Campus

Cvb-leden declareren minder taxikosten

Sinds de TU Delft haar twee dienstauto’s met chauffeur heeft weggedaan, lopen de declaraties voor binnenlandse reizen van het college van bestuur terug.

“Sinds de TU Delft enkele jaren geleden de dienstauto’s heeft afgestoten, wordt meestal gebruik gemaakt van een taxidienst.”(Foto: Petar Milošević)

Dat is op te maken uit het jaarverslag 2018, dat de TU eind juni publiceerde. In dat jaar declareerden de drie leden van het college van bestuur (cvb) gezamenlijk bijna 52.500 euro voor binnenlandse reis- en verblijfkosten. Dat is daarmee de grootste declaratiepost voor het cvb, dat gezamenlijk in totaal voor bijna 72.200 euro declareerde.


Navraag leert dat het overgrote deel van de binnenlandse reis- en verblijfkosten is gegaan naar ‘diverse taxidiensten ten behoeve van zakelijke bijeenkomsten’.