de passagiers snel in- en uit kunnen stappen en zou de aandrijving bij voorkeur elektrisch moeten zijn.

De studie naar de waterbus in Delft was een onderdeel van een onderzoek naar water en mobiliteit in acht Nederlandse steden. Het rapport is te downloaden op de site van DeltaSync.

In 2008 haalden de verenigingen ongeveer 1090 nieuwe leden binnen, dit jaar waren dat er rond de 1030. Volgens diverse verenigingen zijn studenten vanwege het bindend studieadvies voorzichtiger om lid te worden. “Ze kijken de kat uit de boom.”

Drie verenigingen zagen het aantal nieuwe leden groeien, vijf verenigingen kregen minder inschrijvingen en bij drie verenigingen bleef de instroom (vrijwel) gelijk. Koploper Virgiel boekte in de Owee 390 inschrijvingen, een kleine 30 meer dan vorig jaar. Naar verwachting blijven er na de KMT (kennismakingstijd) 340 lid. Virgiel is tevreden. “We zouden voor dit jaar blij zijn met driehonderd inschrijvingen.”

Het Delftsch Studenten Corps (DSC) kreeg tijdens de Owee 334 inschrijvingen en denkt er aan het eind van de KMT 300 over te houden. “Daar zijn we dan heel blij mee.”

Sint Jansbrug kwam met 136 eerstejaars (vorig jaar 135) als derde uit de bus. Vanwege de capaciteit van het pand hadden het er volgens de vereniging ook niet veel meer mogen zijn.

Een flinke tik kregen de Delftsche Studentenbond (van 70 naar 47) en De Koornbeurs (van 54 naar 30). De DSB is niet in mineur. Vorig jaar was met 70 leden een ‘onverklaarbare uitschieter’ en de 47 van nu ‘flink meer dan in eerdere jaren’.

De Koornbeurs is ook tevreden. “Van die 54 van vorig jaar bleven er weinig hangen. Die groep bleek te groot om contact mee te houden en gezamenlijke activiteiten voor te organiseren.” Dat er minder inschrijvingen zijn, wordt geweten aan het weeralarm op de laatste Oweedag. “Normaal schrijven zich op die dag bij ons de meeste leden in.”

Lichte winst boekte De Bolk: van 21 naar 23. Wolbodo keerde terug naar een vertrouwde score van twaalf na het piekje van vijftien in 2008.

Bij de christelijke verenigingen vielen klappen. CSR verraste vorig jaar met 55 nieuwe leden. Nu is er een terugval naar 49. Vanwege de groei van de TU was gerekend op ruim vijftig. “Toch zijn we tevreden. In de KMT bleek de nieuwe lichting heel hecht.”

De VGSD zag het aantal nieuwkomers dalen van vijftien in 2008 naar twaalf nu. Navigators Studenten Delft is een uitzondering met zeven nieuwe leden tegen zes vorig jaar. ”Dat is onverwacht, want het leek dit jaar geen lichting met veel christenen.”

De CSFR begroette 19 nieuwe inschrijvers en rekent nog op een enkele na-inschijver. Op een ledenaantal van 80 vindt het bestuur dat een ‘gezonde verversing’.

Bij de Delftsche Zwervers zijn de verwachtingen nog hooggespannen. “Vorig jaar tekenden bij de Owee twintig mensen de interesselijst en daar hielden we na het eerstejaarsweekeinde in september vier leden aan over. Dit jaar tekenden dertig mensen de interesselijst.”

Waterbus
Waterbus

Waterbus

Hij was net terug uit New York en had daar gezien hoe mensen daar met veel plezier de boot namen naar een Ikea-vestiging aan het water. Om het ook plezierig te houden, werden de aankopen thuisbezorgd.

Terug in Delft heeft buslijn 40 naar het station te kampen met diverse wegomleggingen. De fietsen stapelen zich voor het station hoog op en de bouw aan de spoorzone is nog maar net begonnen. En dan hebben we het nog niet over de aanstaande renovatie van de Sebastiaansbrug.

In een zoektocht naar betere doorstroming van toeristen, winkelende massa’s, forensen en studenten greep DeltaSync terug op vervoer over het water. Ir. Wenneke Lindemans riep in herinnering dat in vroeger tijden waterwegen een belangrijke rol hebben gespeeld in vrachtvervoer.

Toeval of niet, veel belangrijke locaties in Delft liggen aan of nabij het water: De Delftse Pauw, de Markt, de Porceleyne Fles en de TU-wijk met verderop Lijm & Cultuur en de toekomstige Science Port Holland.

Een speciale veerdienst zou volgens De Graaf in de spits elke 2 minuten vanaf het station naar de Nieuwe Haven tegenover het gebouw van YesDelft kunnen varen, reistijd 5 minuten. De zelfde tien schepen (met 40 plaatsen) zouden buiten de spits toeristen kunnen vervoeren en in het weekend winkelende streekgenoten.

De veerdienst zou met 1.100 passagiers per dag de verkeersdrukte over de weg met enkele procenten verlichten, berekende het wateradviesbureau. De waterbus zou vooral een alternatief zijn voor de stadsbus, en dus zou het tarief vergelijkbaar moeten zijn.

Het plan komt als geroepen voor de Nieuwe Haven, een vergeten uitstulping van het Rijn-Schiekanaal aan de Rotterdamseweg die wel een kwaliteitsimpuls kan gebruiken.

De grootste uitdaging worden nog de schepen zelf die niet meer dan 1,20 meter hoog mogen zijn (vanwege de Abtswoudsebrug) en 40 passagiers moeten kunnen bergen die ook nog vaak hun fiets mee willen nemen. Daarnaast moeten de passagiers snel in- en uit kunnen stappen en zou de aandrijving bij voorkeur elektrisch moeten zijn.

De studie naar de waterbus in Delft was een onderdeel van een onderzoek naar water en mobiliteit in acht Nederlandse steden. Het rapport is te downloaden op de site van DeltaSync.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.