Opinion

Brieven

We bestaanVia deze weg wil ik reageren op het stuk ‘Twijfels over besparingen’ dat is verschenen in Delta 16 van 29 april 2010.

Zowel in deze versie als in eerdere versies van Delta, onder meer het stuk waarin de plannen voor de bezuinigingen worden besproken, valt het me op dat de onderdeelscommissie van het OTB volkomen genegeerd wordt. Het is alsof we niet bestaan.
Daarom wil ik u erop wijzen dat, ofschoon het college van bestuur (cvb) plannen heeft om ons onder te brengen bij de faculteit Bouwkunde, het OTB op dit moment een zelfstandige beheerseenheid is met een eigen odc. De plannen van het college hebben voor het OTB verstrekkende gevolgen, omdat het onderzoeksinstituut na 25 jaar haar positie als zelfstandige beheerseenheid zal verliezen. Daarnaast wil het cvb dat we fors gaan bezuinigen.
Sylvia Jansen (voorzitter onderdeelscommissie OTB).

Verhoog aanvullende beurs
De komende verkiezingen zijn bepalend voor de toekomst van de studiefinanciering. GroenLinks, PvdA en D66 willen de basisbeurs afschaffen. PvdA en D66 pleiten voor een leenstelsel, waardoor je na je studie met een schuld van minstens 25 duizend euro wordt opgezadeld. GroenLinks pleit voor een studieheffing, waardoor studenten na hun studie minstens zes procent extra belasting gaan betalen. Beide voorstellen komen neer op een forse rekening na je opleiding. Het aantal studenten zal afnemen, want één op de drie jongeren ziet af van een studie als je alles moet lenen.
Waarom de studiefinanciering zomaar overboord gooien? De basisbeurs is bedoeld om studeren minder afhankelijk te maken van je ouders. Voor studenten uit een gezin met een laag inkomen, is er ook nog de aanvullende beurs. Die wordt betaald uit de belastinginkomsten, aangezien iedereen belang heeft bij een goed opgeleide bevolking. Wie later meer gaat verdienen, betaalt meer belasting en die wordt weer gebruikt voor de studiefinanciering. Simpeler kan het niet.
Bij een studieheffing en een leenstelsel wordt de rekening voor honderd procent bij de student gelegd. Jongeren uit een gezin met een laag inkomen zullen ervoor kiezen om te gaan werken in plaats van studeren. De kenniseconomie wordt een lege huls.
Natuurlijk kan de studiefinanciering wel verbeterd worden. Daarom stelt de SP voor om de aanvullende beurs te verhogen, zodat de toegankelijkheid van het onderwijs nog verder toeneemt.
Jasper van Dijk is SP-Kamerlid.

Onderzoekers van het Kavli Instituut voor Nanowetenschappen zijn erin geslaagd om de omgeving van een quantumdeeltje met kleine stroomstootjes in hun greep te krijgen. Zo kunnen ze meer controle uitoefenen op een enkel elektron. Hiermee brengt het team van onderzoekers onder leiding van prof.dr.ir. Lieven Vandersypen de supersnelle quantumcomputer weer een stapje dichterbij. Tot nu toe was het onmogelijk om de magnetische ‘spin’ van een deeltje gedurende een langere tijd in een bepaalde stand te houden, omdat de omgeving – ook bestaande uit quantumdeeltjes – de toestand constant verstoorde. Hun resultaten werden 16 augustus gepubliceerd in Nature Physics.
In juli verscheen het werk van collega-onderzoekers van het Kavli, prof. dr.ir. Leo Kouwenhoven prof.ir. Herre van der Zant en dr. Gary Steele in het even prestigieuze wetenschappelijke tijdschrift Science. Het lukte hen de invloed van één enkel elektron op een trillend koolstof nanobuisje te meten.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.