Campus

Binnenklimaat, bouwplannen en studieruimte bij TNW

Wat speelt er op de faculteiten? Wat is er aan de hand binnen de universiteitsdienst? Waarover maakt de ondernemingsraad zich druk? Een serie over medezeggenschap aan de TU Delft. Vandaag het laatste deel: Technische Natuurwetenschappen.

  • Hoofdpijn in de nieuwbouw


Op het oog is gebouw 58, de nieuwbouw van TNW tegenover de kernreactor in het zuiden van de campus, een geslaagd gebouw. De daglichttoetreding is fraai, de vide met zijn trappen en mezzanine is enorm en de lange wit met glazen gangen ogen fris en modern. Het gebouw is vorig jaar binnen budget en op tijd opgeleverd. Toch is niet iedereen er gelukkig mee, laat odc-voorzitter Erwin van Rijn weten.


Het binnenklimaat is een punt van zorg. Een kleine dertig medewerkers heeft klachten zoals droge ogen, hoofdpijn en druk op de oren door de drukverschillen. Nu is het een lastig gebouw qua binnenklimaat omdat ruimten waar met gemodificeerde microben gewerkt wordt op onderdruk gehouden moeten worden (om ze binnen te houden), en cleanrooms juist op overdruk staan om stof buiten te houden.


De decaan van TNW, prof.dr.ir. Lucas van Vliet, noemt het binnenklimaat ‘een weerbarstige problematiek’. Naar aanleiding van de medewerkersmonitor en meldingen van gezondheidsklachten bij de bedrijfsarts is onderzoek verricht door onderzoekers van de faculteit Bouwkunde. De mogelijke oorzaken zijn aangepakt. De effecten worden vastgesteld door metingen, monitoren van veranderingen en bevragen van medewerkers over hun ervaring na bijstellingen. Soms is binnenklimaat net een luchtbed. Zodra het op een plek beter wordt, ontstaan er elders nieuwe problemen. “Het achterhalen van de oorzaken van de gezondheidsklachten kost veel tijd”, aldus Van Vliet. “Soms duurt het maanden.”


  • Onderwijs- en studieruimtes tekort


Er komt nog een nieuwbouwproject. Wat in de wandeling TNew heet moet de vervangende ruimte worden voor het oude gebouw 22 voor Technische Natuurkunde. En meer dan dat. Van Vliet benadrukt de samenhang met de ontwikkeling van campus-zuid en de behoefte aan onderwijsruimte voor zowel TNW als Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek. “In het oude gebouw gebruikten we voor onderwijs de collegezalen in de aula. Die liggen nu te ver weg, dus moet er vervangende collegeruimte op de zuidelijke campus komen waardoor collegezalen in de aula vrij komen voor de faculteiten daar.”


‘Feedback verhoogt de kwaliteit van het werk’


Van Vliet beaamt dat er ook voldoende studieplekken voor studenten moeten komen voor twee faculteiten. Voor de aantallen studenten gaat Van Vliet samen met andere betrokkenen uit van de meerjarenplannen van beide faculteiten in 2024. Na goedkeuring van de plannen door het college van bestuur aan het einde van dit jaar worden ze aan de medezeggenschapsraad voorgelegd, laat Van Vliet weten.


  • Feedback geven op elkaar


Het medewerkersonderzoek was bij TNW het tweede binnen een periode van twee jaar. De eerste medewerkersmonitor was een initiatief van TNW dat door de hele TU werd overgenomen. Zo kregen TNW-medewerkers binnen anderhalf jaar twee keer een vragenlijst voorgeschoteld. De respons op de tweede ronde was met vijftig procent dan ook niet erg hoog. Odc-voorzitter Van Rijn vindt dat de respons op de medewerkersmonitor lang uitblijft, maar tot nu toe loopt het proces wel volgens de planning.


Van Vliet vertelt dat de uitkomsten van het eerste onderzoek gedeeld zijn en dat er actie op gevolgd is binnen de faculteit. Als voorbeelden noemt hij de cursus leiderschapsontwikkeling die aangeboden is aan universitaire hoofddocenten en aan medewerkers in ondersteunende diensten. Het binnenklimaat in de nieuwbouw (zie boven) was het belangrijkste punt uit het tweede tevredenheidsonderzoek. 


Ook stimuleert de faculteit dat medewerkers elkaar aanspreken op gedrag. Van Vliet: “De medewerkersmonitor laat zien dat we niet goed zijn in het feedback geven op elkaar, en er ook niet naar vragen. Terwijl die terugkoppeling juist de kwaliteit van het werk verhoogt. Wij  moedigen medewerkers aan om aan feedback te doen.”

Science editor Jos Wassink

Do you have a question or comment about this article?

j.w.wassink@tudelft.nl

Comments are closed.